Huse på Vester Egede OVERDREV

Overdrevet har i ældre tid været et uopdyrket græsningsareal, der var fælles for fæstegårdene i landsbyen. Der synes ikke at have været huse på overdrevet før år 1800.

Ved udskiftningen omkring år 1800 ophørte dette fællesskab, og overdrevet blev opdelt således:

 • En gård fra landsbyen blev udflyttet som matr.nr. 14 med et jordareal
  på ca. 96 tdr. land.

 • Gårdene matr.nr. 6, 7, 8, 9, 10 og 11 i landsbyen fik hver sin overdrevslod
  på 10-12 tdr. land. Der blev senere bygget adskillige huse på disse lodder.

 • Matrikelnumrene 21, 22, 24, 29, 30 og 41 blev udstykket med hver
  4-5 tdr. land som jordlodder til huse i landsbyen. 2 af disse lodder blev
  senere bebygget med huse.

 • Sognepræstens overdrevslod - Præsterummet - på i alt 44 tdr. land blev overtaget af Gisselfeld Kloster og udstykket som mindre jordlodder med matrikelnumrene 43, 56-a, 56-b, 56-c, 57-a, 57-b, 57-c og 57-d.
  På disse lodder blev senere bygget 6 huse.

Efter år 1800 blev bygget 1 gård og i alt 28 huse på Overdrevet.
Heraf var gården og 16 huse nedrevet før 1925. - I dag er der 12 huse tilbage.

Med enkelte undtagelser har alle huse været ejet af Gisselfeld Kloster.

På kortet herunder er husenes placering angivet med matrikelnumre.
Se også tabel herunder i matrikelnummer-orden.

Ved klik på et matrikelnummer på kortet herunder åbnes et PDF-dokument med
oplysninger om hus på dette matrikelnummer.

 

Huse Vester Egede Overdrev 1800-1950

Huse på Vester Egede Overdrev 1800-1950

 

Oversigt over matrikelnumre på Vester Egede Overdrev.

I tabellen herunder er alle huse angivet i matrikelnummer-orden.

Til det enkelte matrikelnummer er knyttet et link, der åbner et PDF-dokument med oplysninger om den enkelte ejendom. Åbner i nyt vindue.

Nedrevne huse/gårde er markeret med grå farve.

Matr.nr.

Status

Adresse

Bemærkninger

1-a

Fæstehus/Skyttebolig

Ny Næstvedvej 77

Tone Dam

6-b

Fæstehus/Nu privat bolig

Ny Næstvedvej 71

 

7-b

Fæstehus/Nu privat bolig

Ny Næstvedvej 59a

Baunehøj

7-e

Fæste-/lejehus

Ny Næstvedvej 65

 

7-f

Fæste-/lejehus

Huset formentlig nedrevet i slutningen af 1900-tallet

8-b

Fæste-/lejehus

Huset formentlig nedrevet omkring år 1900

8-c

Fæste-/lejebolig

Ny Næstvedvej 80

Skovbrynet

8-d

Fæste-/lejehus

Huset formentlig nedrevet omkring år 1940

8-f

Beboelse - Ejerhus

Ny Næstvedvej 83

Tidl. købmandsforretning

8-k

Lejebolig

Ny Næstvedvej 81

 

9-b

Fæste-/lejehus

Ny Næstvedvej 75

 

9-c

Fæste-/lejehus

Ny Næstvedvej 73

 

9-d

Fæste-/lejehus

Huset formentlig nedrevet omkring 1915

10-b/10-k

Fæste-/lejehus

Ny Næstvedvej 69

 

10-i

Fæste-/lejehus

Ny Næstvedvej 63

Stenhuset

11-b

Fæste-/lejehus

Huset formentlig nedrevet omkring 1945

11-d

Hus m/jord - Privat eje

Huset frasolgt 1883 som matr.nr. 11-h

11-g/11-q

Lejebolig

Ny Næstvedvej 61

 

11-h

Lejehus

Huset formentlig nedrevet omkring 1932

14-a

Udflyttet gård

Gården nedrevet i starten af 1900-tallet

16-d

Fæste-/lejehus

Huset formentlig nedrevet sidst i 1900-tallet

22-a

Fæste-/lejehus

Huset formentlig nedrevet i starten af 1900-tallet

28

Fæste-/lejehus

Huset formentlig nedrevet omkring 1915

29

Fæste-/lejehus

Huset formentlig nedrevet sidst i 1800-tallet

Præsterummet:

43

Fæste-/lejehus

Huset formentlig nedrevet i starten af 1900-tallet

56-a

Fæste-/lejehus

Huset formentlig nedrevet i starten af 1900-tallet

56-b

Fæste-/lejehus

Huset formentlig nedrevet i starten af 1900-tallet

56-c

Fæste-/lejehus

Huset formentlig nedrevet i starten af 1900-tallet

57-a

Fæste-/lejehus

Huset formentlig nedrevet i perioden 1910-1925

57-b

Fæste-/lejehus

Huset formentlig nedrevet inden 1945

  

Sidetop 


Kommentarer og fejlrettelser bedes sendt til
vagnmc@gmail.com

 

gixmo.dk

Denne side er redigeret d.  25. juni 2021