Huse og husmænd i Vester Egede

I afsnittet 'Gaarde og Gaardmænd' findes oplysninger om de 13 gårde, der efter udskiftningen omkring år 1800 og frem til nyere tid har været i Vester Egede.

Men herudover var der mange huse, der var beboet af 'Husmænd med Jord' og 'Husmænd uden Jord' m.m.

Fundne oplysninger om disse huse/ejendomme er indeholdt i dette afsnit om 'Huse og Husmænd'.

Målsætningen har været at indsamle så mange oplysninger som muligt om bl.a.

o   Hvor mange huse har der været i området

o   Hvor har husene ligget?

o   Hvornår er husene bygget? - Hvornår blev de evt. revet ned?

o   Hvordan var husene indrettet?

o   Hvilke familier / personer har boet i husene?

Husene er søgt identificeret via matrikelnumre, der er fundet på gamle og nyere matrikelkort (fra 1808 og frem til nyere tid). Her kan dog være en vis usikkerhed.

Da næsten alle ejendomme i Vester Egede har været ejet af Gisselfeld Kloster, må det formodes, at oplysninger om den enkelte ejendom senere vil kunne suppleres/korrigeres med detaljer fra fæste- og lejeprotokoller m.m., når Gisselfelds godsarkiv på et tidspunkt bliver offentlig tilgængeligt.

Af oversigtsmæssige årsager er ejerlavet Vester Egede her opdelt i 3 del-områder:

o     Vester Egede Landsby

o     Vester Egede Overdrev

o     Vester Egede Mark

Det samlede område er i matriklen officielt angivet som Vester Egede By i Vester Egede Sogn, men i folkemunde, folketællinger og kirkebøger er ofte anvendt den yderligere geografiske opdeling, der fremgår af oversigtskortet herunder.
 

Vester Egede ejerlav

De 3 delområder i Ejerlavet Vester Egede

 

Ud over de 13 gårde er der i perioden 1800-2015 fundet næsten 100 huse i hele
Vester Egede. Heraf er halvdelen nedrevet og eksisterer ikke i 2015.
 

  Total  antal huse Heraf nedrevet Antal huse 2015
Landsbyen 46 24 22
Marken 24 9 15
Overdrevet 28 16 12
Vester Egede i alt 98 49 49

Da nogle huse har indeholdt mere end 1 lejlighed, har antallet af lejligheder været
noget højere.


Oplysninger om ejendommene er især baseret på disse kilder:

o   Historiske matrikelkort fra Kort- og Matrikelstyrelsen

o   Brandforsikringsprotokoller 1806-1892

o   Ejendomsvurderings-protokoller 1878-1956

o   Tinglysningsprotokoller

o   Folketællinger

o   Kirkebøger

o   Bogen 'Optegnelser om Gisselfeld' (1865) af godsforvalter O. F. C. Rasmussen

o   BBR-register 2015

Der tages forbehold for fejl og misforståelser.

Sidetop 


Kommentarer og fejlrettelser bedes sendt til
vagnmc@gmail.com

 

gixmo.dk

Denne side er redigeret d.  25. juni 2021