Vores slægt i Frenderup - Før 1866

Lidt slægtshistorie om en slægtsgren med tilknytning til Frenderup.


Slægtsgrenens historie fra 1866 til 1978 er beskrevet under
Slægtsgården 'Krinkelkær' og dens beboere 1866 til 1978.

Under arbejdet med Krinkelkærs historie har det vist sig, at 'Krinkelkær-slægten'
har rødder i landsbyen Frenderup helt tilbage til midten af 1600-tallet.


Fundne slægtsdata om disse 'rødder' er samlet i disse afsnit: 


Indledning.

Andetsteds er fortalt om slægten i Frenderup fra ca. 1866 (hvor Jørgen Hansen
blev selv-ejer og byggede det første 'Krinkelkær') og indtil 1978, da ejendommen
blev solgt 'ud af slægten'.

En gren af slægten har boet i landsbyen Frenderup også før 1866.

Med udgangspunkt i førnævnte Jørgen Hansen (2) er 'slægtssporet' i Frenderup her
søgt belyst med oplysninger fundet i folketællinger, kirkebøger, fæsteprotokoller m.m.

Sporet går tilbage til omkring 1650, og det muligt, at flere oplysninger vil komme frem, når jeg eller andre får forsket mere i de nævnte og andre kilder.

I notaterne er medtaget ret udførlige oplysninger om bl.a. dåbsvidner, forlovere m.m.,
da disse detaljer ofte kan give spor til den videre forskning i slægtens historie.
Eksempelvis er en gudmoder eller en fadder ret ofte en person i forældrenes nærmeste familie.

Advarsel:

De vigtigste kilder til oplysningerne er kirkebøger og folketællinger fra Sønder Dalby sogn, Fakse Herred, Præstø amt, som er tilgængelige via Internettet.

Der er sandsynligvis fejl i nogle af oplysningerne. Fejl kan bl.a. skyldes:

 • Læsefejl - I nogle af kirkebøgerne er det vanskeligt at 'tyde' præstens håndskrift, og nogle kirkebøger er også præget af alder og dårlig opbevaring.

 • Fejl i kirkebøgerne - Præsten kan have skrevet forkert

 • Fejl i folketællinger - Tællingskommissæren kan have fået forkerte oplysninger eller skrevet forkert. Der kan også være fejl stammende fra 'tydning' af folketællings-skemaerne.

I kilderne kan samme persons navne været stavet på forskellig måde. F.eks. kan en person være anført som 'Hendrich' ved dåben, og så kaldes 'Henrich' eller 'Henrik' i andre sammenhænge.

Fejlrettelser og nye oplysninger bedes sendt til vagnmc@gmail.com

Sidetop

Hans Jørgensen (1791-1876)  &  Karen Pedersdatter (1794-1848)
Forældre til Jørgen Hansen(2) - og mine Tip-Tip-Oldeforældre

Hans Jørgensen
er døbt i Øster Egede kirke d. 29/5-1791 som søn af
Gaardmand Jørgen Hansen 'Guldbrand' (1) af Hejede og hustru Sophia Henrichsdatter.
Omkring år 1800 flytter forældrene til Frenderup, hvor de bliver fæstebønder
på gård nr. 2.
Hans Jørgensen bliver konfirmeret i Dalby kirke d. 5/4-1807.

Karen Pedersdatter
er døbt i Dalby kirke d. 23/3-1794 som datter af
Gaardmand Peder Olsen og Johanne Poulsdatter i Rode.
Karen Pedersdatter bliver konfirmeret i Dalby kirke d. 9/4-1809.

Ungkarl Hans Jørgensen (34 år) og Pigen Karen Pedersdatter (31 år)
bliver gift i Dalby kirke d. 4/11-1825.
Forlovere er Peder Olsen, Gmd. i Rode & Peder Andersen i Frenderup.

Børn i ægteskabet:

 1. Jørgen Hansen (2) - Tvilling - F. 8/5-1829 - Døbt i Dalby kirke 14/6-1829.
  Gudmoder: Indsidder Anders Pedersens Kone Ane Sofie Nielsdatter af Rode.
  Faddere: Gmd. Peder Henrichsen, Anders Hansen, Smed Hans Poulsen i Frenderup
  Konfirmeret i Dalby kirke 23/4-1843 (karakter 'Meget god' i Kundskab og Opførsel)
  Bliver 15/11-1850 gift med Karen Sophie Hansdatter.
  Forlovere er Gaardmand Hans Jørgensen, Frenderup og Hmd. Hans Nielsen, Rode
  Bliver i 1866 den første ejer af Krinkelkær - Se omtale

 2. Johanne Marie Hansdatter - Tvilling - F. 8/5-1829 - Døbt i Dalby kirke 14/6-1829
  Konfirmeret i Dalby kirke 23/4-1843 (karakter 'Meget god' i Kundskab og Opførsel)
  Bliver 9/5-1849 gift i Dalby kirke med Poul Pedersen (f. ca. 1824 i Everdrup sogn).
  Johanne Marie Hansdatter er ved FT-1880 fundet boende i Aas by, Øster Egede sogn. Hun bor som enke, 50 år gammel og 'Huseierske' sammen med sin datter Karen Sofie Poulsen (30 år) og sønnen Niels Poulsen (15 år).

 3. Dødfødt drengebarn - F. 17/10-1834

Det vides ikke, hvornår Hans Jørgensen har overtaget fæstegården, men det er sikkert sket mellem 1818 (hvor hans far dør) og 1824 (hvor hans mor dør).
På det tidspunkt har han været ungkarl - men bliver gift i 1825.

Ved FT-1834, FT-1840 og FT-1845 er Hans Jørgensen opført som 'Gaardmand' og boende i Frenderup med sin kone og 2 børn + 2-3 tjenestefolk.

Karen Pedersdatter dør 54 år gammel d. 29/3-1848 og begraves fra Dalby kirke 5/4-1848.

Med sønnen Jørgen Hansen og hans familie som 'Indsiddere' driver Hans Jørgensen gården videre, indtil han 75 år gammel går på aftægt i 1866 - Se aftægtskontrakt

Han har da været gårdmand/fæstebonde i Frenderup i mere end 40 år.

Som aftægtsmand bor han så på Krinkelkær (hos sønnen Jørgen Hansen) indtil sin død.
Han dør 85 år gammel d. 14/12-1876 og begraves fra Dalby kirke d. 22/12-1876
Se dødsattest

Se også: FT-1850, FT-1855, FT-1860

Se også samtidshistoriske noter: 1800-1850 - 1850-1900

 

Sidetop 

 

Jørgen Hansen 'Guldbrand' (1750-1818)  &  Sophia Henrichsdatter (1759-1824)
Forældre til Hans Jørgensen i 1791 - og mine Tip-Tip-Tip-Oldeforældre

Jørgen Hansen ('Guldbrand')
er døbt i Dalby kirke d. 10/5-1750 som søn af
Hans Guldbrand (ca. 43 år) fra Frenderup og hustru Maren Hansdatter (34 år).
Baaren til daaben af Anna Ol(sdatter) Jørgen Peitersens Hustru fra Bregentved.
Faddere: Knud Magnussen(?), Ingvor Nielsen, Bodil Pedersdatter og Johanne
Nielsdatter alle af Frenderup
Jørgen Hansen (20 år) bliver konfirmeret i Dalby kirke i 1771. Opført som 'Hans Guldbrands søn i Frenderup' og 'Tienende Jens Nielsen paa Kielstrup'.

Sophia Henrichsdatter
er døbt i Dalby kirke d. 6/5-1759 i Dalby kirke som datter af
Henrich Pedersen (ca. 29 år) fra Frenderup og hustru Ellen Nielsdatter (23 år).
Gudmoder: Søren Thornesens Hustru i Druestrup.
Faddere: Faderens Broder Lars Pedersen, Hans Nielsen Ungkarl, Maren Pedersdatter
og Christ. Clemensens Hustru fra Rode
Sophia Henrichsdatter (17 år) bliver konfirmeret i Dalby kirke d. 2/4-1776

Ungkarl Jørgen Hansen (31 år) fra Heiedegaarde i Ø. Egede sogn og Pigen Sophie Henrichsdatter (22 år) fra Frenderup bliver trolovet d. 7/10-1781 og gift 18/11-1781 i Dalby kirke.
Forlovere er Hendrich Pedersen af Frenderup 'Pigens Fader' og Nicolaj Nielsen af Rhode.

Børn i ægteskabet:

 1. Niels Jørgensen - Døbt 9/5-1784 i Ø. Egede kirke
  Gudmoder: 'Jomfru Paludan'
  Faddere: Hendrich Pedersen, Frenderup, Chresten Jørgensen og Peder Hansen, Atterup, Niels Thygesen, Rønholthuset og Elias Hansen i Atterup
  Konfirmeret 13/4-1800 i Dalby Kirke
  Gift 1814 med sin kusine Marie Kirstine Andersdatter af Frenderup (død 1814)
  Gift 1816 med sin kusine Mette Pedersdatter af Frenderup (død 1821)
  Gift 1822 med Ane Margrethe Nielsdatter
  Niels Jørgensen dør 40 år gammel d. 12/6-1824 som 'Gaardmand i Rode'

 2. Anne Dorthe Jørgensdatter - Døbt 4/5-1788 i Ø. Egede kirke
  Gudmoder: Ellen Pedersdatter af Frenderup
  Faddere: Hendrich Pedersen, Peder Andersen, Niels Hendrichsen,
  Jens Andersen og Christen Hansen.
  Konfirmeret 10/4-1803 i Dalby kirke
  Gift 17/4-1812 i Dalby kirke med Søren Ulrichsen, Dalbye af Kirkehelsinge sogn.
  Yderligere oplysninger ikke fundet. - I FT-1834 er dog fundet en enkemand
  Søren Ulriksen, 48 år, boende i Løve sogn, Holbæk amt.
  Anne Dorthe er sandsynligvis død før maj 1818 (hun nævnes ikke ved skiftet efter faderen Jørgen Hansen) - Derimod er nævnt som død, men med en efterlevende datter ved skifte i 1824 efter moderen Sophie Henrichsdatter

 3. Hans Jørgensen - Døbt 29/5-1791 i Ø. Egede kirke
  Se udførlig omtale ovenfor.

 4. Maren Jørgensdatter - Døbt 23/2-1794 i Ø. Egede kirke.
  Gudmoder: Gaardmand Peder Nielsens Hustru af Wiverup
  Navne på 5 faddere er ikke oplyst i kirkebogen
  Konfirmeret 9/4-1809 i Dalby kirke
  Gift 28/9-1813 i Dalby kirke med Peder Andersen (f. ca. 1786), Frenderup
  Forlovere: Anders Nielsen (brudgommens fader) og Jørgen Hansen
  (brudens fader), begge Gaardmænd af Frenderup.
  Hendes mand Peder Andersen død 6/9-1828 som 'Indsidder i Frenderup'.
  Enke Maren Jørgensdatter rejser 1/11-1830 fra Frenderup til Faxø Sogn (m/børn)
  Enke Maren Jørgensdatter gift igen 26/3-1831 i Fakse kirke med Niels Peder Hansen (23 år)
  Ægteparret er fundet boende i Rode ved FT-1845 og i Frenderup ved FT-1850
  Yderligere oplysninger ikke fundet.

 5. Ellen Sophie Jørgensdatter - Døbt 2/4-1797 i Ø. Egede kirke
  Opført i kirkebogen som 'Gaardmand Jørgen Hansens Datter af Heiede'
  Gudmoder: Jens Christensens Hustru i Kongsted - Navne på faddere ikke oplyst.
  Konfirmeret 5/4-1812 i Dalby kirke
  Gift 11/10-1823 i Dalby kirke med Peer/Peder Hansen fra Frenderup
  Forlovere: Husmand Simon Simonsen i Limovnshuset og Ungkarl Hans Jørgensen
  af Frenderup (brudens broder).
  Ved FT-1834 og 1840 bor ægteparret i Frenderup med 2 børn (han som 'Dagleier')
  I 1843 flytter ægteparret til 'Limovnshuset' i Ø. Egede sogn.
  Ellen Sophie Jørgensdatter dør 47 år gammel d. 17/10-1844.
  Enkemanden Peder Hansen gifter sig igen d. 11/12-1844 i Ø. Egede kirke.

 6. Henrich Jørgensen - Født 9/3-1800 og døbt i Dalby kirke d. 23/3-1800.
  Opført i kirkebogen som 'Jørgen Hansen Guldbrand og Sophie Henrichsdatters Drengebarn af Frenderup.
  Gudmoder: Kristen Hansen Guldbrands Kone Karen af Kongsted.
  Faddere: Gaardmand Lars Andersen, Gaardmand Anders Nielsen, Ungkarl Niels Henrichsen og Pigen Martha Larsdatter, alle af Frenderup.
  Konfirmeret 2/4-1815 i Dalby kirke (Kundskaber 'Antagelig', Opførsel 'God')
  Rejst til Ø. Egede sogn i 1826
  Gift 18?? med Else Cathrine Hansdatter (f. ca. 1806 i Roholte sogn)
  Boende som 'Husmand og Dagleier' i Atterup ved alle folketællinger 1834-1880.
  Henrich Jørgensen dør 86 år gammel d. 2/7-1886 i Atterup, Ø. Egede sogn.

 7. Lars Jørgensen - Født 17/10-1802.
  Død samme dag.

Ægteparret Jørgen Hansen og Sophie Henrichsdatter har altså været 'gårdmandsfolk'
på Heiedegaard fra omkring 1781.

Ved FT-1787 er de registreret således som boende på Heiedegaard i Ø. Egede sogn:

Jørgen Hansen, 34 , Gift, Husbonde, Gaardbeboer
Sophie Hendrichsdatter, 26 , Gift, Madmoder
Niels Jørgensen, 4 , Ugift, Deres Søn
Peder Nielsen, 30 , Ugift, Tienestefolk, Tienestekarl
Inger Sørensdatter, 17 , Ugift, Tienestefolk, Pige

Ved datteren Ellen Sophies dåb i Ø. Egede kirke d. 2/4-1797 er Jørgen Hansen stadig 'Gaardmand af Heide' - med ved sønnen Henrichs dåb i Dalby kirke 23/3-1800 er han opført som boende i Frenderup.

De må derfor være flyttet til Frenderup mellem 1797 og 1800.

Det er tænkeligt, at der på dette tidspunkt har været en ledig fæstegård i Frenderup, som Jørgen Hansen så har søgt eller blevet tilbudt fra godsets side i stedet for den mindre gård i Heiede. Måske har Jørgen Hansens svigerfader - Henrich Pedersen i Frenderup - også haft mulighed for at påvirke begivenhederne.

Ved FT-1801 er ægteparret registreret således som boende i Frenderup:

Jørgen Hansen, 51 , Gift, husbonde, bonde og gårdbeboer,
Sofie Henriksdatter, 44 , Gift, hans kone, ,
Niels Jørgensen, 16 , Ugift, deres barn
Ane Jørgensdatter, 12 , Ugift, deres barn
Hans Jørgensen, 10 , Ugift, deres barn
Maren Jørgensdatter, 7 , Ugift, deres barn
Ellen Jørgensdatter, 4 , Ugift, deres barn
Henrik Jørgensen, 2 , Ugift, deres barn

Ved udskiftningen i 1809 er Jørgen Hansen fæstebonde på gård nr. 2, som er den
største gård i Frenderup (den senere 'Skovgård'). - Se 'matrikelkort' 1809

Jørgen Hansen dør 68 år gammel d. 16/5-1818.

Skifte efter Jørgen Hansen behandles af skifteretten for Jomfruens Egede Gods
med Registrerings- og Vurderingsforretning 16/5-1818 og afslutning af Skiftet 19/12-1820. - Da boets udgifter og gæld overstiger boets indtægter med 11 Rdl., bliver der intet at fordele til arvingerne.

Jørgen Hansens enke Sophie Henrichsdatter dør 65 år gammel d. 19/12-1824.

Skifte efter Sophie Henrichsdatter behandles af Skifteretten for Jomfruens Egede Gods med Registrerings- og Vurderingsforretning 21/12-1824 og afslutning af Skiftet 28/4-1825. - Som noget ikke helt almindeligt viser det sig, at boets indtægter overstiger udgifterne og gælden. - Der bliver 74 Rdl. til deling mellem arvingerne, og beløbet deles
i 3 x 'Broderlod' a 16 Rdl. og 3 x 'Søsterlod' a 8 Rdl.
Til sammenligning er en 'Laadbroget Koe' i skiftet vurderet til 9 Rdl.

Fæstegården (gård nr. 2) overtages af sønnen Hans Jørgensen.

Se også samtidshistoriske noter:  1750-1800 - 1800-1850

 

Sidetop 

 

Hans Guldbrand (1707-1775)  &  Maren Hansdatter (1716-1758)
Forældre til Jørgen Hansen 'Guldbrand' - og mine Tip-Tip-Tip-Tip-Oldeforældre

Om efternavnet er 'Guldbrand' eller 'Guldbrandsen' er usikkert, da begge efternavne er fundet i kirkebøger m.m.

Hans Guldbrand
En fødselsdag er ikke fundet, men i KB er angivet, at han var 68 år ved sin død i 1775.
Han må derfor være født ca. 1707 (hvor vides ikke).

Ungkarl Hans Guldbrand, Thurebyholm, bliver d. 11/12-1840 trolovet med Maren Hansdatter 'til Peder Rasmussen i Høsten', og de bliver gift i Dalby kirke d. 5/3-1741.
Forlovere: Peder Rasmussen og Oluf Jensen i Høsten.

Maren Hansdatter
En pige med dette navn er døbt d. 21/6-1716 i Dalby kirke som datter af
Hans Jensen(?) i Høsten. - Det er usikkert, om dette er den rigtige Maren Hansdatter, men alderen passer med senere oplysninger.

Efter Maren Hansdatters død i 1758 bliver Hans Guldbrand d. 5/7-1761 trolovet og 18/10-1761 gift i Øster Egede kirke med Inger Nicolaysdatter. - Forlovere er Henrich Pedersen og Morten Rasmussen fra Frenderup.

Børn i Hans Guldbrands ægteskaber:

 1. Christen (Hansen) Guldbrand - Blev døbt 30/3-1741 i Dalby kirke
  Gudmoder: Else - Oluf Smeds/Smidts(?) Datter, Høsten
  Faddere: Hans Dyrr i Wiverup m.fl.
  Gift i 1778 i Kongsted kirke med Karen Christiansdatter
  Ved FT-1787 bor ægteparret i Kongsted med 2 børn
  Christen Guldbrand dør i Kongsted d. 23/6-1825 (84 år gammel) som 'Almisselem'

 2. Aldreed(?). Maria Hansdatter - Døbt 8/9-1743 i Dalby kirke
  Gudmoder: Anna Jørgensdatter fra Frerslev(?)
  Faddere: Kirsten - Mads Jensens Hustru i Rode (m.fl.)
  Ved FT-1787 er fundet en 'A. Marie Hansdatter, 45 år', som er gift med Møller Christian Jensen, Øverstemølle, Kongsted Borup

 3. Hans (Hansen) Guldbrand - Tvilling - Døbt 17/4-1746 i Dalby kirke
  Gudmoder: Maren Nielsdatter fra Dalby Præstegaard
  Død 3 mdr. gammel og begravet fra Dalby kirke 6/7-1746

 4. Bodil Hansdatter - Tvilling - Døbt 17/4-1746
  Gudmoder: Bodil Ibsdatter, Tjenende Niels Rasmussen i Frenderup
  Laurs Pedersen, Laurs Laursen, Anders Hansen, Knud Christiansen, alle Ungkarle fra Frenderup og Karen Olsdatter, Pige sammesteds.
  Flere oplysninger ikke fundet.

 5. Jørgen Hansen - Døbt 10/5-1750 i Dalby kirke
  Se udførlig omtale ovenfor

Iflg. kirkebogen er fra Dalby kirke d. 4/5-1758 begravet
'Hans Guldbrands Hustru fra Frenderup, 42 aar i de fattiges Del'
Hustruens navn er ikke nævnt - men det må være Maren Hansdatter

Hans Guldbrand var så enkemand indtil han i 1761 blev gift med Inger Nicolaysdatter.

 1. Nicolai (Hansen) Guldbrand - Døbt 7/8-1763 i Dalby kirke
  Gudmoder: Anders Sørensens Hustru Mette, Frenderup
  Faddere: Anders Sørensen, Niels Ross(?) m.fl.
  FT-1787: Boende som ugift (24 år) ’tjenestefolk’ på Heiedegaarde i
  Øster Egede sogn
  FT-1801: Boende som ugift (37 år) ’Tjenestefolk’ på Snedkergaard i
  Sdr. Dalby sogn
  Død 47 år gammel d. 17/9-1810 som 'Indsidder i Frenderup'

 2. Christopher Hansen - Døbt 19/5-1766 i Dalby kirke
  Gudmoder: Faderens Datter Al? Maria, Pige fra Wærløse i Faxe Sogn.
  Faddere: Hans Hansens, Tienende i Babberup m.fl.
  Christopher Hansen død 8 mdr. gammel - Begravet 22/2-1767.

Hans Guldbrand dør ca. 68 år gammel i Frenderup - og begraves
fra Dalby kirke 2/7-1775
.

I kilderne er han fundet boende på Thurebyholm (1740), i Høsten (1741),
i Rode (1743), og i Frenderup fra 1746 til 1775.

Ved FT-1771 er han opført som 'Huusmand, nærer sig med Bettel-Staven'.
Han er her angivet som 70 år gammel(??) - og hans hustru som 40 år gammel.

Hans Guldbrands forældre er ikke fundet.

Se også samtidshistoriske noter:  1700-1750 - 1750-1800

 

Sidetop 

 

Henrich Pedersen (1732-1801)  &  Ellen Nielsdatter (1736-1816)
Forældre til Sophia Henrichsdatter - og mine Tip-Tip-Tip-Tip-Oldeforældre

Henrich Pedersen
er sandsynligvis døbt 19/10-1732 i Dalby kirke som søn af Wæver Peder Laursen og hustru Gundel Henrichsdatter i Rode.
Ved Henrich Pedersens død i 1801, skriver præsten i kirkebogen, at han døde 74 år og 8 mdr. gammel,
men det er sandsynligvis en fejlregning fra præstens side. - Ved folketællingen i 1801 han opført som 70 år gammel, og det passer bedre med, at han kan være født i 1732.
Flere spor i kirkebogen peger på, at han er søn af 'Peder Wæver' i Rode.

Ellen Nielsdatter
er døbt d. 8/4-1736 i Dalby kirke som datter af
Niels La(u)rsen i Frenderup og hustru Maria Kirstine Rasmusdatter
Gudmoder: Sophia Amalia, Peder Jensens Hustru i Frenderup
Faddere: ? Jørgensen i Druestrup, Ole Pedersen tienende Degnen i Dalby, m.fl.
Konfirmeret i Dalby kirke i 1754

Ungkarl Henrich Pedersen og Pigen Ellen Nielsdatter, begge af Frenderup bliver
trolovede og gift samme dag, nemlig d. 12/11-1758 i Dalby kirke.
Forlovere er Niels Rasmussen af Kielstrup og Lars Pedersen af Frenderup.
Niels Rasmussen er sandsynligvis brudens morbroder, da hendes far var død i marts md. 1758.
Lars Pedersen kan muligvis være brudgommens broder - Se fadder ved barnedåb 1759.

Der blev født 6 børn i ægteskabet:

 1. Sophia Henrichsdatter - Døbt 6/5-1759 i Dalby kirke
  Gudmoder: Søren Thornesens Hustru i Druestrup.
  Faddere: Faderens Broder Lars Pedersen, Hans Nielsen Ungkarl, Maren Pedersdatter og Christ. Clemensens Hustru fra Rode
  Sophia Henrichsdatter (17 år) bliver konfirmeret i Dalby kirke d. 2/4-1776
  Bliver gift med Jørgen Hansen i 1781. - Der var 7 børn i ægteskabet
  Se udførlig omtale
  ovenfor

 2. Karen Henrichsdatter - Døbt 11/1-1761 i Dalby kirke
  Gudmoder: Niels Larsens Hustru Else af Høsten
  Faddere: Hans Mortensen, Rasmus Mortensen og Hans Knudsen af Frenderup, Christopher Pedersens og Ole Sørensens Hustruer, Frenderup
  Gift 3/12-1784 med Ungkarl Anders Nielsen tjenende i Frenderup.
  Der var 4 børn i ægteskabet
  Ved FT-1801 bor ægteparret som fæstebønder på gård nr. 4 i Frenderup med 4 børn.
  Karen Henrichsdatter dør som enke 75 år gammel d. 11/10-1836 - Hendes mand døde i 1827.

 3. Anna Henrichsdatter - Døbt 4/12-1763 i Dalby kirke
  Gudmoder: Hans Mortensens Hustru i Frenderup
  Faddere: Rasmus Mortensen, Ole Sørensen, Christopher Pedersen, Hans Smeds Hustru og Hans Nielsens Hustru fra Dalby
  Yderligere oplysninger ikke fundet

 4. Peder Henrichsen - Døbt 30/10-1766 i Dalby kirke
  Gudmoder: Sara Povelsdatter, Pige fra Atterup i Østeregede Sogn
  Faddere: Søren ? fra Druestrup, Christen Clemesen fra Rhode m.fl.
  Konfirmation ikke fundet
  Gift 1. gang 4/10-1788 med Ellen Andersdatter fra Rode f. ca. 1765 (død 16/2-1807)
  Gift 2. gang 22/4-1807 med Karen Jensdatter f. ca. 1783 (død 15/4-1823)
  Gift 3. gang 5/11-1824 med Inger Olsdatter af Frenderup f. ca. 1786
  I sine 3 ægteskaber blev Peder Henrichsen fader til hhv. 11, 8 og 0 børn (i alt 19)
  Ved FT-1801 bor han som fæstebonde med kone og 4 børn på gård nr. 5(?)
  Peder Henrichsen dør 65 år gammel d. 18/8-1831

 5. Niels Henrichsen (1) - Døbt 12/2-1769 i Dalby kirke
  Gudmoder: Jomfru Maria Wind fra ?
  Faddere: Rasmus Mortensen fra Frenderup m.fl.
  Død 3 uger gammel og begravet fra Dalby kirke d. 5/3-1769

 6. Niels Henrichsen (2) - Døbt 17/12-1773 i Dalby kirke
  Gudmoder: Else Clausdatter fra Jomfruens Egede
  Faddere: Lars Pedersen, Hans Nielsen og Ole Sørensens Hustru fra Frenderup, Peder Nielsen fra Viverup og Nicolai Nielsen fra Kielstrupgaard
  Konfirmeret i 1790
  Gift 1. gang 21/10-1804 med Ane Jensdatter fra Babberup (død 1811)
  Gift 2. gang ca. 1812 med Ane Poulsdatter.
  Der var 2 børn i ægteskab nr. 2
  Ved FT-1801 bor han som ugift hos forældrene i Frenderup
  Niels Henrichsen dør 49 år gammel d. 12/3-1823 som 'Gaardmand i Frenderup'.

-------------------------

Henrich Pedersen og Ellen Nielsdatter levede som ægtepar i Frenderup i 43 år
fra de blev gift i 1758 til Henrich Pedersens død i 1801.

Udover oplysningerne fra kirkebøgerne er der ikke meget, der kan give et fingerpeg om deres liv og levned - men her er et forsøg på et 'krønike-gæt':

 • I midten af 1750erne bor Niels Laursen (eller 'Larsen'?) som fæstebonde på en af gårdene i Frenderup med sin kone Marie Kirstine Rasmusdatter og nogle af deres børn.
  Niels Laursen er ca. 50 år gammel og hans kone ca. 10 år yngre.
  De var blevet gift i 1733, og de nåede at blive forældre til 11 børn.
  Af disse var 4 enten dødfødte eller døde som ganske spæde.

 • Den ældste datter - Ellen Nielsdatter f. 1736 - har sikkert boet hjemme og hjulpet til ude og inde - og med pasning af de mindre søskende.

 • Om Henrich Pedersen vides, at han i november 1757 boede i Frenderup, hvor han optræder som fadder ved barnedåb hos Knud Rasmussen.
  Jeg gætter derfor på, at han er kommet til Frenderup - måske i 1757 - som tjenestekarl på en af gårdene - måske hos Niels Laursen?
  Ved 'landsbyens gadekær' får han et godt øje til gårdmandsdatteren Ellen, som er godt 20 år gammel - selv er han ca. 25 år gammel.

 • I 1757/1758 bliver Niels Laursen syg, og han dør i marts måned 1758 - kun 52 år gammel.

 • Der skal nu tages stilling til 'skiftet' efter Niels Laursen, og fæstegårdens fremtid skal aftales med herremanden på Jomfruens Egede.
  Da Henrich Pedersen har vist sig som en 'duelig karl', har en passende alder
  og en fæstemø på hånden, så overtager han fæstet på gården.
  Fæstebrevet underskrives på Jomfruens Egede d. 28/4-1758.

 • I eftersommeren 1758 bliver Ellen gravid, så nu skal der også planlægges bryllup.
  Henrich og Ellen bliver trolovet og gift i Dalby kirke d. 12/11-1758. Da brudens fader er død, må morbroderen Niels Rasmussen fra Kielstrupgaard tilkaldes som forlover.
  I maj måned 1759 bliver Sophia Henrichsdatter så født.

 • I perioden 1761-1773 får de yderligere 2 døtre og 3 sønner. Den ene søn dør dog straks efter fødselen 3 uger gammel.

 • Den ældste datter - Sophie, 22 år - bliver i 1781 trolovet og gift med Jørgen Hansen, 31 år, og søn af afdøde husmand i Frenderup Hans Guldbrand.
  De nygifte slår sig ned på 'Heiedegaarde' i Øster Egede sogn, hvor de sandsynligvis er fæstere på en mindre gård tilhørende godset Jomfruens Egede.

 • I 1783 kan Henrich Pedersen (51) og Ellen Nielsdatter (47) fejre sølvbryllup

 • Den næstældste datter - Karen, 22 år - bliver i 1784 gift med Anders Nielsen, 28 år, fra Frenderup. - Ved FT-1787 er Anders Nielsen opført som 'Gaardmand' på gård nr. 4 i Frenderup

 • Ved FT-1787 ser husstanden på gård nr. 7 således ud:
  -
  Henrich Pedersen, 57 , Gift, Hosbonde, Bonde og Gaardmand,
  - Ellen Nielsdatter, 52 , Gift, Madmoder, ,
  - Peder Hendriksen, 21 , Ugift, Børn af dette Ægteskab, Rytter,
  - Niels Hendriksen, 14 , Ugift, Børn af dette Ægteskab, ,
  - Ellen Andersdatter, 21 , Ugift, Tjenestepige, ,
  - Niels Christensen, 63 , Gift, Manden, Indsidder, fattig,
  - Kirsten Johannsdatter, 45 , Gift, Hans Kone, ,
  - Kristen Nielsen, 10 , Ugift, Deres Børn, ,
  - Johanne Nielsdatter, 8 , Ugift, Deres Børn

 • I de sidste årtier i 1700-tallet var der røre om bøndernes forhold, og et større lovkompleks - kaldet 'Landboreformen' - blev vedtaget. Det betød bl.a., at Stavnsbåndet blev ophævet i 1788, og der skete en begyndende afvikling af bøndernes pligt til at udføre hoveriarbejde for herremanden. Der blev også taget skridt til en jordreform - 'Udskiftningen' - der havde som mål, at den enkelte
  bonde skulle have sin egen jordlod samlet ét sted.
  Det er muligt, at Henrich Pedersen kan have været blandt Frenderup-bøndernes talsmænd, når der skulle forhandles med godsejeren på Jomfruens Egede?

 • Den ældste søn - Peder Henrichsen - bliver i 1788 gift med Ellen Andersdatter,
  som ved FT-1787 var tjenestepige hos Henrich Pedersen. Hun er datter af
  Anders Nielsen i 'Nyebye'. - I kirkebogen er Peder Henrichsen opført som 'Ungkarl og Gaardfæster', og det må betyde, at han i 1787 eller 1788 har overtaget en ledig fæstegård i Frenderup (sandsynligvis gård nr. 5).

 • Sidst i 1790erne er endnu en gård (nr. 2) i Frenderup blevet ledig - og Henrich Pedersens svigersøn Jørgen Hansen overtager fæstet.
  Han og Sophie Henrichsdatter var i 1781 blevet fæstere på Heiedegaard.
  De flytter nu tilbage til Frenderup medbringende 5 børn, der alle er født i Øster Egede sogn.

 • Der er 7 gårde i Frenderup - FT-1801 viser, at Henrich Pedersen og hans familie driver 4 af gårdene:
  Gård nr. 7 - Her bor Henrich Pedersen (70) med sin kone Ellen Nielsdatter (65)
  Gård nr. 2 - Jørgen Hansen (51) og Sofie Henrichsdatter (42) + 6 børn
  Gård nr. 4 - Anders Nielsen (45) og Karen Henrichsdatter (40) + 4 børn
  Gård nr. 5 - Peder Henrichsen (35) og Ellen Andersdatter (36) + 4 børn
  Det bliver nok ikke opklaret, om det er tilfældigheder eller Henrich Pedersens
  mulige indflydelse der er årsag til, at Frenderup på det nærmeste er blevet et 'familieforetagende'.

Henrich Pedersen dør d. 1. november 1801 - ca. 70 år gammel - og bliver begravet fra Dalby kirke d. 7. november 1801.
Som noget ret usædvanligt beskrives hans lidt 'voldelige' død med adskillige linjer i kirkebogen:
'Den 7. November begraves med Ligprædiken og sædvanlige Ceremonier Gaardmand Henrich Pedersen af Frenderup, som blev om Morgenen d. 1ste November paa
Kielstrup Mark ved Slottehuusene(?) slaget af Hesten paa sit Bryst og døde straqs derefter. Han har været Gaardmand omtrent 50 Aar, og døde i sit 74 Aar og 8 Maaneder'

Det er min vurdering, at den ret store 'døds-omtale' i kirkebogen er udtryk for, at Henrich Pedersen må have været en mand med nogen anseelse i sognet.
Aldersangivelsen i kirkebogen er nok ikke korrekt.

Hans enke - Ellen Nielsdatter - har sandsynligvis drevet gården videre sammen med sin hjemmeboende søn Niels Henrichsen.
Ellen Nielsdatter dør 80 år gammel d. 18. maj 1816 og begraves fra Dalby kirke d. 24. maj  1816 som 'Aftægtskone i Frenderup, Henrich Pedersens Enke'.
Sønnen Niels Henrichsen har muligvis overtaget gården ved udskiftningen i 1809.

Se også samtidshistoriske noter:  1700-1750 - 1750-1800 - 1800-1850

 

Sidetop 

 

Niels Larsen (1706-1758)  &  Maria Kirstine Rasmusdatter (1715-1804)
Forældre til Ellen Nielsdatter - og mine 5 X Tip-Oldeforældre

Niels La(u)rsens efternavn er i kirkebøgerne stavet både som Laursen og Larsen.
Her er konsekvent anvendt stavemåden Larsen.

Niels Larsen
født ca. 1706 - Fødselsdato, fødested og forældre kendes ikke i øjeblikket.
Fødeår beregnet ud fra, at han er angivet som 52 år ved sin død i 1758.
En Lars Hansen i Druestrup har 12/9-1706 fået døbt en søn med navnet Niels.
En mulighed, der måske understøttes af forloverens navn ved brylluppet i 1733?

Maria Kirstine Rasmusdatter
er døbt d. 10/3-1715 i Dalby kirke som datter af Rasmus Hansen i Frenderup.
Gudmoder: ??s Kammerpige Ulrica på Egedegaard.
Faddere: Hans Christensen, Christen Hansen af Frenderup, Peder Hansen af
Nyrupgaard, Jesper Thomasens Quinde Sidse Lauritsdatter, Rode, Peder Lauritsens Quinde Bodil Lauritsdatter af Frenderup (m.fl.)

Niels Larsen og Maria Kirstine Rasmusdatter bliver gift i Dalby kirke d. 21/6-1733.
Forlovere: Hans Jørgensen af Druestrup (Karlens Stedfader) og Rasmus Hansen fra Frenderup, Fæstemøens Fader.
Den nævnte 'Hans Jørgensen' er muligvis gårdmand på gård nr. 3 i Druestrup (Nøddegaarden).

Niels Larsen overtager i 1734 fæstegård nr. 7 i Frenderup efter sin svigerfader Rasmus Hansen (som var blevet enkemand i 1731).

Der er ikke fundet oplysninger om gårdens størrelse, bygningernes indretning og udseende. Det må nok antages, at det kan have knebet lidt med pladsen i stuehuset.
Fra 1734 til 1757 blev ægteparret nemlig beriget med i alt 11 børn. Heraf var de 4 børn enten dødfødte eller døde kort tid efter fødselen.

De 11 børn i ægteskabet:

 1. Ellen Nielsdatter (1) - Døbt 24/1-1734 i Dalby kirke
  Gudmoder: Sophie Amalie Rasmusdatter Peder Jensens Hustru i Frenderup
  (barnets moster).
  Faddere: Henrich Danielsen i Rode, Ungkarl Niels Rasmussen i Frenderup (barnets morbroder), P? Christensen fra Dalby Præstegaard, Pige Barbara Olsdatter fra Frenderup og Anna Pedersdatter, Ole Mortensens Hustru, Frenderup.
  Denne datter må sandsynligvis være død inden 1736, hvor datter nr. 2 også
  får navnet Ellen (?)

 2. Ellen Nielsdatter (2) - Døbt 8/4-1736 i Dalby kirke
  Gudmoder: Sophie Amalie, Peder Jensens Hustru i Frenderup (barnets moster).
  Faddere: ? Jørgensen i Druestrup, Ole Pedersen tiende Degnen i Dalby, Lars Nielsen, Ungkarl fra Borup, Dorthe ? i Dalby og Ingeborre ? i Præstegaarden.
  Bliver i 1758 gift med Gaardmand Henrich Pedersen, Frenderup - 6 børn i ægteskabet
  Se udførlig omtale ovenfor.

 3. La(u)rs Nielsen - Døbt 7/12-1738 i Dalby kirke.
  Gudmoder: Sophia Rasmusdatter Peder Jensens Hustru i Frenderup (barnets moster).
  Faddere: Henrich Danielsen i Rode, Niels Rasmussen i Frenderup (barnets morbroder), Ungkarl Hans Pedersen fra Druestrup tienende Hans Jørgensen, Anna Johansdatter, Christen Hansens Hustru i Frenderup og Karen Laursdatter, Poul Christensens Hustru i Rode.
  Konfirmeret 1755.
  Gift 14/10-1764 i Tureby kirke med Anna Christophersdatter, Nyby (født ca. 1743).
  Der var 10 børn i ægteskabet.
  Lars Nielsen død 77 år gammel d. 30/3-1816.
  Han havde da været gårdmand på gård nr. 1a i Taagerup siden 1770.

 4. Hans Nielsen - Døbt 12/11-1741 i Dalby kirke.
  Gudmoder: Sophie Amalie Rasmusdatter, Peder Jensens Hustru i Frenderup (barnets moster).
  Faddere: Rasmus Hansen, Hans Pedersen, Niels Rasmussen, Frenderup.
  Konfirmeret 1757 (muligvis)
  Har sandsynligvis været gift flere gange.
  Ved FT-1787 bor han med kone (Anne Hansdatter) og 2 børn som 'Inderste og Daglejer' hos sin broder Lars Nielsen i Taagerup.
  Flere oplysninger ikke funder - Muligvis fraflyttet sognet.

 5. Peder Nielsen - Døbt 2/8-1744 i Dalby kirke.
  Gudmoder: Else Niels ??s Datter fra Taagerup
  Faddere: Henrich Danielsen, Rode, Sophia Rasmusdatter Peder Jensens Hustru, Karen Ibsdatter, Niels Rasmussens Hustru fra Frenderup
  Konfirmeret 1761 (muligvis)
  Gift 1. gang 23/10-1768 med Sara Povelsdatter (død 39 år gl. i 1784)
  Gift 2. gang 21/11-1784 med Anna Jensdatter af Viverup - Født ca. 1757.
  Anna J. var datter af gårdmand Jens Hansen i Viverup Overdrevsgård.
  I sine 2 ægteskaber blev Peder Nielsen fader til 2+8 = 10 børn.
  Peder Nielsen dør 70 år gammel d. 28/2-1813.
  Han havde da været gårdmand på gård nr. 2 i Viverup siden 1771.
  Enken Anna Jensdatter driver sandsynligvis gården videre til sin død i 1883, hvor gården overtages af sønnen Niels Pedersen.

 6. Rasmus Nielsen - Døbt 7/5-1747 i Dalby kirke.
  Gudmoder:
  Sophia S?? Thomasens Hustru i Druestrup
  Faddere: Rasmus Hansen, Peder Jensen, Anna (Ibsdatter), Christopher Pedersens Hustru, Frenderup.
  Konfirmeret 1766.
  Gift 16/10-1774 med Karen Larsdatter fra Babberup - Født ca. 1752.
  Karen L. var datter af gårdmand Lars Olufsen i Babberup.
  I perioden 1775-1790 får ægteparret 6 børn.
  Karen Larsdatter dør 60 år gammel d. 28/7-1814.
  Enkemand Rasmus Nielsen dør 76 år gammel d. 23/7-1823 som 'Aftægtsgaardmand' i Taagerup.
  Han havde været gårdmand på gård nr. 2a (Taagerupgaard) fra 1774 til 1815,
  hvor den ældste søn Lars Rasmussen overtager gården.

 7. Nicolaus/Nicolaj Nielsen (1) - Døbt 23/2-1749 i Dalby kirke
  Han dør 6 uger gammel og begraves fra Dalby kirke 27/4-1749

 8. Nicolaus/Nicolaj Nielsen (2) - Døbt 18/10-1750 i Dalby kirke.
  Gudmoder: Anna Sophia Nielsdatter, Mads Christensens Hustru i Borup
  Faddere: Niels Rasmussen og Lars Pedersen i Frenderup, Hans Larsen i Høsten, Inger ?? i Taagerup, og Christopher Pedersens Hustru i Frenderup.
  Konfirmeret 1769.
  Gift 1. gang 2/11-1777 med Else Christophersdatter, Frenderup (hun dør 28½ år gammel i 1778 efter fødsel af tvillinger, der dør samme år).
  Else C. var datter af gårdmand Christopher Pedersen i Frenderup
  Gift 2. gang 18/10-1778 med Pige Maren Andersdatter født 1756, som var datter af gårdmand Anders Hansen i Rode (søster til Niels Nielsens kone - se nedenfor).
  I ægteskab nr. 2 fødes 7 børn i perioden 1779-1795.
  Maren Andersdatter
  dør 65 år gammel d. 12/5-1820.
  Enkemand Nicolai Nielsen dør 82 år gammel d. 20/9-1830 som 'Gaardmand' i Rode. Han havde været gårdmand på gård nr. 7a (Bakkelygaard) i mere end 50 år - nemlig fra 1777 til sin død i 1830, hvor gården overtages af sønnen Anders Nicolajsen.

 9. Dødfødt barn - Begravet i 1753

 10. Sophia Nielsdatter - Døbt 9/11-1755 i Dalby kirke. - Død 6 uger gl. i 1755
  Gudmoder: Lars Pedersens Hustru, Frenderup.
  Faddere:
  Niels Larsen fra Høsten, Daniel Nielsen i Druestrup, Niels Jyde i Frenderup, Henrich Danielsens Hustru i Rode, Niels Rasmussens Datter Ellen fra Kielstrupgaarden.

 11. Niels Nielsen - Døbt 10/7-1757
  Gudmoder: Bodil Pedersdatter, Frenderup.
  Faddere: Christoffer Pedersen og Lars Pedersen i Frenderup, Niels Rasmussen fra Kielstrup, Henrich Danielsens Hustru i Rode og Niels Pedersens Hustru i Taagerup.
  Gift 20/7-1783 i Dalby kirke med Pige Genete Andersdatter (født 1765) - Datter
  af Gaardmand Anders Hansen i Rode (søster til Nicolaj Nielsens Kone - se ovenfor).
  Ægteparret får 8 børn i perioden 1785-1809.
  Nils Nielsen dør 66 år gammel d. 26/7-1823 som 'Gaardmand i Aas'.
  Han var gårdmand på gård nr. 2 ('Lergården' el. 'Lerledsgården') i ca. 40 år fra 1783 til sin død i 1823.
  Enke Genete Andersdatter dør 81 år gammel d. 13/1-1846. Hun døde som 'Aftægtskone' hos svigersønnen Anders Jensen, der havde overtaget gården i 1830.

Niels Larsen dør om natten d. 10. marts 1758 kun 52 år gl. og begraves fra Dalby kirke d. 19. marts 1758.
Han havde da i 24 år været fæstebonde på gård nr. 7 i Frenderup.

Boet efter Niels Larsen bliver behandlet af Skifteretten for Jomfruens Egede Gods
d. 10/3 og 3/4-1758.
Da boets gæld overstiger indtægterne, bliver der intet at fordele til arvingerne
(Enke Maria Rasmusdatter og de 7 levende børn).

Gården overtages af Henrich Pedersen, der senere i 1758 bliver gift med Niels Larsens datter Ellen Nielsdatter. - Fæstebrevet underskrives på Jomfruens Egede 28/4-1758.

Niels Larsens enke - Maria Kirstine Rasmusdatter - er kun 43 år gammel ved Niels Larsens død, men der er ikke fundet oplysning om, at hun skulle have giftet sig igen. Det er derfor sandsynligt, at hun er blevet boende på gården i Frenderup frem til sin død i 1804.
Hun dør 89 år gammel d. 11/1-1804 og begraves fra Dalby kirke d. 18/1-1804.

Niels Larsens børn har muligvis gået i skole i Rode, hvor den første skole blev oprettet i 1743 af ejeren af Jomfruens Egede, oberstløjtnant Claus Bendix Beenfeldt.

Det vides ikke, om Niels Larsen havde særlig indflydelse eller evne til at oplære sine børn i 'landbrugsfaget', men i hvert fald sidder 6 af hans børn på fæstegårde under Jomfruens Egede i slutningen af 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet:

 • Ellen Nielsdatter/Henrich Pedersen er 1758-1801 fæstere på gård nr. 7 i Frenderup.

 • Lars Nielsen er 1770-1820 fæster på gård nr. 1a i Taagerup

 • Peder Nielsen er 1771-1833 fæster på gård nr. 2 i Viverup

 • Rasmus Nielsen er 1774-1815 fæster på gård nr. 2a i Taagerup

 • Nicolai Nielsen er 1777-1831 fæster på gård nr. 7a i Rode

 • Niels Nielsen er 1783-1823 fæster på gård nr. 2 i Aas

Se også samtidshistoriske noter:  1700-1750 - 1750-1800

 

Sidetop 

 

Peder (Wæver) Larsen (1682-1740)  &  Gundel Henrichsdatter (1686-1770)
Forældre til Henrich Pedersen - og mine 5 X Tip-Oldeforældre

Peder La(u)rsens efternavn er i kirkebøgerne stavet både som Laursen og Larsen.
Her er konsekvent anvendt stavemåden Larsen.

Peder Larsen
født ca. 1682 - Fødselsdato, fødested og forældre kendes ikke i øjeblikket.
Muligvis søn af Laurits Pedersen i Frenderup (se forlover ved bryllup i 1716).
Fødeår beregnet ud fra, at han er angivet som 58 år ved sin død i 1740
I kirkebogen er han flere gange angivet som 'Peder Wæver i Rode'

Gundel Henrichsdatter
Født ca. 1686 - Fødselsdato og fødested kendes ikke i øjeblikket.
Fødeår beregnet ud fra, at hun er angivet som 84 år gl. ved sin død i 1770.
Datter af Henrich Pedersen og Sidsel Nielsdatter, som i 1716 (ved Gundels bryllup)
boede i Braaby sogn.

Peder Larsen af Rode og Gundel Henrichsdatter bliver trolovet 12/8-1716 og gift
4/10-1716 i Sønder Dalby kirke.
Forlovere: Henrich Pedersen af Braaby og Laurits Pedersen i Frenderup.

Ud fra oplysninger i kirkebogen har ægteparret sandsynligvis boet i Rode i Sønder
Dalby sogn indtil deres død.
Ved alle hændelser i kirkebogen er Peder Larsen angivet som 'Wæver i Rode'

Der er fundet 8 børn i ægteskabet (alle født i Rode) - hvoraf de 4 døde som små:

 1. Maren Pedersdatter (1) - Døbt 13/6-1717 i Dalby kirke.
  Gudmoder: Peder Laursens Quinde Bodil Laursdatter i Frenderup.
  Faddere: Jens Laursen, Anders Laursen, Oluf Andersen, Oluf Jensen,
  Jens Jensens Quinde Karen Andersdatter - alle af Rode.
  Maren dør 2 måneder og 4 dage gammel - Begravet 22/8-1717 i Dalby.

 2. Maren Pedersdatter (2) - Døbt 23/10-1718 i Dalby kirke
  Gudmoder: Lorenz Lorenzens Hustru Sidsel Laursdatter, ibd.
  Faddere: Laurs Jespersen, ibd., Laurs Jensens, Smed i Tullerød i Terslev sogn,
  og Sidsel Laursdatter, Oluf Nielsens Hustru i Olstrup, Ulse sogn.
  Maren bliver gift 28/7-1737 i Dalby kirke med Enkemand Jørgen Pedersen
  fra Borup.

 3. Lars Pedersen - Døbt 22/3-1722 i Dalby kirke.
  Gudmoder: Sidsel Laursdatter, Lorenz Lorenzens Hustru, ibd.
  Faddere: Peder Olsen, Peder Hansen, Møller, Jacob Pedersen, Soldat, Inger Andersdatter og Kirsten, Jens Pedersens Hustru - alle i Rode.
  Lars bliver (sandsynligvis) gift 13/8-1752 i Dalby kirke med Maria Mathias-
  datter fra Frenderup.

 4. Henrich Pedersen (1) - Døbt 25/2-1725 i Dalby kirke.
  Gudmoder: Maren Laursdatter, Matz Nojesens Hustru, ibd.
  Faddere: Peder Olsen, Jens Jensen, Lorenz Lorenzen og hans Pige Bodil Olsdatter,
  Inger Hansdatter - alle i Rode.
  Henrich dør 3 år gammel - Begravet 21/3-1728 i Dalby.

 5. Elisabeth Pedersdatter - Døbt 15/2-1728 i Dalby kirke.
  Gudmoder: Inger, Laurs Jensens Hustru fra Hovby i Faxøe sogn.
  Faddere: Henrich Rasmussen, Hans ?, Peder Nojesen, Cathrine Christens-
  datter, Christian Hansens Hustru, Anna Andersdatter, Matz Pedersen - alle i Rode.
  Elisabeth bliver gift 30/1-1752 i Dalby kirke med Anders Andersen fra Truelstrup
  i Haslev sogn.

 6. Henrich Pedersen (2) - Døbt 19/10-1732 i Dalby kirke.
  Gudmoder: Bodil Wo?, Skoleholderens Hustru i Dalby.
  Faddere: Lorenz Lorenzen, Smed i Dalby og Peder Laursen i Frenderup m.fl.
  Henrich bliver gift 12/11-1758 i Dalby kirke med Ellen Nielsdatter
  Se flere og detaljerede oplysninger herover.

 7. Mette Pedersdatter (1) - Døbt 22/1-1736 i Dalby kirke.
  Gudmoder: Sidsel Laursdatter, Lorenz Smeds Hustru i Dalby
  Faddere: Niels Henrichsen og Laurs Henrichsen, begge af Boserup i Toxverg Sogn,
  Laurs Jensen, Vester Egede, Inger, Christian Rasmussens Hustru i Dalby m.fl.
  Mette dør 1½ år gammel - Begravet 7/7-1737 i Dalby.

 8. Mette Pedersdatter (2) - Døbt 14/4-1740 i Dalby kirke.
  Datter af Salig Peder Wæver fra Rode.
  Gudmoder: Madame Karen Lindam, Sognepræstens ? fra Dalby Præstegaard.
  Faddere: Jørgen Pedersen i Borup, Laurs Jensen, Smed i Vester Egede,
  Christopher Pedersen, Ungkarl fra Frenderup og Christen Clemensen, Soldat fra
  Borup.
  Mette dør 5 måneder gammel - Begravet 11/9-1740 i Dalby.

Peder Larsen Wæver fra Rode dør 58 år gammel - Begravet 7/3-1740 i Dalby.

Gundel Henrichsdatter dør 84 år gammel - Begravet 28/3-1770 i Dalby.

Se også samtidshistoriske noter:  1700-1750 - 1750-1800

 

Sidetop

 

Rasmus Hansen (1678-1751)  &  Ellen Eliasdatter (1671-1731)
Forældre til Marie Kirstine Rasmusdatter - og mine 6 X Tip-Oldefor��ldre

Vi er nu endnu længere tilbage i tiden, og kirkebøgernes kvalitet gør det svært at
finde oplysninger, der kan siges at være 100% pålidelige. Der er ingen folketællinger at støtte sig til som kontrol-redskab til 'kryds-tjek' af kirkebogens oplysninger.

For at komme videre, kan det nu være nødvendigt at anlægge nogle 'sandsynligheds-betragtninger', som måske senere kan bekræftes (eller være ukorrekte).

Rasmus Hansen
er sandsynligvis døbt i Dalby kirke d. 17/11-1678 som søn af Hans Christensen i Frenderup. - Denne antagelse bygger bl.a. på en formodning om, at han er født i Frenderup ca. 1775-1785. Der er kun fundet denne ene 'Rasmus Hansen' som født i dette tidsrum.
Gudmoder: Maren Jens Christensens i Snesere
Faddere: Hans Olufsen? og Laurits Andersen i Frenderup, Hans Andersen og Ingeborre Andersdatter i Søthorup og Maren Pedersdatter, Frenderup.
NB. Rasmus Hansens moder kan muligvis hedde Else Rasmusdatter, idet en 'Else Rasmusdatter - Hans Christensens Enke' optræder i kirkebogen ved en barnedåb
hos Oluf Hansen i Frenderup i 1722.

Ungkarl Rasmus Hansen, Frenderup bliver 25/3-1702 gift i Øster Egede kirke med

Enken Ellen Eliasdatter
som er født omkring 1671 (hun er angivet som 60 år gammel ved sin død i 1731).
Ellen Eliasdatter var ca. 1692 blevet gift med Daniel Skjøt (eller Skytte?). De boede i Øster Egede sogn, hvor Daniel Skjøt døde i 1701.
Hun medbragte (mindst) 2 piger, som nu blev Rasmus Hansens steddøtre.

Ægteparret Rasmus Hansen og Ellen Eliasdatter fik 7 børn i perioden 1703-1715:

 1. Margrethe Rasmusdatter - Døbt 1703
  Gudmoder: Hans Christensens Quinde, Frenderup (Rasmus Hansens moder ?)
  Faddere: Lars Pedersen, Peder Hansen, Christen Hansen, Jens Pedersen,
  G? Olufsdatter - Peder Rosses Quinde - og Margrethe til Matz Ladefoged
  Død 10 uger gammel og begravet 22/4-1703

 2. Niels Rasmussen (1) - Døbt 27/4-1704
  Gudmoder: Degnens Hustru (Helvig Magdalene Gjedsted)
  Faddere: Christen Mortensen, Matz Ladefoged, Peder Hansens Quinde og Hans Christensens Quinde, Frenderup - m.fl.
  Død 5 år gammel og begravet 7/4-1709

 3. Sophia Amalia Rasmusdatter - Døbt 29/5-1707
  Gudmoder: (Grafindens?) Kammerpige Mad. Maria ??
  Faddere: Hans Christensen, Lars Pedersen og Matz Ladefoged af Frenderup,
  Peder Hansen af Nyrupgaard og Johanne Bryggerpige paa Egede
  Gift 14/11-1728 med Ungkarl Peder Jensen, Frenderup.
  Der fødes 5 børn i ægteskabet i perioden 1731-1742.
  Sophia Amalia Rasmusdatter dør 39 år gammel og begraves fra Dalby kirke 8/6-1746.
  Peder Jensen gifter sig igen i 1746 med Pige Karen Olufsdatter fra Frenderup
  (som sandsynligvis er datter af Rasmus Hansens broder Oluf Hansen)

 4. Dødfødt barn - Begravet 13/1-1709

 5. Ane Margrethe Rasmusdatter - Døbt 9/5-1710
  Gudmoder: Peder Hansens Quinde, Nyrupgaard i Egede Sogn.
  Faddere: Hans Christensens Hustru, Lars Pedersen, Christen Hansen, Matz Ladefogeds
  Quinde, Hans Christensen, Frenderup.
  I øjeblikket ikke fundet flere oplysninger om dette barn

 6. Niels Rasmussen (2) - Døbt 26/6-1712.
  Gudmoder: Ane Sophia Svane.
  Faddere: Hans Christensen, Søren Ols(en), Lars Pedersen, Ane Peder Christensens, Jørgen Malone Giested af Dalby Degnegaard og Peder Hansens Kone af Nyrupgaard, Egede Sogn
  Gift 1. gang 27/11-1735 med Cathrine Pedersdatter fra Frenderup.
  Inden Cathrine Pedersdatter dør 23 år gammel i 1737 er der født 1 datter i ægteskabet.
  Gift 2. gang 20/6-1738 med Pige Karen Ibsdatter fra Nyby.
  I dette ægteskab fødes i alt 14 børn (heraf 2 sæt tvillinger) i årene 1739-1760.
  Heraf er 5 af børnene enten dødfødte eller dør kort tid efter fødselen.
  Niels Rasmussen er muligvis husmand eller gårdmand i Frenderup indtil ca. 1754.
  Omkring 1754 bliver han fæstebonde på Kielstrupgaarden, hvor han dør 57 år gammel i 1769.
  Hans søn Jens Nielsen overtager fæstet på Kielstrupgaarden i 1769.
  Niels Rasmussens enke - Karen Ibsdatter - dør 66 år gammel i 1781

 7. Marie Kirstine Rasmusdatter - Døbt 10/3-1715.
  Gudmoder: Grevindens(?) Kammerpige Ulrica paa Egedegaard
  Faddere: Hans Christensen og Christen Hansen af Frenderup, Peder Hansen af Nyrupgaard, Jesper Thomassen(?) Quinde Sidse Lauritsdatter af Rode og Peder Lauritsens Quinde Bodil Lauritsdatter af Frenderup
  Gift 21/6-1733 med Niels Larsen, Frenderup - Der blev født 11 børn i ægteskabet.
  Se udførlig omtale ovenfor
  Marie Kirstine Rasmusdatter dør 89 år gammel i 1804.

Som før nævnt blev Rasmus Hansen stedfader til mindst 2 døtre fra Ellen Eliasdatter første ægteskab.
Om disse vides, at Else Danielsdatter dør 18 år gammel i 1710, og at Ellen Danielsdatter
i 1721 bliver gift med Ungkarl Niels Pedersen fra Jenstrup.

- - - - - - - - - - - -

Jeg har endnu ikke fundet oplysninger om, hvornår Rasmus Hansen er blevet fæstebonde og gårdmand i Frenderup. - Måske har han overtaget en gård efter faderen Hans Christensen, som døde i 67 år gammel i 1719?
Derimod fremgår det af fæsteprotokollen fra Jomfruens Egede Gods, at Rasmus Hansen i 1734 afstår fæstegården i Frenderup til svigersønnen Niels Larsen, som i 1733 var blevet gift med Rasmus Hansens datter - Marie Kirstine Rasmusdatter.

Forinden var Rasmus Hansen blevet enkemand, da hans kone - Ellen Eliasdatter - døde 60 år gammel og blev begravet 16/5-1731 fra Dalby kirke.

I 1733 optræder Rasmus Hansen sammen med sin ene broder Christen Hansen som 'Samfrænde' ved skiftet efter Dorthe Laursdatter, som ved sin død i 1733 var gift med Peder Hansen på Nyrupgaard - en anden af Rasmus Hansens brødre - Se lidt af teksten her.

Rasmus Hansen dør 73 år gammel i 1751
og bliver begravet 28/12-1751 fra Dalby kirke.

I kirkebogen er hans alder angivet til '66 Aar', hvilket ikke kan være korrekt, hvis han
var født i 1678. Den mest sandsynlige forklaring er (indtil videre), at præsten har regnet/skrevet forkert i kirkebogen.

Se også samtidshistoriske noter:  1650-1700 - 1700-1750 - 1750-1800

Sidetop 

 

Hans Christensen (ca.1652-1719)  &  Else Rasmusdatter? (??-1724)
Forældre til Rasmus Hansen - og mine 7 X Tip-Oldeforældre

Hans Christensen - er født ca. 1652.

Denne antagelse bygger alene på, at en 'Hans Christensen i Frenderup' dør 67 år
gammel i 1719. - Dette kan være 'vores' Rasmus Hansens fader.
Der er ikke fundet oplysninger om Hans Christensens forældres navne, fødested m.m.

Hans Christensen har nok været gift mindst 2 gange, men det er ret sandsynligt,
at hans sidste kone har heddet

Else Rasmusdatter - født omkring 1663.

Denne antagelse bygger på, at en 'Hans Christensens Enke, Else Rasmusdatter af Frenderup' dør 61 år gammel og begraves fra Dalby kirke d. 7/4-1724.
Når/hvis Else Rasmusdatter er født i 1663, så er det ret sikkert, at hun ikke er moder til de første af Hans Christensens børn, som er født i 1677 og 1678.

Et gæt: Ved barnedåb hos Hans Christensen i 1677 og 1678 hedder flere af fadderne 'Andersen' og 'Andersdatter' fra Søthorup. Dette kunne tyde på, at Hans Christensens
1. kone kunne hedde '??? Andersdatter' og stamme fra Søthorup?
Måske dør hun i perioden 1678-1682 (dog ikke fundet i kirkebogen for Dalby sogn), hvorefter Hans Christensen gifter sig med Else Rasmusdatter, der så kunne være moder til resten af børneflokken, som er født 1682-1696?

- - - - - - - - - - - -

I kirkebogen for Dalby sogn er fundet følgende 7 børn af Hans Christensen i perioden 1677-1696:

 1. Rasmus Hansen (1) - Døbt i Dalby kirke 18/11-1677.
  Gudmoder: Anna ?? . . . . Degnequinden.
  Faddere: Peder Andersen i Kielstrup (?), Anders Andersen i Søethorup, Hans Andersen i Frenderup, Inger Andersdatter i Søethorup, Karen - Laurits Andersens i Frenderup.
  Død 7 uger gl. og begravet 5/1-1678.

 2. Rasmus Hansen (2) - Døbt i Dalby Kirke 17/11-1678.
  Gudmoder: Maren? Jens Christensens i Snesere
  Faddere: Hans Olufsen(?) og Laurits Andersen i Frenderup, Hans Andersen og Ingeborre Andersdatter i Søethorup og Maren Pedersdatter, Frenderup.
  Gift 1702 med Ellen Eliasdatter - 7 børn i ægteskabet
  Død 1751
  Se udførlig omtale ovenfor.

 3. Thomas Hansen - Døbt i Dalby kirke24-5-1681.
  Gudmoder: Kirsten Jens Degns i Dalby.
  Faddere: Hans Hemmingsen(?) i Frenderup, Laurits Pedersen, ibid., Lars Andersen, ibid, Maren Matz Ladefogeds, ibid og ?.
  Gift ca. 1705 med Magdalene Pedersdatter - 8 børn i ægteskabet.
  Thomas Hansen begravet 8-10-1736 i Dalby kirke.

 4. Peder Hansen - Døbt i Dalby Kirke 27/12-1682.
  Gudmoder: Maren Matz Ladefogeds i Frenderup.
  Faddere: Hans Andersen, Lars Andersen, Hans ?, Ane Lars Pedersen og Margrethe Salig Peder Christensens Datter, Frenderup.
  Gift 1. gang 1704 med Ellen Andersdatter?, Nyrupgaard - 5 børn i dette ægteskab.
  Gift 2. gang 1721 med Dorthe Laursdatter, Taagerup - 1 barn i dette ægteskab.
  Peder Hansen er angivet som 'Gaardmand i Nyrup' ved skifte i 1733 efter hustru nr. 2. - Se nedenfor.
  Dødsdata ikke fundet.

 5. Ole Hansen - Døbt i Dalby Kirke 3/2-1685.
  Gudmoder: Maren Matz Ladefogeds i Frenderup.
  Faddere: Hans Andersen, Frenderup + flere ulæselige navne.
  Død 6 uger gl. og begravet i 1685

 6. Christen Hansen - Døbt i Dalby kirke 11/4-1686.
  Gudmoder: Maren Matz Ladefogeds i Frenderup.
  Faddere: Laurits Pedersen, Laurs ?, Jacob Andersen Holt, Matz Ladefoged, Karen Nielsdatter og Regitze Jensdatter, Frenderup.
  Gift 1. gang 1712 eller tidligere med Ane Larsdatter(?), som døde i 1712 - Ingen børn fundet.
  Gift 2. gang 1713-1717(?) med Anna Johansdatter - Der er fundet 6 børn i dette ægteskab.
  Død 74 år gammel - Begravet 23/3-1760 fra Dalby kirke

 7. Ane Hansdatter - Født ca. 1688
  Dåbsoplysninger ikke fundet (kirkebogen flere steder ulæselig).
  Gift 6-11-1712 i Dalby kirke med Erich Jørgensen, Ladefoged på Egedegaard.

 8. Oluf Hansen - Døbt i Dalby Kirke 16/3-1692.
  Gudmoder: Maren Matz Ladefogeds i Frenderup.
  Faddere: Laurs Pedersen, Jacob Holt og Hans Larsen? alle i Frenderup.
  I aktuel periode er fundet 2 personer med navnet 'Oluf Hansen' i Frenderup. Herudover har 1 af præsterne formentlig skrevet 'Ole' i stedet for 'Oluf'. I en periode optræder nemlig både en 'Unge Ole Hansen' og en 'Gl. Ole Hansen' med hustruer Else Nielsdatter og Anna Johansdatter (og disse navne synes også at være byttet om en gang imellem).
  En 'Ole Hansen, Frenderup' dør 36 år gammel i 1727, og en 'Oluf Hansen, Frenderup' dør 70 Aar gammel i 1754.

 9. Margrethe Hansdatter - Døbt i Dalby Kirke 20/5-1696.
  Gudmoder: Maren Matz Ladefogeds i Frenderup
  Faddere: Lars Pedersen og Niels Mortensen i Frenderup.
  Død 5 år og 5 mdr. gl. og begravet 1/6-1701

Hans Christensen, Frenderup dør 67 år gammel, og begraves fra Dalby kirke 20/1-1719.

Else Rasmusdatter - opført som 'Hans Christensens Enke af Frenderup' - dør 61 år gammel og begraves fra Dalby kirke d. 7/4-1724.

- - - - - - - - - - - -

Som nævnt er der nogen usikkerhed om nogle af oplysningerne.

Men i 'Rosendal skifteprotokol 1733' er fundet en slags kontroloplysning, der i det mindste bekræfter, at der har eksisteret 3 brødre med navnene Rasmus Hansen, Peder Hansen og Christen Hansen, hvilket svarer til Hans Christensens sønner nr. 2, 3 og 5. - Disse optræder ved et skifte i 1733, hvor der skal skiftes efter Peder Hansens afdøde hustru Dorthe Laursdatter fra Hovby (formentlig Nyrupgaarden).

Skifteprotokollen indledes således (bemærk længden på sætningen):

Rosendal skifteprotokol 1733 - Skifte 23/2 1733 efter Dorthe Laursdatter, Hovby.

Anno 1733 Dend 23. Februar mødte efter foregaaende Tillysning af Tryggevælde Birketing Ridefogeden ved Totterupholm Eskild Lundager (paa det velbaarne Herskabs Vegne) med tiltagne tvende Mænd, nemlig Rasmus Andersen og Peder Pedersen, begge af Hovby udi Stervboet hos Peder Hansen Nyrup i bemeldte (by) for at afholde lovlig Skifte og Deeling imellem fornævnte Peder Hansens ved Døden afgangne Hustrue Dorthe Larsdatter, hendes efterladte med Peder Hansen auflede Barn Ellen Pedersdatter paa den eene Side og Faderen Peder Hansen paa den anden Side, hvorefter da videre blev forhandlet i Samfrænders Nærværelse ??? Hans Ernst Folkers i Elmue som Stervboens Ven og Svoger, Peder Hansens tvende Brødre og den Umyndiges Farbrødre Rasmus Hansen og Christen Hansen af Frenderup

Se også samtidshistoriske noter:  1650-1700 - 1700-1750

Sidetop 

 

gixmo.dk
Denne side er redigeret d.  25. juni 2021