Folketællinger - Frenderup
1787 - 1940

Frenderup by - Sønder Dalby sogn - Præstø Amt.
Kilde: Folketællinger på Internettet mm.

FT-1787

61 indbyggere

FT-1801

72 indbyggere

FT-1834

70 indbyggere

FT-1840

64 indbyggere

FT-1845

72 indbyggere

FT-1850

82 indbyggere

FT-1855

89 indbyggere

FT-1860

86 indbyggere

FT-1870

100 indbyggere

FT-1880

96 indbyggere

FT-1890

79 indbyggere

FT-1901

79 indbyggere

FT-1906

87 indbyggere

FT-1911

104 indbyggere

FT-1916

100 indbyggere

FT-1921

91 indbyggere

FT-1925

80 indbyggere

FT-1930

77 indbyggere

FT-1940

75 indbyggere

 

Folketælling 1787 - Frenderup

Kilde: Folketællinger på Internettet

Iflg. Arne Majvangs bog ’Dalby og Turebys sognes historie - III’ var der i alt 7 gårde i Frenderup ved udskiftningen i 1809.

I 1787 var alle gårdene ejet af Jomfruens Egede - og gårdmændene må derfor have været fæstebønder.

De angivne gårdnavne er opstået på et senere tidspunkt.

Tekst i kursiv skrift er egne tilføjelser (stammer altså ikke fra folketællingen) 

'Matrikelkort' fra Arne Majvangs 'Dalby og Turebys sognes Historie' kan ses her
 

 

Gård nr. 1 - Elbogård

Niels Pedersen, 55, Gift, Hosbonde, Bonde og Gaardmand - Død 1791
Kirsten Jacobsdatter, 54, Gift, Madmoder - Død 1795
Peder Nielsen, 21, Ugift, Deres Sønner
Mads Nielsen, 13, Ugift, Deres Sønner
Kirsten Olsdatter, 13, Ugift, Tjeneste-Pige

Gård nr. 2 - Skovgaard)

Ole/Oluf Sørensen, 60, Gift, Hosbonde, Bonde og Gaardmand
Lisbeth Poulsdatter, 53, Gift, Madmoder
Johanne Olsdatter, 15, Ugift, Deres Døtre af 1ste Ægteskab - Gift 1797
Mette Olsdatter, 8, Ugift, Deres Døtre af 1ste Ægteskab - Død 1791
Jens Jørgensen, 50, Ugift, Tjenestekarl

Gård nr. 6

Hans Mortensen, 53, Gift, Hosbonde, Bonde og Gaardmand - Død 1801
Sofie Pedersdatter, 53, Gift, Madmoder - Død 1818
Ellen Andersdatter, 23, Ugift, Tjenestepige
Anders Jacobsen, 21, Ugift, Tjenestedreng

Gård nr. 4

Anders Nielsen, 30, Gift, Hosbonde, Bonde og Gaardmand
Karen Hendriksdatter, 27, Gift, Madmoder
Peder Andersen, 3, Ugift, Deres Søn
Jacob Nielsen, 18, Ugift, Tjenestefolk - Gift 1797
Mette Nielsdatter, 19, Ugift, Tjenestefolk

Gård nr. 5

Christopher Pedersen, 80, Gift, Hosbonde, Bonde og Gaardmand
Anne Jeppesdatter, 80, Gift, Madmoder
Dorthe Christophersdatter, 44, Ugift, Deres Døtre, Vanvittig
Anne Christophersdatter, 24, Ugift, Deres Døtre
Rasmus Nielsen, 23, Ugift, Tjenestekarl

Gård nr. 3 - Frenderupgaard

Lars Pedersen, 64, Gift, Hosbonde, Bonde og Gaardmand - Død 1793
Bodil Nielsdatter, 50, Gift, Madmoder, - Navn skal være = Bodil Pedersdatter - Død 1805
Hans Larsen, 23, Ugift, Børn af sidste Ægteskab
Bodil Larsdatter, 16, Ugift, Børn af sidste Ægteskab
Anne Larsdatter, 14, Ugift, Børn af sidste Ægteskab
Niels Larsen, 9, Ugift, Børn af sidste Ægteskab
Niels Hansen, 65, Gift, Manden, Inderste - Død 1789
Birte Jeppesdatter, 45, Gift, Hans Kone
Hans Nielsen, 13, Ugift, Sønner af dette Ægteskab
Jeppe Nielsen, 10, Ugift, Sønner af dette Ægteskab
Jens Jeppesen, 20, Ugift, Konens Broder, Uduelig til Tjeneste

Gård nr. 7 - Birkely

Henrich Pedersen, 57, Gift, Hosbonde, Bonde og Gaardmand - Død 1801
Ellen Nielsdatter, 52, Gift, Madmoder - Død 1816
Peder Hendriksen, 21, Ugift, Børn af dette Ægteskab, Rytter
Niels Hendriksen, 14, Ugift, Børn af dette Ægteskab
Ellen Andersdatter, 21, Ugift, Tjenestepige
Niels Christensen, 63, Gift, Manden, Indsidder, fattig - Død 1794
Kirsten Johannsdatter, 45, Gift, Hans Kone
Kristen Nielsen, 10, Ugift, Deres Børn - Død 1793
Johanne Nielsdatter, 8, Ugift, Deres Børn

Hus nr. 9

Ole Larsen, 47, Gift, Manden, Huusmand Daglejer
Karen Hansdatter, 44, Gift, Hans Kone
Inger Olsdatter, 2, Ugift, Deres Barn

Hus nr. 10

Jørgen Sørensen, 38, Gift, Manden, Huusmand
Mette Nielsdatter, 44, Gift, Hans Kone
Katrine Jørgensdatter, 11, Ugift, Deres Barn
Anne Jørgensdatter, 11, Ugift, et Plejebarn, ægte
Anne Nielsdatter, 80, Enke, Konens Moder, Inderste

Hus nr. 11

Thomas Hansen, 47, Gift, Manden, Huusmand
Karen Villumsdatter, 40, Gift, Hans Kone
Hans Thomasen, 9, Ugift, Deres Søn
Ingeborg Thomasdatter, 2, Ugift, Deres Datter

Nr. 8 - Smedjen

Poul Jørgensen, 31, Gift, Manden, Huusmand og Smed med liden Avling - Død 1817
Mette Hansdatter, 29, Gift, Hans Kone
Hans Poulsen, 8, Ugift, Deres Børn
Anne Poulsdatter, 6, Ugift, Deres Børn
Peder Poulsen, 2, Ugift, Deres Børn

Indbyggertal = 61

 Sidetop

 

  

Folketælling 1801  -  Frenderup

Kilde: Folketællinger på Internettet (ddd.dda.dk)

 

Iflg. Arne Majvangs bog ’Dalby og Turebys sognes historie - III’ var der i alt 7 gårde i Frenderup ved udskiftningen i 1809.

I 1801 var alle gårdene ejet af Jomfruens Egede - og gårdmændene må derfor have været fæstebønder.

De angivne gårdnavne er opstået på et senere tidspunkt.

Tekst i kursiv skrift er egne tilføjelser (stammer altså ikke fra folketællingen)

 

Kortet til højre er kopieret fra Arne Majvangs 'Dalby og Turebys sognes Historie, Bind 3 side 101

  

Gård nr. 5

Peder Henriksen, 35, Gift, husbonde, bonde og gårdbeboer - Søn af Henrik Pedersen (5) - Død 1831
Ellen Andersdatter, 36, Gift, hans kone - Død 16/2-1807
Ane Pedersdatter, 9, Ugift, deres barn - Død 21/12-1811
Mette Pedersdatter, 8, Ugift, deres barn
Niels Pedersen, 4, Ugift, deres barn
Kirsten Pedersdatter, 2, Ugift, deres barn
Hans Tomsen, 24, Ugift, tjenestefolk, National soldat
Kristine Kristensdatter, 17, Ugift, tjenestefolk

Matr.nr. ??

Jacob Sørensen, 64, Gift, mand, indsidder og daglejer - Død 1806
Ane Frantsdatter, 58, Gift, hans kone

Matr.nr. ??

Karen Rasmusdatter, 36, Gift, kone, indsidder
Ellen Hansdatter, 4, Ugift, hendes barn

Gård nr. 6

Lars Pedersen, 46, Gift, husbonde, bonde og gårdbeboer - Død 10/6-1802
Margrete Larsdatter, 35, Gift, hans kone - Gift igen 1802 med Peder Andersen af Rode
Hans Tomsen, 21, Ugift, tjenestefolk
Jørgen Nielsen, 10, Ugift, tjenestefolk
Bodil Larsdatter, 31, Ugift, konens søster
Sofie Nielsdatter, 8, Ugift, hendes slegfredbarn
Bodil Pedersdatter, 66, Enke (efter gmd. Lars Pedersen), konens moder - Død 1805

Gaard nr. 7 - Birkely

Henrik Pedersen, 70, Gift, husbonde, bonde og gårdbeboer - Død 1801
Ellen Nielsdatter, 65, Gift, hans kone- Død 1816
Niels Henriksen, 28, Ugift, deres barn  - Død 12/3-1823
Iver Larsen, 20, Ugift, tjenestefolk
Marta Larsdatter, 18, Ugift, tjenestefolk
Marie Rasmusdatter, 87, Enke, konens moder - Død 11/1-1804

Gaard nr. 1 - Elbogaard

Lars Andersen, 44, Gift, husbonde, bonde og gårdbeboer - Død 20/4-1813
Johanne Andersdatter, 45, Gift, hans kone - Død 2/5-1831
Anders Larsen, 7, Ugift, deres barn
Margrete Larsdatter, 5, Ugift, deres barn
Peder Larsen, 3, Ugift, deres barn
Peder Pedersen, 22, Ugift, tjenestefolk
Jacob Pedersen, 11, Ugift, tjenestefolk
Birte Andersdatter, 46, Ugift, tjenestefolk

Gaard nr. 2 - Skovgaard

Jørgen Hansen, 51, Gift, husbonde, bonde og gårdbeboer, - Død 16/5-1818
Sofie Henriksdatter, 44, Gift, hans kone - Død 1824 - Datter af Henrik Pedersen (5)
Niels Jørgensen, 16, Ugift, deres barn - (Gift 1813 & 1816 & 1822 - Død 1824)
Ane Jørgensdatter, 12, Ugift, deres barn - Gift 1812 med Søren Ulrichsen
Hans Jørgensen, 10, Ugift, deres barn - Gift 1825 med Karen Pedersdatter
Maren Jørgensdatter, 7, Ugift, deres barn, - Gift 1813 med Peder Andersen, Frenderup
Ellen Jørgensdatter, 4, Ugift, deres barn - Gift 1823 med Peer Hansen
Henrik Jørgensen, 2, Ugift, deres barn

Hus nr. 9

Ole Larsen, 58, Gift, mand, jordløs husmand - Død 1821
Karen Jørgensdatter, 58, Gift, hans kone - Død 1825

Hus nr. 10

Jørgen Sørensen, 50, Gift, mand, jordløs husmand - Død 28/8-1831 - 85 år gl.
Mette Nielsdatter, 59, Gift, hans kone - Død 7/6-1829 - 89 år gl.
Ane Hansdatter, 60, Enke, logerende

Hus nr. 11

Tomas Hansen, 60, Gift, mand, jordløs husmand -  Død 1811
Karen Villumsdatter, 50, Gift, hans kone - Død 1808

Gaard nr. 3 - Frenderupgaard

Hans Larsen, 37, Gift, husbonde, bonde og gårdbeboer - Død 7/6-1822
Ellen Andersdatter, 39, Gift, hans kone - Død 19/11-1833
Søren Jacobsen, 23, Ugift, tjenestefolk
Maren Jensdatter, 17, Ugift, tjenestefolk
Ole Jensen, 14, Ugift, tjenestefolk

Frenderup - Formentlig på Gaard nr. 6

Hans Mortensen, 69, Gift, mand, indsidder - Død 1801 (aftægtsgaardmand)
Sofie Pedersdatter, 67, Gift, hans kone - Død 9/11-1818

Gaard nr. 4

Anders Nielsen, 45, Gift, husbonde, bonde og gårdbeboer - Død 18/5-1827
Karen Henriksdatter, 42, Gift, hans kone - Datter af Henrik Pedersen (5) - Død 11/10-1836
Peder Andersen, 16, Ugift, deres barn - Gift 1813 med Maren Jørgensdatter, Frenderup
Lars Andersen, 11, Ugift, deres barn
Ane Andersdatter, 13, Ugift, deres barn
Maren Andersdatter, 8, Ugift, deres barn
Mads Nielsen, 27, Ugift, mandens broder

Matr.nr.??

Iver Larsen, 31, Gift, mand, national soldat, indsidder og daglejer
Maren Pedersdatter, 29, Gift, hans kone
Ane Iversdatter, 3, Ugift, deres barn

Hus nr. 8 (Smedjen)

Poul Jørgensen, 46, Gift, mand, husmand med jord og smed - Død 2/7-1817
Mette Hansdatter, 43, Gift, hans kone - Død 1/7-1822
Hans Poulsen, 23, Ugift, deres barn
Ane Poulsdatter, 20, Ugift, deres barn
Maren Poulsdatter, 12, Ugift, deres barn
Else Poulsdatter, 5, Ugift, deres barn
Jørgen Poulsen, 3, Ugift, deres barn

Indbyggertal = 72

Sidetop

 

Folketælling 1834  -  Frenderup

Kilde: Folketællinger på Internettet (ddd.dda.dk)

Tekst i kursiv skrift er egne tilføjelser (stammer altså ikke fra folketællingen)

 

Gaard nr. 7 - Birkely

Peder Hansen, 33, Gift, Gaardmand
Ane Rasmusdatter, 30, Gift, Hans kone
Hans Pedersen, 2, Ugift, Deres søn
Karen Rasmusdatter, 12, Ugift, Deres pleiebarn, almisselem
Jørgen Paulsen, 36, Ugift, Tjenestekarl
Kirstine Larsdatter, 23, Ugift, Tjenestepige

Gaard nr. 4

Anders Hansen, 28, Gift, Gaardmand
Ane Jensdatter, 33, Gift, Hans kone
Peder Andersen, 4, Ugift, Deres søn
Karen Hendriksdatter, 74, Enke(mand), Forsørges af huusfaderen - Død 1836,
Kirsten Eriksdatter, 12, Ugift, Pleiedatter, almisselem
Hans Nielsen, 23, Ugift, Tjenestekarl
Hans Larsen, 17, Ugift, Tjenestekarl

Gaard nr. 1 - Elbogaard

Anders Larsen, 38, Gift, Gaardmand
Johanne Hansdatter, 27, Gift, Hans kone
Johanne Rasmusdatter, 10, Ugift, Deres Pleiedatter, almisselem
Hans Andersen, 2, Ugift, Deres søn
Christian Andersen, 22, Ugift, Tjenestekarl
Rasmus Hansen, 17, Ugift, Tjenestekarl
Inger Andersdatter, 18, Ugift, Tjenestepige,

Gaard nr. 2 - Skovgaard

Hans Jørgensen, 42, Gift, Gaardmand
Karen Pedersdatter, 40, Gift, Hans kone
Jørgen Hansen, 5, Ugift, Deres barn
Johanne Marie Hansdatter, 5, Ugift, Deres barn
Niels Nielsen, 19, Ugift, Tjenestekarl
Hendrik Nielsen, 17, Ugift, Tjenestekarl
Ane Hansdatter, 17, Ugift, Tjenestepige

Gaard 6

Jens Andersen, 45, Gift, Gaardmand
Dorthea Carlsdatter, 35, Gift, Hans kone
Johanne Jensdatter, 17, Ugift, Deres barn
Jens Jensen, 14, Ugift, Deres barn
Karen Jensdatter, 13, Ugift, Deres barn
Anders Jensen, 6, Ugift, Deres barn
Frederik Jensen, 4, Ugift, Deres barn
Marie Jensdatter, 2, Ugift, Deres barn
Jørgen Pedersen, 18, Ugift, Tjenestekarl
Niels Jensen, 17, Ugift, Tjenestekarl

Gaard nr. 3 - 'Frenderupgaard'

Lars Hansen, 32, Gift, Gaardbestyrer
Ane Nielsdatter, 27, Gift, Hans kone
Ane Larsdatter, 4, Ugift, Deres datter
Hans Larsen, 1, Ugift, Deres søn
Marie Pedersdatter, 19, Ugift, Tjenestepige

Gaard nr. 5

Inger Olsdatter, 48, Enke(mand), Har fæste paa gaarden -  Enke efter Peder Henrichsen
Jens Pedersen, 27, Ugift, Hendes søn, som bestyrer gaarden
Kirstine Pedersdatter, 21, Ugift, Hendes barn
Mette Pedersdatter, 13, Ugift, Hendes barn
Karen Christensdatter, 10, Ugift, Pleiedatter, almisselem
Ole Christensen, 20, Ugift, Tjenestekarl
Peder Nielsen, 16, Ugift, Tjenestedreng

Huus nr. 8 - Smedjen

Hans Poulsen, 56, Gift, Smed
Birthe Jørgensdatter, 51, Gift, Hans kone
Jens Hansen, 25, Ugift, Deres barn
Karen Hansdatter, 19, Ugift, Deres barn
Jørgen Hansen, 14, Ugift, Deres barn
Sophie Hansdatter, 13, Ugift, Deres barn
Peder Pedersen, 3, Ugift, Deres pleiesøn

Huus nr. 11

Peder Jensen, 35, Gift, Dagleier
Else Andersdatter, 35, Gift, Hans kone
Ane Pedersdatter, 8, Ugift, Deres barn
Maren Pedersdatter, 7, Ugift, Deres barn
Sidse Pedersdatter, 4, Ugift, Deres barn
Peder Pedersen, 1, Ugift, Deres barn

Huus nr. 10

Peder Hansen, 35, Gift, Dagleier
Ellen Jørgensdatter, 36, Gift, Hans kone
Hans Pedersen, 5, Ugift, Deres barn
Ane Pedersdatter, 1, Ugift, Deres barn

Huus nr. 9

Anders Bentzen, 34, Gift, Dagleier
Maren Nielsdatter, 33, Gift, Hans kone
Karen Andersdatter, 10, Ugift, Deres barn
Hans Andersen, 8, Ugift, Deres barn
Ane Andersdatter, 5, Ugift, Deres barn

I alt 70 indbyggere

Sidetop


Folketælling 1840  -  Frenderup

Kilde: Folketællinger på Internettet (ddd.dda.dk)

 

Gaard nr. 1 - Elbogaard

Anders Larsen, 46, Gift, Gaardmand
Johanne Hansdatter, 33, Gift, Hans kone
Lars Andersen, 5, Ugift, Deres barn
Hans Andersen, 3, Ugift, Deres barn
Christian Andersen, 30, Ugift, Tjenestetyende
Johanne Marie Rasmusdatter, 16, Ugift, Tjenestetyende

Gaard nr. 2 - Skovgaard

Hans Jørgensen, 49, Gift, Gaardmand
Karen Pedersdatter, 47, Gift, Hans kone
Jørgen Hansen, 11, Ugift, Deres barn
Johanne Marie Hansdatter, 11, Ugift, Deres barn
Niels Pedersen, 17, Ugift, Tjenestekarl
Sophie Hansdatter, 19, Ugift, Tjenestepige

Huus nr. 9

Anders Bentzen, 41, Gift, Hmd. og dagleier
Maren Catrine Nielsdatter, 40, Gift, Hans kone
Hans Christian Andersen, 14, Ugift, Deres barn
Ane Marie Andersdatter, 12, Ugift, Deres barn

Huus nr. 10

Peder Hansen, 42, Gift, Huusmand og dagleier
Ellen Sophie Jørgensdatter, 43, Gift, Hans kone
Hans Pedersen, 11, Ugift, Deres barn
Ane Kirstine Pedersdatter, 6, Ugift, Deres barn

Huus nr. 11

Peter Jensen, 41, Gift, Huusmand og dagleier
Else Catrine Andersdatter, 41, Gift, Hans kone
Ane Marie Pedersdatter, 15, Ugift, Deres barn
Sidse Catrine Pedersdatter, 14, Ugift, Deres barn
Maren Pedersdatter, 10, Ugift, Deres barn
Peder Pedersen, 6, Ugift, Deres barn
Margrete Sophie Pedersdatter, 4, Ugift, Deres barn
Mette Sophie Pedersdatter, 1, Ugift, Deres barn

Gaard nr. 3 - Frenderupgaard

Niels Pedersen, 35, Gift, Gaardmand
Ane Juliane Bentzdatter, 36, Gift, Hans kone
Povel Pedersen, 16, Ugift, Stedsøn
Hendrik Nielsen, 24, Ugift, Tjenestekarl
Karen Marie Nielsdatter, 19, Ugift, Tjenestepige

Huus nr. 8 - Smedjen

Hans Povelsen, 63, Gift, Grovsmed
Birthe Marie Jørgensdatter, 58, Gift, Hans kone
Jens Hansen, 31, Gift, Grovsmeds Hans Povelsens søn
Ane Catrine Hansdatter, 24, Ugift, Hans Povelsens datter
Ane Hansdatter, 29, Gift, Sønnens kone

Gaard nr. 4

Anders Hansen, 34, Gift, Gaardmand
Ane Jensdatter, 40, Gift, Hans kone
Peder Andersen, 11, Ugift, Deres barn
Kirsten Andersdatter, 5, Ugift, Deres barn
Ane Marie Andersdatter, 3, Ugift, Deres barn
Ole Christensen, 25, Ugift, Tjenestekarl
Karen Marie Jensdatter, 18, Ugift, Tjenestepige

Gaard nr. 5

Inger Olsdatter, 54, Enke(mand), Gaardmandsenke, lever af sin jordlod
Jens Pedersen, 33, Ugift, Avlsbestyrer
Christen Larsen, 29, Ugift, Tjenestekarl
Peder Christensen, 19, Ugift, Tjenestekarl
Mette Pedersdatter, 19, Ugift, Tjenestepige
Karen Christensdatter, 16, Ugift, Tjenestepige

Gaard nr. 6

Hans Hansen, 31, Gift, Gaardmand
Maren Nielsdatter, 50, Gift, Hans kone
Niels Olsen, 13, Ugift, Deres søn
Peder Nielsen, 22, Ugift, Tjenestekarl
Inger Marie Andersdatter, 25, Ugift, Tjenestepige

Gaard nr. 7 - Birkely

Peder Hansen, 37, Gift, Gaardmand
Ane Margrete Rasmusdatter, 36, Gift, Hans kone
Hans Pedersen, 8, Ugift, Deres barn
Karen Marie Pedersdatter, 5, Ugift, Deres barn
Rasmus Pedersen, 1, Ugift, Deres barn
Peder Hansen, 23, Ugift, Tjenestekarl
Karen Rasmusdatter, 18, Ugift, Tjenestepige
Jens Christian Nielsen, 17, Ugift, Tjenestekarl

I alt 64 indbyggere

 Sidetop


Folketælling 1845  -  Frenderup

Kilde: Folketællinger på Internettet (ddd.dda.dk)

 

Huus nr. 9

Anders Bentzen, 46, Gift, Huusmand og Han er på Herregaarden., Her i Sognet
Maren Katrine Nielsdatter, 45, Gift, hans Kone, Ulsøe Sogn, Præstø Amt

Gaard nr. 1 - Elbogaard

Anders Larsen, 51, Gift, Gaardmand, Her i Sognet
Johanne Hansdatter, 38, Gift, hans Kone, Øster Egede Sogn Præstø Amt
Lars Andersen, 10, deres Børn, Her i Sognet
Hans Andersen, 8, deres Børn, Her i Sognet
Johanne Marie Andersdatter, 5, deres Børn, Her i Sognet
Peder Andersen, 1, deres Børn, Her i Sognet
Christian Andersen, 34, Ugift, Tjenestefolk, Her i Sognet
Ane Marie Jensdatter, 20, Ugift, Tjenestefolk, Her i Sognet
Karen Marie Johansdatter, 16, Ugift, Tjenestefolk, Her i Sognet

Gaard nr. 2 - Skovgaard

Hans Jørgensen, 54, Gift, Gaardmand, Øster Egede Sogn Præstø Amt
Karen Pedersdatter, 52, Gift, hans Kone, Her i Sognet
Jørgen Hansen, 16, Ugift, deres Børn, Her i Sognet
Johanne Marie Hansdatter, 16, Ugift, deres Børn, Her i Sognet
Peder Nielsen, 26, Ugift, Tjenestefolk, Her i Sognet
Ane Sophie Pedersdatter, 23, Ugift, Tjenestefolk, Her i Sognet

Gaard nr. 7 - Birkely

Peder Hansen, 43, Gift, Gaardmand, Kongsted Sogn, Præstø A.
Ane Margrethe Larsdatter, 42, Gift, hans Kone, Kongsted Sogn, Præstø A.
Hans Pedersen, 13, deres Børn, Her i Sognet
Karen Marie Pedersdatter, 10, deres Børn, Her i Sognet
Rasmus Pedersen, 6, deres Børn, Her i Sognet
Jens Pedersen, 3, deres Børn, Her i Sognet
Lars Jensen, 23, Ugift, Tjenestefolk, Her i Sognet
Bodil Nielsdatter, 18, Ugift, Tjenestefolk, Ulsøe Sogn, Præstø Amt
Niels Pedersen, 30, Gift, Indsidder og tjener på Herregaarden., Her i Sognet
Ane Kirstine Nielsdatter, 35, Gift, hans Kone, Kongsted Sogn, Præstø A.
Peder Nielsen, 3, deres Barn, Her i Sognet

Gaard nr. 6

Hans Hansen, 36, Gift, Gaardmand, Skamstrup Sogn Holbæk Amt
Maren Nielsdatter, 56, Gift, hans Kone, Skamstrup Sogn Holbæk Amt
Johanne Marie Andreasdatter, 10, Pleiebørn., Kjøbenhavn
Marie Kirstine Hansdatter, 3, Pleiebørn., Kjøbenhavn
Peder Andersen, 6, Pleiebørn., Her i Sognet
Johanne Katrine Rasmusdatter, 7, Pleiebørn., Holmstrup Sogn Holbæk Amt
Peder Jensen, 18, Ugift, Tjenestefolk, Øster Egede Sogn Præstø Amt
Ane Kirstine Olesdatter, 24, Ugift, Tjenestefolk, Freersløv Sogn Præstø Amt

Gaard nr. 5

Inger Olesdatter, 59, Enke, Gaardmandsenke, Her i Sognet
Jens Pedersen, 38, Ugift, hendes Søn, Gaardbestyrer, Her i Sognet
Peder Christensen, 24, Ugift, Tjenestefolk, Her i Sognet
Anders Jensen, 18, Ugift, Tjenestefolk, Fensmark Sogn Præstø Amt
Mette Pedersdatter, 24, Ugift, Tjenestefolk, Her i Sognet
Karen Christensdatter, 21, Ugift, Tjenestefolk, Her i Sognet
Lars Olsen, 41, Gift, Indsidder og tømmersvend, Hasle sogn Sorø Amt
Sophie Andersdatter, 27, Gift, hans Kone, Her i Sognet

Huus nr. 10
Simon Simonsen, 74, Gift, Huusmand og Dagleier, Husdals Sogn Christiania Amt
Karen Frantzdatter, 75, Gift, hans Kone, Faxe S., Præstø Amt

Huus nr. 11

Peder Jensen, 46, Gift, Huusmand og Dagleier, Ulsøe Sogn, Præstø Amt
Else Katrine Andersdatter, 46, Gift, hans Kone, Her i Sognet
Sidse Katrine Pedersdatter, 15, deres Børn, Her i Sognet
Peder Pedersen, 13, deres Børn, Her i Sognet
Margrethe Sophie Pedersdatter, 7, deres Børn, Her i Sognet
Mette Sophie Pedersdatter, 5, deres Børn, Her i Sognet
Karen Johanne Pedersdatter, 4, deres Børn, Her i Sognet

Gaard nr. 3

Niels Pedersen, 40, Gift, Gaardmand, Øster Egede Sogn Præstø Amt
Ane Juliane Bentsdatter, 41, Gift, hans Kone, Her i Sognet
Thrine Frantzsine Ludvigsen, 6, Pleiebarn i Datters Sted, Kjøbenhavn
Lars Johansen, 18, Ugift, Tjenestefolk, Thureby Sogn Præstø Amt
Karen Marie Pedersdatter, 22, Ugift, Tjenestefolk, Hasle sogn Sorø Amt

Huus nr. 8 - Smedjen

Hans Poulsen, 68, Gift, Huusmand og Smed, Her i Sognet
Birthe Marie Jørgensdatter, 63, Gift, hans Kone, Kongsted Sogn, Præstø A.
Sophie Hansdatter, 24, Ugift, deres Datter, Her i Sognet
Jens Hansen, 36, Gift, Førnævntes Søn og Smedesvend, Her i Sognet
Ane Hansdatter, 34, Gift, hans Kone, Herfølge Sogn Præstø Amt
Maren Sophie Jensdatter, 1, deres Barn, Her i Sognet

Gaard nr. 4

Anders Hansen, 38, Gift, Gaardmand, Haarløv Sogn Præstø Amt
Ane Jensdatter, 45, Gift, hans Kone, Karise S., Præstø Amt
Peder Andersen, 16, deres Børn, Her i Sognet
Kirsten Andersdatter, 10, deres Børn, Her i Sognet
Ane Marie Andersdatter, 8, deres Børn, Her i Sognet
Jens Andersen, 4, deres Børn, Her i Sognet
Hans Simonsen, 34, Ugift, Tjenestefolk, Øster Egede Sogn Præstø Amt
Ane Lisbeth Olesdatter, 24, Ugift, Tjenestefolk, Hasle sogn Sorø Amt

I alt 72 indbyggere

 Sidetop


Folketælling 1850  -  Frenderup

Kilde: Folketællinger på Internettet (ddd.dda.dk)

Tekst i kursiv skrift er egne tilføjelser (stammer altså ikke fra folketællingen)

 

Gaard nr. 7 - Birkely

Peder Hansen, 48, Gift, Gaardmand, Husfader, Kongsted Sogn, Præstø Amt
Ane Margrethe Rasmusdatter, 46, Gift, Hans Kone, Kongsted Sogn, Præstø Amt
Hans Pedersen, 18, Ugift, Deres Børn, Her i Sognet
Karen Marie Pedersdatter, 15, Ugift, Deres Børn, Her i Sognet
Rasmus Hansen (Pedersen?), 11, Ugift, Deres Børn, Her i Sognet
Jens Hansen (Pedersen?), 8, Ugift, Deres Børn, Her i Sognet
Peder Hansen, 31, Gift, Inderste og Dagleier, Husfader, Kongsted Sogn, Præstø Amt
Kirstine Christiansdatter, 28, Gift, Hans Kone, Kongsted Sogn, Præstø Amt
Jørgen Jensen, 6, Ugift, Deres Børn, Kongsted Sogn, Præstø Amt
Hans Pedersen, 1, Ugift, Deres Børn, Kongsted Sogn, Præstø Amt

Gaard nr. 4

Anders Hansen, 45, Gift, Gaardmand. Husfader, Haarløv Sogn, Præstø Amt
Ane Jensdatter, 50, Gift, Hans Kone, Karise Sogn, Præstø Amt
Peder Andersen, 21, Ugift, Deres Børn, Her i Sognet
Kirsten Andersdatter, 16, Ugift, Deres Børn, Her i Sognet
Ane Marie Andersdatter, 13, Ugift, Deres Børn, Her i Sognet
Jens Andersen, 10, Ugift, Deres Børn, Her i Sognet
Ole Christensen, 36, Gift, Inderste og Dagleier., Her i Sognet
Maren Katrine Nielsdatter, 23, Gift, Hans Kone, Alslev Sogn, Præstø Amt

Gaard nr. 1 - Elbogaard

Anders Larsen, 54, Gift, Gaardmand og Huusfader, Her i Sognet
Johanne Hansdatter, 43, Gift, Hans Kone, Østeregede Sogn, Præstø Amt
Lars Andersen, 15, Ugift, Deres Børn, Her i Sognet
Hans Andersen, 13, Ugift, Deres Børn, Her i Sognet
Johanne Marie Andersdatter, 10, Ugift, Deres Børn, Her i Sognet
Peder Andersen, 6, Ugift, Deres Børn, Her i Sognet
Christian Andersen, 38, Ugift, Tjenestefolk, Her i Sognet
Maren Christiansdatter, 22, Ugift, Tjenestefolk, Magleby Sogn, Præstø Amt

Gaard nr. 2 - Skovgaard

Hans Jørgensen, 59, Enkemand, Gaardm. og Husfader, Østeregede, Præstø Amt
Jørgen Hansen, 21, Ugift, Søn., Her i Sognet
Poul Pedersen, 26, Gift, Hjulmand, fravær. i Krigstjeneste, Everdrup, Præstø Amt
Johanne Marie Hansdatter, 21, Gift, Hans Kone, Her i Sognet
Karen Sophie Poulsdatter, 1, Ugift, Deres Barn, Her i Sognet
Maren Kirstine Hansdatter, 9, Ugift, Pleiebarn, Everdrup Sogn, Præstø Amt
Karen Sophie Hansdatter, 23, Ugift, Tjenestepige hos førstnævnte, Her i Sognet

Gaard nr. 6

Hans Uldriksen, 41, Gift, Gaardmand, Husfader, Kirkehelsinge Sogn, Holbeks Amt
Mette Marie Nielsdatter, 26, Gift, Hans Kone, Kirkehelsinge Sogn, Holbeks Amt
Ane Marie Hansdatter, 5, Ugift, Deres Børn, Her i Sognet
Hendrik Uldrik Hansen, 2, Ugift, Deres Børn, Her i Sognet
Jens Nielsen, 70, Gift, Forsørges af Husfaderen, Kirkehelsinge Sogn, Holbeks Amt
Birthe Christensdatter, 56, Gift, Hans Kone, Kirkehelsinge Sogn, Holbeks Amt
Lars Jensen, 27, Ugift, Tjenestefolk, Her i Sognet
Ellen Sophie Olesdatter, 19, Ugift, Tjenestefolk, Østeregede Sogn, Præstø Amt

Gaard nr. 3 - Frenderupgaard

Niels Pedersen, 46, Gift, Gaardmand, Husfader, Østeregede Sogn, Præstø Amt
Ane Jacobine(Johanne?) Poulsdatter, 47, Gift, Hans Kone, Her i Sognet
Thrine Frantzine Ludvigsen, 11, Ugift, Pleiebarn i Datters Sted, Kjøbenhavn
Niels Andersen, 19, Ugift, Tjenestefolk, Østeregede Sogn, Præstø Amt
Peder Pedersen, 17, Ugift, Tjenestefolk, Her i Sognet
Ane Marie Rasmusdatter, 16, Ugift, Tjenestefolk, Braaby Sogn, Præstø Amt

Gaard nr. 5

Jens Pedersen, 43, Gift, Gaardmand, Husfader, Her i Sognet - Søn af Peder Henrichsen
Karen Christensdatter, 25, Gift, Hans Kone, Her i Sognet
Karen Sophie Jensdatter, 2, Ugift, Deres Barn, Her i Sognet
Mette Pedersdatter, 28, Ugift, Mandens Søster, Her i Sognet - Datter af Peder Henrichsen
Jørgen Jensen, 21, Ugift, Tjenestefolk, Her i Sognet
Sidse Katrine Pedersdatter, 20, Ugift, Tjenestefolk, Her i Sognet
Niels Hansen, 18, Ugift, Tjenestefolk, Ulsø Sogn, Præstø Amt
Niels Peder Hansen, 43, Gift, Inderste og Dagleier, Husfader, Faxø Sogn, Præstø Amt
Maren Jørgensdatter, 56, Gift, Hans Kone, Her i Sognet
Maren Katrine Nielsdatter, 14, Ugift, Deres Datter, Østeregede Sogn, Præstø Amt

Huus nr. 8 - Smedjen

Hans Poulsen, 73, Enkemand, Husmand og Smed. Husfader, Her i Sognet
Jens Hansen, 42, Gift, Hans Søn, Smed, Her i Sognet
Ane Hansdatter, 39, Gift, Sønnens Kone, Himlingøie Sogn, Præstø Amt
Maren Sophie Jensdatter, 6, Ugift, Deres Børn, Her i Sognet
Jørgen Jensen, 1, Ugift, Deres Børn, Her i Sognet
Maren Sophie Jensdatter, 7, Ugift, Pleiebarn., Her i Sognet
Ane Marie Nielsdatter, 16, Ugift, Tjenestepige, Her i Sognet

Huus nr. 11

Peder Jensen, 52, Gift, Husmand og Dagleier, Husfader, Ulsø Sogn, Præstø Amt
Else Katrine Andersdatter, 52, Gift, Hans Kone, Her i Sognet
Margrethe Sophie Pedersdatter, 14, Ugift, Deres Børn, Her i Sognet
Mette Sophie Pedersdatter, 10, Ugift, Deres Børn, Her i Sognet
Karen Johanne Pedersdatter, 7, Ugift, Deres Børn, Her i Sognet

Huus nr. 10

Peder Nielsen, 41, Gift, Husmand og Bødker, Faxø Sogn, Præstø Amt
Ane Katrine Hendriksdatter, 37, Gift, Hans Kone, Roholte Sogn, Præstø Amt
Niels Pedersen, 8, Ugift, Deres Børn, Her i Sognet
Johan Hendrik Pedersen, 5, Ugift, Deres Børn, Her i Sognet
Simon Simonsen, 78, Gift, Inderste og Aftægtsmand, Almisselem, Norge
Karen Frantzdatter, 78, Gift, Hans Kone, Faxø Sogn, Præstø Amt

Huus nr. 9

Anders Bentzen, 51, Gift, Husmand, Dagleier, Husfader, Her i Sognet
Maren Katrine Nielsdatter, 50, Gift, Hans Kone, Ulsø Sogn, Præstø Amt
Hans Christian Andersen, 24, Ugift, Deres Børn, fravær. i Krigstjeneste, Her i Sognet
Ane Marie Andersdatter, 22, Ugift, Deres Børn, Væverske, Her i Sognet
Peder Andersen, 27, Gift, Inderste og Dagleier., Thureby Sogn, Præstø Sogn
Karen Johanne Andersen, 26, Gift, Hans Kone, Kongsted Sogn, Præstø Amt
Anders Pedersen, 2, Ugift, Deres Barn, Her i Sognet

I alt 82 indbyggere.

 Sidetop


Folketælling 1855  -  Frenderup

Kilde: Folketællinger fra Arkivalier Online

 

Gaard nr. 7 - Birkely

Peder Hansen, 53, Gift, Gaardmand, Husfader, Kongsted Sogn, Præstø Amt
Ane Margrethe Rasmusdatter, 51, Gift, Hans Kone, Kongsted Sogn, Præstø Amt
Hans Pedersen, 23, Ugift, Deres Børn, Her i Sognet
Karen Marie Pedersdatter, 20, Ugift, Deres Børn, Her i Sognet
Rasmus Pedersen, 16, Ugift, Deres Børn, Her i Sognet
Jens Pedersen, 13, Ugift, Deres Børn, Her i Sognet
Peder Hansen, 36, Gift, Indsidder og Dagleier, Husfader, Kongsted Sogn, Præstø Amt
Kirstine Christensdatter, 33, Gift, Hans Kone, Kongsted Sogn, Præstø Amt
Jørgen Jensen, 11, Ugift, Deres Børn, Kongsted Sogn, Præstø Amt
Hans Pedersen, 6, Ugift, Deres Børn, Kongsted Sogn, Præstø Amt
Hendrik Pedersen, 3, Ugift, Deres Børn, Her i Sognet

Gaard nr. 6

Hans Uldriksen, 46, Gift, Gaardmand, Husfader, Kirkehelsinge Sogn, Præstø Amt
Mette Marie Nielsdatter, 31, Gift, Hans Kone, Kirkehelsinge Sogn, Holbeks Amt
Ane Marie Hansdatter, 10, Ugift, Deres Børn, Her i Sognet
Hendrik Uldrik Hansen, 7, Ugift, Deres Børn, Her i Sognet
Birthe Margrethe Sophie Hansdatter, 2, Ugift, Deres Børn, Her i Sognet
Karen Marie Nielsdatter, 15, Ugift, Kirkehelsinge Sogn, Konens Søsterdatter
Niels Nielsen, 75, Enkemand, Kirkehelsinge Sogn, Konens Fader
Jens Hansen, 19, Ugift, Tjenestefolk, Ulsø Sogn
Jørgen Jensen, 19, Ugift, Tjenestefolk, Her i Sognet

Gaard nr. 5

Jens Pedersen, 48, Gift, Gaardmand, Husfader, Her i Sognet
Karen Christensdatter, 30, Gift, Hans Kone, Her i Sognet
Karen Sophie Jensdatter, 7, Ugift, Deres Børn, Her i Sognet
Peder Jensen, 5, Ugift, Deres Børn, Her i Sognet
Mette Pedersdatter, 33, Ugift, Mandens Søster, Her i Sognet
Peder Christensen, 34, Ugift, Tjenestefolk, Her i Sognet
Mads Jensen, 18, Ugift, Tjenestefolk, Her i Sognet
Ane Kirstine Pedersdatter, 17, Ugift, Tjenestefolk, Østeregede Sogn
Niels Peder Hansen, 48, Gift, Indsidder, Husfader, Faxø Sogn, Præstø Amt
Maren Jørgensdatter, 61, Gift, Hans Kone, Her i Sognet
Maren Katrine Nielsdatter, 19, Ugift, Deres Datter, Østeregede Sogn, Præstø Amt

Gaard nr. 4

Anders Hansen, 50, Gift, Gaardmand. Husfader, Haarløv Sogn, Præstø Amt
Ane Jensdatter, 55, Gift, Hans Kone, Karise Sogn, Præstø Amt
Peder Andersen, 26, Ugift, Deres Børn, Her i Sognet
Kirsten Andersdatter, 21, Ugift, Deres Børn, Her i Sognet
Ane Marie Andersdatter, 18, Ugift, Deres Børn, Her i Sognet
Jens Andersen, 15, Ugift, Deres Børn, Her i Sognet
Ole Christensen, 41, Gift, Inderste og Dagleier., Her i Sognet
Maren Katrine Nielsdatter, 28, Gift, Hans Kone, Alslev Sogn, Præstø Amt
Niels Olsen, 5, Ugift, Deres Børn, Her i Sognet
Christen Olsen, 3, Ugift, Deres Børn, Her i Sognet

Huus nr. 8 - Smedjen
Hans Poulsen, 78, Enkemand, Smed, Husfader, Her i Sognet
Jens Hansen, 47, Gift, Hans Poulsens Søn, Smed, Her i Sognet
Ane Hansdatter, 44, Gift, Hans Kone, Himlingøje Sogn, Præstø Amt
Maren Sophie Jensdatter, 11, Ugift, Deres Børn, Her i Sognet
Jørgen Jensen, 6, Ugift, Deres Børn, Her i Sognet
Peder Jensen, 4, Ugift, Deres Børn, Her i Sognet
Karen Marie Jensdatter, 2, Ugift, Deres Børn, Her i Sognet
Maren Sophie Jensdatter, 12, Ugift, Pleiebarn., Her i Sognet

Gaard nr. 3 - Frenderupgaard

Niels Pedersen, 51, Gift, Gaardmand, Husfader, Østeregede Sogn, Præstø Amt
Ane Johanne Poulsdatter, 52, Gift, Hans Kone, Her i Sognet
Thrine Frantzine Ludvigsen, 16, Ugift, Deres Pleiebarn, Kjøbenhavn
Ane Marie Rasmusdatter, 21, Ugift, Tjenestefolk, Vraaby Sogn, Præstø Amt
Peder Larsen, 18, Ugift, Tjenestefolk, Her i Sognet
Karl Andersen, 13, Ugift, Tjenestefolk, Braaby Sogn, Præstø Amt
Poul Pedersen, 31, Gift, Indsidder og Tømmer?, Everdrup Sogn
Johanne Marie Hansdatter, 27, Gift, Hans Kone, Her i Sognet
Karen Sophie Poulsdatter, 6, Ugift, Deres Børn, Her i Sognet
Birthe Sophie Poulsdatter, 2, Ugift, Deres Børn, Her i Sognet

Huus nr. 10

Peder Nielsen, 46, Gift, Husmand og Bødker, Faxø Sogn, Præstø Amt
Ane Katrine Hendriksdatter, 42, Gift, Hans Kone, Roholte Sogn, Præstø Amt
Niels Pedersen, 13, Ugift, Deres Børn, Her i Sognet
Johan Hendrik Pedersen, 10, Ugift, Deres Børn, Her i Sognet

Gaard nr. 1 - Elbogaard

Anders Larsen, 61, Gift, Gaardmand og Huusfader, Her i Sognet
Johanne Hansdatter, 48, Gift, Hans Kone, Østeregede Sogn, Præstø Amt
Lars Andersen, 20, Ugift, Deres Børn, Her i Sognet
Hans Andersen, 183, Ugift, Deres Børn, Her i Sognet
Johanne Marie Andersdatter, 15, Ugift, Deres Børn, Her i Sognet
Peder Andersen, 11, Ugift, Deres Børn, Her i Sognet
Christian Andersen, 43, Ugift, Tjenestefolk, Her i Sognet
Ellen Sophie Larsdatter, 19, Ugift, Tjenestefolk, Her i Sognet

Gaard nr. 2 - Skovgaard

Hans Jørgensen, 64, Enkemand, Gaardm. og Husfader, Østeregede, Præstø Amt
Jørgen Hansen, 26, Gift, Hans Søn, Hjælper Faderen, Her i Sognet
Karen Sophie Hansdatter, 29, Gift, Sønnens Kone, Her i Sognet
Hans Christian Jørgensen, 5, Ugift, Deres Børn, Her i Sognet
Ane Marie Jørgensdatter, 2, Ugift, Deres Børn, Her i Sognet
Jens Nielsen, 31, Ugift, Tjenestefolk, Haslev Sogn, Sorø Amt
Bodil Nielsdatter, 27, Ugift, Tjenestefolk, Ulsø Sogn, Præstø Amt
Maren Sophie Nielsen, 14, Ugift, Tjenestefolk, Kongsted Sogn, Præstø Amt

Huus nr. 11

Peder Jensen, 58, Gift, Husmand og Dagleier, Husfader, Ulsø Sogn, Præstø Amt
Else Katrine Andersdatter, 58, Gift, Hans Kone, Her i Sognet
Margrethe Sophie Pedersdatter, 19, Ugift, Deres Børn, Her i Sognet
Karen Johanne Pedersdatter, 14, Ugift, Deres Børn, Her i Sognet

Huus nr. 9

Anders Bentzen, 56, Gift, Husmand, Dagleier, Husfader, Her i Sognet
Maren Katrine Nielsdatter, 55, Gift, Hans Kone, Ulsø Sogn, Præstø Amt
Poul Poulsen, 31, Gift, Indsidder og Dagleier, Østeregede Sogn, Præstø Amt
Ane Marie Andersdatter, 27, Gift, Hans Kone, Væverske, Her i Sognet
Niels Poulsen, 5, Ugift, Deres Børn, Her i Sognet
Maren Poulsdatter, 3, Ugift, Deres Børn, Her i Sognet

I alt 89 indbyggere.

 Sidetop


Folketælling 1860  -  Frenderup

Kilde: Folketællinger på Arkivalieronline.dk (noget utydelig)

Tekst i kursiv skrift er egne tilføjelser (stammer altså ikke fra folketællingen)

 

Gaard nr. 7 - Birkely

Ane Margrethe Rasmusdatter, 56, Enke, Kongsted Sogn, Præstø Amt
Hans Pedersen, 28, Ugift, Hendes Børn, Her i Sognet
Karen Marie Pedersdatter, 25, Ugift, Hendes Børn, Her i Sognet
Rasmus Pedersen, 21, Ugift, Hendes Børn, Her i Sognet
Ane Kirstine Pedersdatter, 22, Ugift, Tjenestepige, Østeregede sogn

Gaard nr. 6

Hans Uldriksen, 51, Gift, Gaardmand, Husfader, Kirkehelsinge Sogn, Holbeks Amt
Mette Marie Nielsdatter, 36, Gift, Hans Kone, Kirkehelsinge Sogn, Holbeks Amt
Ane Marie Hansdatter, 15, Ugift, Deres Børn, Her i Sognet
Hendrik Uldrik Hansen, 12, Ugift, Deres Børn, Her i Sognet
Birthe Margrethe Sophie Hansen, 7, Ugift, Deres Børn, Her i Sognet
Niels Peder Hansen, 4, Ugift, Deres Børn, Her i Sognet
Rasmus Jensen, 19, Ugift, Tjenestefolk, Østeregede Sogn
Christine Nielsen, 17, Ugift, Tjenestefolk, Kirkehelsinge Sogn
Mette Kirstine Hansdatter, 22, Ugift, Tjenestefolk, Ulsø Sogn

Huus nr. 10

Peder Nielsen, 51, Gift, Husmand og Bødker, Faxø Sogn, Præstø Amt
Ane Kirstine Hendriksen, 47, Gift, Hans Kone, Roholte Sogn, Præstø Amt
Niels Pedersen, 18, Ugift, Deres Søn og Bødker, Her i Sognet

Gaard nr. 3 - Frenderupgaard

Jens Andersen, 26, Gift, Gaardfæster og Husfader, Her i Sognet
Thrine Frantzine Ludvigsen, 21, Gift, Hans Kone, Kjøbenhavn
Niels Pedersen, 56, Gift, Aftægtsmand, Østeregede Sogn, Præstø Amt
Ane Juliane Bentsdatter, 57, Gift, Hans Kone, Her i Sognet
Johan Hendrik Pedersen, 15, Ugift, Tjenestefolk, Her i Sognet
Maren Nielsdatter, 16, Ugift, Tjenestefolk, Faxø Sogn
Poul Pedersen, 37, Gift, Indsidder og Hjulmand, Everdrup Sogn
Johanne Marie Hansen, 32, Gift, Hans Kone, Her i Sognet - Datter af Hans Jørgensen
Karen Sophie Poulsdatter, 11, Ugift, Deres børn, Her i sognet
Birthe Sophie Poulsdatter, 7, Ugift, Deres børn, Her i sognet
Peder Poulsen, 4, Ugift, Deres børn, Her i sognet

Huus nr. 11

Peder Pedersen, 26, Gift, Huusmand og Dagleier, Her i Sognet
Johanne Marie Klemmensen, 31, Gift, Hans Kone, Østeregede Sogn
Karen Marie Pedersdatter, 2, Ugift, Deres Barn, Her i Sognet
Else Katrine Andersdatter, 63, Enke, Sidder paa Aftægt, Her i Sognet
Margrethe Sophie Pedersdatter, 24, Ugift, Sypige, Her i Sognet

Huus nr. 9

Anders Bentzen, 61, Gift, Husmand, Dagleier, Her i Sognet
Maren Katrine Nielsdatter, 60, Gift, Hans Kone, Ulsø Sogn, Præstø Amt
Poul Poulsen, 36, Gift, Indsidder og Dagleier, Østeregede Sogn
Ane Marie Andersdatter, 32, Gift, Hans Kone, Her i Sognet
Niels Poulsen, 10, Ugift, Deres Børn, Her i Sognet
Maren Poulsdatter, 8, Ugift, Deres Børn, Her i Sognet
Mette Sophie Poulsdatter, 6, Ugift, Deres Børn, Her i Sognet
Anders Poulsen, 2, Ugift, Deres Børn, Her i Sognet

Gaard nr. 5

Jens Pedersen, 53, Gift, Gaardmand, Husfader, Her i Sognet - Søn af Peder Henrichsen
Karen Christensdatter, 35, Gift, Hans Kone, Her i Sognet
Karen Sophie Jensdatter, 12, Ugift, Deres Børn, Her i Sognet
Peder Jensen, 10, Ugift, Deres Børn
Peder Christensen, 39, Ugift, Tjenestefolk, Her i Sognet
Mette Pedersdatter, 37, Ugift, Tjenestefolk, Her i Sognet - Datter af Peder Henrichsen
Ane Marie Pedersdatter, 17, Ugift, Tjenestefolk, Østeregede Sogn
Niels Eliasen, 58, Gift, Indsidder og Dagleier, Her i Sognet
Karen Jensdatter, 49, Gift, Hans Kone, Her i Sognet
Peder Nielsen, 13, Ugift, Deres Søn, Her i Sognet

Gaard nr. 4

Anders Hansen, 55, Gift, Gaardmand. Husfader, Haarløv Sogn, Præstø Amt
Ane Jensdatter, 60, Gift, Hans Kone, Karise Sogn, Præstø Amt
Ane Marie Andersdatter, 23, Ugift, Deres Børn, Her i Sognet
Jens Andersen, 20, Ugift, Deres Børn, Her i Sognet
Peder Andersen, 31, Gift, Deres Søn, Indsidder og Dagleier, Her i Sognet
Ane Marie Jensdatter, 31, Gift, Sønnens Kone, Her i Sognet
Karen Sophie Pedersdatter, 1, Ugift, Sønnens Barn, Her i Sognet
Niels Christensen, 20, Ugift, Tjenestefolk, Østeregede sogn,
Ole Christensen, 46, Gift, Inderste og Dagleier., Her i Sognet
Maren Katrine Nielsdatter, 33, Gift, Hans Kone, Her i Sognet
Niels Olsen, 10, Ugift, Deres Børn, Her i Sognet
Hans Olsen, 5, Ugift, Deres Børn, Her i Sognet
Christen Olsen, 2, Ugift, Deres Børn, Her i Sognet

Huus nr. 8 - Smedjen

Jens Hansen, 52, Gift, Smed og Huusmand, Her i Sognet
Karen Pedersdatter, 27, Gift, Hans Kone, Strøby Sogn
Jørgen Jensen, 11, Ugift, Deres Børn, Her i Sognet
Peder Jensen, 9, Ugift, Deres Børn, Her i Sognet
Hans Poulsen, 83, Enkemand, Forsørges af Sønnen, Her i Sognet
Hans Christian Dreier Nielsen, 22, Ugift, Smedesvend, Svendborg (?)
Maren Sophie Holger (?), 16, Ugift, Tjenestepige, Kongsted Sogn

Gaard nr. 2 - Skovgaard

Hans Jørgensen, 69, Enkemand, Gaardmand og Husfader, Østeregede, Præstø Amt
Jørgen Hansen, 31, Gift, Hans Søn og Indsidder, Her i Sognet
Karen Sophie Hansdatter, 32, Gift, Sønnens Kone, Her i Sognet
Hans Christian Jørgensen, 10, Ugift, Deres Børn, Her i Sognet
Karen Jørgensdatter, 8, Ugift, Deres Børn, Her i Sognet
Ane Marie Jørgensdatter, 7, Ugift, Deres Børn, Her i Sognet
Anders Jørgensen, 5, Ugift, Deres Børn, Her i Sognet
Jens Hendriksen, 18, Ugift, Tjenestefolk, Østeregede Sogn
Marie Kirstine Hansen, 19, Ugift, Tjenestefolk, Everdrup Sogn

Gaard nr. 1 - Elbogaard

Anders Larsen, 66, Gift, Gaardmand og Huusfader, Her i Sognet
Johanne Hansdatter, 53, Gift, Hans Kone, Østeregede Sogn, Præstø Amt
Lars Andersen, 25, Ugift, Deres Børn, Her i Sognet
Peder Andersen, 16, Ugift, Deres Børn, Her i Sognet
Johanne Marie Andersen, 20, Ugift, Deres Børn, Her i Sognet
Jørgen Jensen, 15, Ugift, Tjenestefolk, Her i Sognet

I alt 86 indbyggere

 Sidetop


Folketælling 1870  -  Frenderup

Kilde: Folketællinger på 'Arkivalier Online'

 

Gaard - Matr. nr. 2-a - Skovgård

Peder Christensen, 32, Gift, Husfader, Agerdyrkning, Karise Sogn Præstø Amt
Maren Sophie Olsen, 24, Gift, Husmoder, Faxe Sogn Præstø Amt
Sidse Marie Christensen, 2, Ugift, Barn, Dalby Sogn Præstø Amt
Udøbt Pigebarn, Under 1 Aar, Ugift, Barn, Dalby Sogn Præstø Amt
Ellen Kirstine Jensen, 17, Ugift, Tjenestetyende, Øster Egede Sogn Præstø Amt
Frederik Jensen, 17, Ugift, Tjenestetyende, Øster Egede Sogn Præstø Amt

Gaard - Matr. nr. 3 - Frenderupgaard

Jens Andersen, 35, Gift, Husfader, Agerdyrkning, Dalby Sogn Præstø Amt
Thrine Fransine Ludvigsen, 30, Gift, Husmoder, København
Marie Bentine Andersen, 9, Ugift, Barn, Dalby Sogn, Præstø Amt
Anders Andersen, 6, Ugift, Barn, Dalby Sogn Præstø Amt
Niels Andersen, 3, Ugift, Barn, Dalby Sogn Præstø Amt
Christian Ludvig Andersen, 1, Ugift, Barn, Dalby Sogn Præstø Amt
Niels Pedersen, 64, Gift, Aftægtsmand, Ø. Egede Sogn, Præstø Amt
Ane Juliane Bentsen, 67, Gift, Aftægtskone, Dalby Sogn, Præstø Amt
Hans Jensen, 21, Ugift, Tjenestetyende, Dalby Sogn Præstø Amt
Anders Hansen, 15, Ugift, Tjenestetyende, Dalby Sogn Præstø Amt
Karen Marie Amalie Hansen, 26, Ugift, Tjenestetyende, Ulse Sogn Præstø Amt

Hus - Matr. nr. 8 - Smedjen (2 familier)

Jens Christensen, 31, Gift, Husfader, Smed, Kongsted Sogn Præstø Amt
Karen Sophie Larsen, 23, Gift, Husmoder, Dalby Sogn Præstø Amt
Christian Adolph Christensen, 1, Ugift, Barn, Dalby Sogn Præstø Amt
Johan Frederik Ulrik, 19, Ugift, Smedesvend, Vemmetofte Sogn Præstø Amt

Jens Hansen, 60, Gift, Husfader, Agerdyrkning, Dalby Sogn Præstø Amt
Karen Pedersen, 36, Gift, Husmoder, Strøby Sogn Præstø Amt
Peder Jensen, 19, Ugift, Barn, Dalby Sogn Præstø Amt

Gaard - Matr.nr. 4-a (2 familier)

Peder Andersen, 40, Gift, Husfader, Agerdyrkning, Dalby Sogn Præstø Amt
Ane Marie Jensen, 40, Gift, hans Hustru, Dalby Sogn Præstø Amt
Karen Sophie Pedersen, 10, Ugift, Barn, Dalby Sogn Præstø Amt
Ane Kirstine Pedersen, 7, Ugift, deres Barn, Dalby Sogn Præstø Amt
Ane Marie Andersen, 32, Ugift, Slægtning, Dalby Sogn Præstø Amt
Anders Hansen, 64, Gift, Aftægtsmand, Haarløv Sogn Præstø Amt
Ane Jensen, 69, Gift, Aftægtskone, Karise Sogn Præstø Amt
Hans Olsen, 14, Ugift, Tjenestetyende, Dalby Sogn Præstø Amt

Ole Christensen, 54, Gift, Indsidder, Arbejdsmand, Dalby Sogn Præstø Amt
Maren Catrine Nielsen, 42, Gift, Husmoder, Dalby Sogn Præstø Amt
Christen Olsen, 11, Ugift, Barn, Dalby Sogn Præstø Amt
Ane Margrethe Olsen, 5, Ugift, Barn, Dalby Sogn Præstø Amt
Marie Olsen, 1, Ugift, Barn, Dalby Sogn Præstø Amt

Gaard - Matr.nr. 5

Jens Pedersen, 62, Gift, Husfader, Agerdyrkning, Dalby Sogn Præstø Amt
Karen Christensen, 47, Gift, Husmoder, Dalby Sogn Præstø Amt
Karen Sofie Jensen, 21, Ugift, Barn, Dalby Sogn Præstø Amt
Peter Jensen, 19, Ugift, Barn, Dalby Sogn Præstø Amt
Peder Christensen, 48, Enkemand, Slægtning, Arbejdsmand, Dalby Sogn Præstø Amt
Lars Peder Christensen, 6, Ugift, Barn, Dalby Sogn Præstø Amt
Johanne Sophie Jensen, 15, Ugift, Tjenestetyende, Øster Egede Sogn Præstø Amt
Gustav Valdemar Gymose, 14, Ugift, Tjenestetyende, Kongsted Sogn Præstø Amt

Gaard - Matr. nr. 6

Hans Ulriksen, 60, Gift, Husfader, Agerdyrkning, Helsinge Sogn Holbæk Amt
Mette Marie Nielsen, 46, Gift, Husmoder, Helsinge Sogn Holbæk Amt
Henrik Ulrik Hansen, 21, Ugift, Barn, Dalby Sogn Præstø Amt
Birte Margrethe Sophie Hansen, 16, Ugift, Barn, Dalby Sogn Præstø Amt
Niels Peder Hansen, 13, Ugift, Barn, Dalby Sogn Præstø Amt
Jens Andersen, 29, Gift, Svigersøn, Agerdyrkning, Dalby Sogn Præstø Amt
Ane Marie Hansen, 24, Gift, Barn, Dalby Sogn Præstø Amt
Hans Henrik Adolph Andersen, Under 1 Aar, Ugift, Barn, Dalby Sogn Præstø Amt
Birte Marie Nielsen, 13, Ugift, Slægtning, Helsinge Sogn Holbæk Amt
Hans Christian Jørgensen, 19, Ugift, Tjenestetyende, Dalby Sogn Præstø Amt

Gaard - Matr. nr. 7 - Birkely

Hans Pedersen, 36, Gift, Husfader, Agerdyrkning, Dalby Sogn Præstø Amt
Marie Kirstine Larsen, 28, Gift, Husmoder, Kongsted Sogn Præstø Amt
Ane Margrethe Larsen, 19, Ugift, Tjenestetyende, Dalby Sogn Præstø Amt
Hans Larsen, 15, Ugift, Tjenestetyende, Dalby Sogn Præstø Amt

Et Hus - Matr.nr. 7-b

Rasmus Pedersen, 31, Gift, Husfader, Arbejdsmand, Dalby Sogn Præstø Amt
Ane Kirstine Andersen, 29, Gift, Husmoder, Øster Egede Sogn Præstø Amt
Jensine Pedersen, 3, Ugift, Barn, Øster Egede Sogn Præstø Amt
Karen Marie Pedersen, 2, Ugift, Barn, Dalby Sogn Præstø Amt
Jens Pedersen, Under 1 Aar, Ugift, Barn, Dalby Sogn Præstø Amt

Et Hus - Matr.nr. 11 (2 familier)

Peder Pedersen, 36, Gift, Husfader, Arbejdsmand, Dalby Sogn Præstø Amt
Johanne Marie Clemmensen, 40, Gift, Husmoder, Øster Egede Sogn Præstø Amt
Karen Marie Pedersen, 11, Ugift, Barn, Dalby Sogn Præstø Amt
Jens Christian Pedersen, 9, Ugift, Barn, Dalby Sogn Præstø Amt
Else Marie Pedersen, 6, Ugift, Barn, Dalby Sogn Præstø Amt
Niels Pedersen, 4, Ugift, Barn, Dalby Sogn Præstø Amt

Jens Frandsen, 33, Gift, Husfader, Arbejdsmand, Sorø Amt
Karen Johanne Pedersen, 28, Gift, Husmoder, Dalby Sogn Præstø Amt
Ane Marie Frandsen, 7, Ugift, Barn, Dalby Sogn Præstø Amt
Jens Peder Frandsen, 2, Ugift, Barn, Dalby Sogn Præstø Amt
Margrethe Sophie Pedersen, 33, Ugift, Slægtning, Skræderpige, Forsørges af Fattigvæsenet, Dalby Sogn Præstø Amt

Et Hus - Matr.nr. 10

Niels Pedersen, 27, Ugift, Husfader, Bødker, Dalby Sogn Præstø Amt
Johan Henrik Pedersen, 24, Gift, Slægtning, Arbejdskarl, Dalby Sogn Præstø Amt
Peder Nielsen, 59, Gift, Aftægtsmand, Arbejdsmand, Fakse Sogn Præstø Amt
Ane Katrine Henriksen, 55, Gift, Aftægtskone, Roholte Sogn Præstø Amt

Et Hus - Matr.nr. 9 (2 familier)

Poul Poulsen, 45 Gift, Husfader, Arbejdsmand, Øster Egede Sogn Præstø Amt
Ane Marie Andersen, 41, Gift, Husmoder, Dalby Sogn Præstø Amt
Anders Poulsen, 11, Ugift, Barn, Dalby Sogn Præstø Amt
Hans Christian Poulsen, 2, Ugift, Deres Barn, Dalby Sogn Præstø Amt

Anders Bentzen, 71, Gift, Husfader, Arbejdsmand, Dalby Sogn Præstø Amt
Maren Catrine Nielsen, 70, Gift, Husmoder, Ulse Sogn Præstø Amt

Et Hus - Matr. nr. 2b - Krinkelkær

Jørgen Hansen, 40, Gift, Husfader, Agerdyrkning, Dalby Sogn Præstø Amt
Karen Sophie Hansen, 42, Gift, Husmoder, Dalby Sogn Præstø Amt
Karen Jørgensen, 17, Ugift, Barn, Dalby Sogn Præstø Amt
Ane Marie Jørgensen, 16, Ugift, Barn, Dalby Sogn Præstø Amt
Anders Jørgensen, 14, Ugift, Barn, Dalby Sogn Præstø Amt
Niels Christian Jørgensen, 2, Ugift, Barn, Dalby Sogn Præstø Amt
Sara Sophie Jørgensen, 1, Ugift, Barn, Dalby Sogn Præstø Amt
Hans Jørgensen, 78, Enkemand, Aftægtsmand, Øster Egede Sogn Præstø Amt

Gaard - Matr. nr. 1 - Elbogård

Lars Andersen, 34, Ugift, Husfader, Agerdyrkning, Dalby Sogn Præstø Amt
Johanne Marie Andersen, 29, Ugift, Slægtning, Dalby Sogn Præstø Amt
Anders Larsen, 75, Gift, Aftægtsmand, Dalby Sogn Præstø Amt
Johanne Hansen, 62, Gift, Aftægtskone, Øster Egede Sogn Præstø Amt
Frederik Larsen, 26, Ugift, Tjenestetyende, Dalby Sogn Præstø Amt
Kristine Sophie Larsen, 21, Ugift, Tjenestetyende, Ulses Sogn Præstø Amt
Niels Jensen, 15, Ugift, Tjenestetyende, Dalby Sogn Præstø Amt

I alt 100 indbyggere

Omfatter 17 familier i 13 Gaarde og Huse.
54 Mænd og 46 Kvinder.

 Sidetop

 

Folketælling 1880  -  Frenderup

Kilde: Folketællinger på Internettet (ddd.dda.dk)

 

Gaard - Matr.nr. 5

Jens Pedersen, 72, Gift, Husfader, Gaardfæster, Dalby Sogn Præstø Amt
Karen Christensen, 56, Gift, hans Hustru, Dalby Sogn Præstø Amt
Karen Sofie Jensen, 31, Ugift, deres Barn, Dalby Sogn Præstø Amt
Peter Jensen, 29, Ugift, deres Barn, Dalby Sogn Præstø Amt
Peder Christensen, 58, Enkemand, Tjenestetyende, Dalby Sogn Præstø Amt
Lars Peder Christensen, 16, Ugift, Tjenestetyende, Dalby Sogn Præstø Amt
Ane Kristine Hansen, 16, Ugift, Tjenestetyende, Øster Egede Sogn Præstø Amt

Gaard - Matr. nr. 6

Hendrik Ulrik Hansen, 31, Ugift, Forpagter, lever af Agerbrug, Dalby Sogn Præstø Amt
Birte Margrete Sofie Hansen, 26, Ugift, Husbestyrerinde, Dalby Sogn Præstø Amt
Niels Peder Hansen, 23, Ugift, Tjenestetyende, Dalby Sogn Præstø Amt
Hans Christian Hansen, 12, Ugift, Tjenestetyende, Øster Egede Sogn Præstø Amt
Karen Marie Jacobine Andersen, 16, Ugift, Tjenestetyende, Hasle [Haslev] Sogn Sorø Amt

Gaard - Matr. nr. 7 - Birkely

Hans Pedersen, 47, Gift, Husfader, Gaardeier, Dalby Sogn Præstø Amt
Marie Kirstine Larsen, 37, Gift, hans Hustru, Kongsted Sogn Præstø Amt
Peder Hansen, 5, Ugift, deres Barn, Dalby Sogn Præstø Amt
Ane Margrete Hansen, 2, Ugift, deres Barn, Dalby Sogn Præstø Amt
Kirstine Sofie Larsen, 29, Ugift, Tjenestetyende, Ulse Sogn Præstø Amt
Niels Peder Larsen, 15, Ugift, Tjenestetyende, Kongsted Sogn Præstø Amt
Margrete Sofie Pedersen, 43, Ugift, Ernærer sig ved Syarbeide, Dalby Sogn Præstø Amt

Gaard - Matr. nr. 1 - Elbogård

Lars Andersen, 44, Gift, Husfader, Gaardejer, Sognefoged, Dalby Sogn Præstø Amt
Maren Kirstine Nielsen, 45, Gift, Husmoder, hans Hustru, Everdrup Sogn Præstø Amt
Johanne Dorthe Sofie Andersen, 7, Ugift, deres Barn, Dalby Sogn Præstø Amt
Niels Andersen, 3, Ugift, deres Barn, Dalby Sogn Præstø Amt
Hans Christian Jørgensen, 29, Ugift, Tjenestetyende, Dalby Sogn Præstø Amt
Jens Christoffer Hansen, 12, Ugift, Tjenestetyende, Øster Egede Sogn Præstø Amt
Karen Sofie Andreasen, 16, Ugift, Tjenestetyende, Vesteregede Sogn Præstø Amt

Huus - Matr.nr. 7-b

Rasmus Pedersen, 40, Gift, Husfader, Arbeidsmand, Dalby Sogn Præstø Amt
Ane Kirstine Andersen, 38, Gift, hans Hustru, Øster Egede Sogn Præstø Amt
Karen Marie Pedersen, 12, Ugift, deres Barn, Dalby Sogn Præstø Amt
Jens Pedersen, 10, Ugift, deres Barn, Dalby Sogn Præstø Amt
Anders Pedersen, 8, Ugift, deres Barn, Dalby Sogn Præstø Amt
Ane Margrete Pedersen, 6, Ugift, deres Barn, Dalby Sogn Præstø Amt
Lars Peder Pedersen, 3, Ugift, deres Barn, Dalby Sogn Præstø Amt
Christian Pedersen, 1, Ugift, deres Barn, Dalby Sogn Præstø Amt

Boelsted - Matr. nr. 2b - Krinkelkær

Jørgen Hansen, 50, Gift, Husfader, lever af Agerbrug, Dalby Sogn Præstø Amt
Karen Sofie Hansen, 52, Gift, hans Hustru, Dalby Sogn Præstø Amt
Ane Marie Jørgensen, 26, Ugift, deres Barn, Dalby Sogn Præstø Amt
Anders Jørgensen, 24, Ugift, deres Barn, Dalby Sogn Præstø Amt
Niels Christian Jørgensen, 12, Ugift, deres Barn, Dalby Sogn Præstø Amt
Sara Sofie Jørgensen, 11, Ugift, deres Barn, Dalby Sogn Præstø Amt
Lars Frederik Jørgensen, 5, Ugift, deres Barn, Dalby Sogn Præstø Amt

Huus matr.nr. 2-c (?)

Thorvald Andreas Henrik Bolvig, 36, Ugift, Detailist, København

Gaard - Matr. nr. 2-a - Skovgård

Peder Christensen, 42, Gift, Husfader, Gaardeier, Karise Sogn Præstø Amt
Maren Sofie Olsen, 34, Gift, hans Hustru, Faxe Sogn Præstø Amt
Sidse Marie Christensen, 12, Ugift, deres Barn, Dalby Sogn Præstø Amt
Maren Sofie Christensen, 10, Ugift, deres Barn, Dalby Sogn Præstø Amt
Ole Rasmus Christensen, 8, Ugift, deres Barn, Dalby Sogn Præstø Amt
Peder Johannes Christensen, 2, Ugift, deres Barn, Dalby Sogn Præstø Amt
Hans Frederiksen, 21, Ugift, Tjenestefolk, Dalby Sogn Præstø Amt
Niels Pedersen, 14, Ugift, Tjenestefolk, Dalby Sogn Præstø Amt
Marie Hansen, 26, Ugift, Tjenestefolk, Ulse Sogn Præstø Amt

Huus - Matr.nr. 9 (2 familier)

Poul Poulsen, 56, Gift, Husfader, Arbeidsmand, Øster Egede Sogn Præstø Amt
Ane Marie Andersen, 51, Gift, hans Hustru, Dalby Sogn Præstø Amt
Hans Christian Poulsen, 12, Ugift, Deres Barn, Dalby Sogn Præstø Amt

Maren Katrine Nielsen, 79, Enke, Enke, lever af frivillig Understøttelse, Ulse Sogn Præstø Amt

Huus - Matr.nr. 10

Johan Henrik Pedersen, 35, Gift, Husfader, Arbeidsmand, Dalby Sogn Præstø Amt
Ane Sofie Andersen, 30, Gift, hans Hustru, Kongsted Sogn Præstø Amt
Juliane Marie Pedersen, 5, Ugift, deres Barn, Dalby Sogn Præstø Amt
Ane Katrine Hendriksen, 65, Enke, Enke, Husfaderens Moder, forsørges af sin Søn, Roholte Sogn Præstø Amt

Huus - Matr.nr. 11

Peder Pedersen, 46, Gift, Husfader, Arbeidsmand, Dalby Sogn Præstø Amt
Johanne Marie Klemmensen, 50, Gift, hans Hustru, Øster Egede Sogn Præstø Amt
Maren Katrine Pedersen, 8, Ugift, deres Barn, Dalby Sogn Præstø Amt
Karen Marie Pedersen, 21, Ugift, Husmand Peder Pedersens Datter, Dalby Sogn Præstø Amt

Gaard - Matr. nr. 3 - Frenderupgaard

Jens Andersen, 45, Gift, Husfader, Gaardfæster, Dalby Sogn Præstø Amt
Maren Jensen, 32, Gift, hans Hustru, Smerup Sogn Præstø Amt
Anders Andersen, 16, Ugift, deres Barn, Dalby Sogn Præstø Amt
Niels Andersen, 13, Ugift, deres Barn, Dalby Sogn Præstø Amt
Christian Ludvig Andersen, 11, Ugift, deres Barn, Dalby Sogn Præstø Amt
Jens Peder Andersen, Under 1 Aar, Ugift, deres Barn, Dalby Sogn Præstø Amt
Christian Frederiksen, 22, Ugift, Deres Tjenestefolk, Dalby Sogn Præstø Amt
Johanne Sofie Hansen, 17, Ugift, Deres Tjenestefolk, Ulse Sogn Præstø Amt
Christiane Andreassen, 13, Ugift, Tjenestetyende, Østeregede Sogn Præstø Amt
Kirsten Eriksdatter, 56, Fraskilt, Er til huse i Gaarden. Ernærer sig ved Brødhandel, Dalby Sogn Præstø Amt

Boelsted - Matr. nr. 8 - Smedjen (2 familier)

Jens Hansen, 70, Gift, Husfader, lever af Agerbrug, Dalby Sogn Præstø Amt
Karen Pedersen, 46, Gift, hans Hustru, Strøby Sogn Præstø Amt
Peder Jensen, 29, Ugift, deres Barn, Dalby Sogn Præstø Amt

Jørgen Jensen, 30, Gift, Husfader og Smed, Dalby Sogn Præstø Amt
Ane Sofie Larsen, 30, Gift, hans Hustru, Kongsted Sogn Præstø Amt
Ane Marie Jensen, 2, Ugift, deres Barn, Dalby Sogn Præstø Amt

Huus - Matr.nr. 4-c

Niels Christiansen, 39, Gift, Husfader, lever af Agerbrug, Øster Egede Sogn Præstø Amt
Ane Marie Andersen, 42, Gift, hans Hustru, Dalby Sogn Præstø Amt

Gaard - Matr.nr. 4-b - Kildeholm

Jens Andersen, 39, Enkemand, Husfader, Gaardejer, Enkemand, Dalby Sogn Præstø Amt
Hans Hendrik Adolph Andersen, 10, Ugift, hans Barn, Dalby Sogn Præstø Amt
Niels Peder Julius Andersen, 8, Ugift, hans Barn, Dalby Sogn Præstø Amt
Mads Ulrik Vilhelm Andersen, 7, Ugift, hans Barn, Dalby Sogn Præstø Amt
Ane Jensine Andersen, 4, Ugift, hans Barn, Dalby Sogn Præstø Amt
Bodil Kirstine Poulsen, 19, Ugift, hans Tjenestetyende, Dalby Sogn Præstø Amt
Jensine Pedersen, 13, Ugift, hans Tjenestetyende, Øster Egede Sogn Præstø Amt

Gaard - Matr.nr. 4-a (2 familier)

Peder Andersen, 50, Gift, Husfader, Gaardeier, Dalby Sogn Præstø Amt
Ane Marie Jensen, 50, Gift, hans Hustru, Dalby Sogn Præstø Amt
Karen Sofie Pedersen, 20, Ugift, deres Barn, Dalby Sogn Præstø Amt
Ane Kirstine Pedersen, 17, Ugift, deres Barn, Dalby Sogn Præstø Amt
Anders Hansen, 75, Enkemand, Husfaderens Fader, Haarløv Sogn Præstø Amt
Niels Peder Jensen, 6, Ugift, er i Pleie hos Husfaderen, Dalby Sogn Præstø Amt

Maren Katrine Nielsen, 52, Gift, Husmoder, lever af Dagleierarbeide, Dalby Sogn Præstø Amt
Marie Olsen, 11, Ugift, hendes Barn, Dalby Sogn Præstø Amt

I alt 96 indbyggere

 Sidetop


Folketælling 1890  -  Frenderup

Kilde: Folketællinger på Internettet (ddd.dda.dk)

 

Gaard - Matr.nr. 1 - Elbogaard

Lars Andersen, 54, Enkemand, Husfader, Gaardejer, Dalby Sogn, Præstø Amt
Niels Andersen, 13, Ugift, Barn, Skolebarn, Dalby Sogn, Præstø Amt
Johanne Andersen, 17, Ugift, Barn, Husbestyrerinde, Dalby Sogn, Præstø Amt
Christian Jørgensen, 39, Ugift, Tjenestetyende, Arbejdskarl, Dalby Sogn, Præstø Amt
Anders Pedersen, 18, Ugift, Tjenestetyende, Arbejdskarl, Dalby Sogn, Præstø Amt
Bodil Kirstine Poulsen, 29, Ugift, Tjenestetyende, Malkepige, Dalby Sogn, Præstø Amt

Gaard - Matr.nr. 2-a - Skovgaard

Peder Christensen, 52, Gift, Husfader, Gaardejer, Karise Sogn Præstø Amt
Ole Christensen, 18, Ugift, Barn, Arbejdskarl, Dalby Sogn, Præstø Amt
Johannes Christensen, 12, Ugift, Barn, Dalby Sogn, Præstø Amt
Elise Julie Christensen, 7, Ugift, Barn, Dalby Sogn, Præstø Amt
Maren Sofie Olsen, 44, Gift, Husmoder, Fakse Sogn
Karen Sofie Frederiksen, 15, Ugift, Tjenestetyende, Malkepige, Dalby Sogn, Præstø Amt
Kristine Frederiksen, 13, Ugift, Tjenestetyende, Dalby Sogn, Præstø Amt

Gaard - Matr.nr. 2-b - Krinkelkær

Jørgen Hansen, 60, Gift, Husfader, Gaardejer, Dalby Sogn, Præstø Amt
Karen Sofie Hansen, 62, Gift, Husmoder, Dalby Sogn, Præstø Amt
Anders Jørgensen, 34, Ugift, Barn, Arbejdskarl, Dalby Sogn, Præstø Amt
Niels Christian Jørgensen, 22, Ugift, Barn, Arbejdskarl, Dalby Sogn, Præstø Amt
Frederik Jørgensen, 15, Ugift, Barn, Arbejdskarl, Dalby Sogn, Præstø Amt

Gaard - Matr.nr. 7-a - Birkely

Hans Pedersen, 57, Gift, Husfader, Gaardejer, Dalby Sogn, Præstø Amt
Marie Kirstine Larsen, 48, Gift, Husmoder, Kongsted Sogn
Peder Hansen, 15, Ugift, Barn, Dalby Sogn, Præstø Amt
Jens Pedersen, 20, Ugift, Tjenestetyende, Arbejdskarl, Dalby Sogn, Præstø Amt
Ane Margrethe Hansen, 12, Ugift, Barn, Dalby Sogn, Præstø Amt
Ane Margrethe Pedersen, 16, Ugift, Tjenestetyende, Malkepige, Dalby Sogn, Præstø Amt
Karen Marie Pedersen, 22, Ugift, Logerende, Sypige, Dalby Sogn, Præstø Amt

Hus Matr.nr. ??

Frederik Christiansen, 27, Gift, Husfader, daglejer i Agerbruget, Kongsted Sogn
Sofie Hansen, 21, Gift, Husmoder, Ulse Sogn Præstø Amt
Hansine Marie Christiansen, 2, Ugift, Barn, Kongsted Sogn
Drengebarn, under 1 aar, Ugift, Barn, Dalby Sogn, Præstø Amt

Gaard - Matr.nr. 5

Jens Pedersen, 82, Gift, Husfader, Gaardmand, Dalby Sogn, Præstø Amt
Peder Jensen, 39, Ugift, Barn, Gaardbestyrer, Dalby Sogn, Præstø Amt
Peder Christensen, 69, Enkemand, Tjenestetyende, Dalby Sogn, Præstø Amt
Jens Hansen, 15, Ugift, Tjenestetyende, Dalby Sogn, Præstø Amt
Karen Christensen, 66, Gift, Husmoder, Dalby Sogn, Præstø Amt
Karen Sofie Jensen, 41, Ugift, Barn, Dalby Sogn, Præstø Amt
Frederikke Rasmussen, 17, Ugift, Tjenestetyende, Malkepige, Østeregede Sogn Præstø Amt

Hus Matr.nr. 11

Peder Pedersen, 55, Gift, Husfader, Brolægger, Dalby Sogn, Præstø Amt
Johanne Marie Klemmensen, 61, Gift, Husmoder, Østeregede Sogn Præstø Amt
Maren Pedersen, 18, Ugift, Barn, Dalby Sogn, Præstø Amt

Hus - Matr.nr. 10 (2 familier)

Karoline Rasmussen, 70, Enke, Svendborg

Frederik Nielsen, 31, Gift, daglejer i Agerbruget, Ulse Sogn Præstø Amt
Mette Kirstine Larsen, 29, Gift, Sengeløse Sogn
Anders P Nielsen, 6, Ugift, Dalby Sogn, Præstø Amt
Hans Christian Nielsen, 4, Ugift, Dalby Sogn, Præstø Amt

Hus - Matr.nr. 2-c (?)

Hans Nielsen, 50, Enkemand, Husfader, Høker, Kirkelse Sogn
Marie Jørgensen, 56, Enke, Husholderske, Strøby Sogn

Hus - Matr.nr. 9

Poul Poulsen, 65, Gift, Husfader, Tækkemand, Østeregede Sogn Præstø Amt
Ane Marie Andersen, 61, Gift, Husmoder, Dalby Sogn, Præstø Amt
Hans Christian Poulsen, 22, Ugift, Barn, Malersvend, Dalby Sogn, Præstø Amt

Gaard - Matr.nr. 8 - Den gamle Smedie (2 familier)

Jens Hansen, 80, Gift, Husfader, Gaardejer, Dalby Sogn, Præstø Amt
Karen Pedersen, 56, Gift, Husmoder, Dalby Sogn, Præstø Amt
Peder Jensen, 39, Ugift, Barn, Dalby Sogn, Præstø Amt
Trine Jensen, 33, Ugift, Tjenestetyende, Fakse Sogn

Jørgen Jensen, 40, Gift, Husfader, Grovsmed, Dalby Sogn, Præstø Amt
Sofie Larsen, 41, Gift, Husmoder, Kongsted Sogn
Ane Marie Jensen, 12, Ugift, Barn, Dalby Sogn, Præstø Amt

Hus - Et Hus ved Matr.nr. 3

Christen Nielsen, 61, Enkemand, Husfader, Daglejer i Agerbr., Roholte Sogn Præstø Amt
Jens Nielsen, 10, Ugift, Barn, Dalby Sogn, Præstø Amt
Maren Sofie Nielsen, 13, Ugift, Barn, Dalby Sogn, Præstø Amt

Gaard - Matr.nr. 3 - Frenderupgaard

Jens Andersen, 55, Gift, Husfader, Gaardmand, Dalby Sogn, Præstø Amt
Anders Andersen, 26, Ugift, Barn, Dalby Sogn, Præstø Amt
Christian Andersen, 21, Ugift, Barn, Dalby Sogn, Præstø Amt
Jens Peder Andersen, 10, Ugift, Barn, Dalby Sogn, Præstø Amt
Christen Hansen, 14, Ugift, Tjenestetyende, Tureby Sogn Præstø Amt
Maren Jensen, 42, Gift, Husmoder, Smerup Sogn Præstø Amt
Stine Hansen, 17, Ugift, Tjenestetyende, Tureby Sogn Præstø Amt

Gaard - Matr.nr. 4-a

Peder Andersen, 61, Gift, Husfader, Gaardejer, Dalby Sogn, Præstø Amt
Ane Marie Jensen, 61, Gift, Husmoder, Dalby Sogn, Præstø Amt
Peter Jensen, 16, Ugift, Tjenestetyende, Dalby Sogn, Præstø Amt
Trine Hansen, 16, Ugift, Tjenestetyende, Dalby Sogn, Præstø Amt

Hus - Matr.nr. 4-c
Ane Marie Andersen, 52, Enke, Husmoder, Husejerinde, Dalby Sogn, Præstø Amt
[Enke efter Niels Christiansen]

Gaard - Matr.nr. 4-b - Kildeholm

Jens Andersen, 49, Enkemand, Husfader, Gaardejer, Dalby Sogn, Præstø Amt
Hans Andersen, 20, Ugift, Barn, Dalby Sogn, Præstø Amt
Niels Peder Julius Andersen, 18, Ugift, Barn, Dalby Sogn, Præstø Amt
Vilhelm Andersen, 17, Ugift, Barn, Dalby Sogn, Præstø Amt
Ane Jensine Andersen, 14, Ugift, Barn, Dalby Sogn, Præstø Amt
Marie Jørgensen, 36, Ugift, Tjenestetyende, Husholderske, Dalby Sogn, Præstø Amt

Hus - Matr.nr. 7-b

Hans Christian Hansen, 25, Gift, Husfader, Husejer, Vesteregede
Marie Hansen, 27, Gift, Husmoder, Vesteregede

I alt 79 indbyggere

 Sidetop


Folketælling 1901  -  Frenderup

Kilde: Folketællinger på ''ArkivalierOnline'

Ved tællingen var der 8 gårde, 1 købmandshandel og 9 huse (heraf 2 nedlagte gårde,
nemlig matr.nr. 5 og 6).

 

Gaard - Matr.nr. 1 - Elbogaard

Niels Andersen, 31-3 1876, Frenderup Dalby Sogn, Gift, Husfader, Gaardejer
Stine Pedersen, 3-11 1872, Høsten Dalby Sogn, Gift, Husmoder
Kristine Hansen, 15-1-1882, Levetofte Haslev Sogn, Ugift, Tyende
Jens Peder Olsen, 16-3-1884, Tessebølle Herfølge Sogn, Ugift, Tyende
Hans Olsen, 11-4-1887, Druestrup Dalby Sogn, Ugift, Tyende

Gaard - Matr.nr. 2-a - Skovgaard

Peder Christensen, 29-10-1837, Karise Sogn, Gift, Gaardejer *)
Maren Sofie Christensen, 21-8-1845, Faxe Sogn, Gift, Husmoder *)
Ole Rasmus Christensen, 12-7 1871, Dalby Sogn, Ugift, Barn
Elin Julie Martha Christensen, 17-7-1882, Dalby Sogn, Ugift, Barn
Niels Jensen, 2-8-1882, Dalby Sogn, Ugift, Tyende
Anna Katrine Poulsen, 6-11-1884, Roholte Sogn, Ugift, Tyende
Harald August Illemann, 31-3-1892, Hylleholt Sogn, Ugift, Slægtning

*) Gift og tilflyttet 1866

Gaard - Matr.nr. 2-b - Krinkelkær

Jørgen Hansen, 8-5-1829, Dalby Sogn, Gift, Gaardejer *)
Karen Sofie Hansen, 29-1-1828, Dalby Sogn, Gift, Husmoder *)
Marie Jørgensen, 9-6 1853, Dalby Sogn, Ugift, Barn, Landbruget
Anders Jørgensen, 18-2 1855, Dalby Sogn, Ugift, Barn, Daglejer
Niels Jørgensen, 23-3 1867, Dalby Sogn, Ugift, Barn, Landbruget
Frederik Jørgensen, 11-5 1874, Dalby Sogn, Ugift, Barn, Tømrersvend
*) Gift 1850

Matr.nr. 2-c - Købmandshandel

Frederik Jensen, 10-7 1850, Sneslev Sogn, Gift, Husfader, Købmand *)
Marie Jensen, 11-3 1856, Tjæreby Sogn, Gift, Husmoder *)
Jens Fr. Jensen, 24-4-1879, Tjæreby Sogn, Ugift, Barn, Handelsbetjent
Bodil Kristine Jensen, 24-5-1880, Tjæreby Sogn, Barn, Ekspeditrice

*) Tilflyttet 1890 fra Tjæreby - Gift 1878

Gaard - Matr.nr. 3 - Frenderupgaard

Maren Andersen, 4-11-1847, Smerup Sogn, Enke, Husmoder, Landbruget *)
Frederik Jørgensen, 16-5-1876, Terslev Sogn, Ugift, Gaardbestyrer
Kristian Nielsen, 31-12-1885, Dalby Sogn, Ugift, Tyende, Landbruget
Marie Jensen, 6-3-1876, Ø. Egede Sogn, Tyende, Landbruget

*) Gift og tilflyttet 1871 - Ægtefælle død 1895.

Hus - Matr.nr. 3 - Et Hus ved Gaard nr. 3

Christen Nielsen, 18-9-1828, Roholte Sogn, Enkemand, Husfader,
Daglejer ved Agerbruget, Alderdomsunderstøttelse *)
*) Tilflyttet 1866 - Ægtefælle død 1887.

Gaard - Matr.nr.4-a

Peder Andersen, 29-5-1829, Dalby Sogn, Gift, Husfader, Gaardejer *)
Marie Andersen, 17-2-1829, Dalby Sogn, Gift, Husmoder *)
Ane Sofie Olsen, 23-5-1880, Dalby Sogn, Ugift, Tyende, Landbruget
Jens P. Andersen, 2-1-1882, Dalby Sogn, Ugift, Tyende, Landbruget
Valdemar Poulsen, 22-10-1886, Dalby Sogn, Ugift, Tyende, Landbruget

*) Gift 1858

Gaard - Matr.nr. 4-b - Kildeholm

Hans Andersen, 30-4-1869, Dalby Sogn, Gift, Husfader, Forpagter *)
Marie Andersen, 17-10-1878, Ø. Egede Sogn, Gift, Husmoder *)
Johannes Andersen, 20-5-1900, Dalby Sogn, Ugift, Barn
Ane Marie Christiansen, 5-5-1837, Dalby Sogn, Enke, Slægtning [Konens Moder]
Oline Trine Nielsen, 7-11-1886, Ø. Egede Sogn, Ugift, Slægtning
Ludvig Jensen, 1-4-1882, Dalby Sogn, Ugift, Tyende.

*) Gift 1900.

Hus - Matr.nr. 4-c (Hus ejet af Niels Christiansens Enke).

Hans Hansen, 2-11-1869, Ø. Egede Sogn, Gift, Husfader, Daglejer *)
Karen Hansen, 15-8-1869, Hylleholt Sogn, Gift, Husmoder *)
Hans Peter Thomsen, 18-9-1897, Dalby Sogn, Ugift, Plejebarn

*) Gift 1895

Hus - Matr.nr. 5 [Nedlagt gård]

Peder Jensen, 16-10-1850, Dalby Sogn, Ugift, Ungkarl, Daglejer ved Agerbruget
Karen Sofie Jensen, 15-5-1848, Dalby Sogn, Ugift, Husmoder
Henriette Larsen, 22-2-1890, Ø. Egede Sogn, Ugift, Plejebarn

Rasmus Rasmussen, 22-8-1835, Vesterbroby Sogn, Ugift, Ungkarl, Dræningsforvalter

Hus - Matr.nr. 6 [Nedlagt Gaard]

Anders Hansen, 22-1-1855, Førslev Sogn, Gift, Husfader, Smedemester *)
Johanne Hansen, 27-4-1860, Haslev Sogn, Gift, Husmoder *)
Alfred Hansen, 24-3-1885, Førslev Sogn, Ugift, Barn, Smedelærling
Axel Hansen, 21-6-1891, Førslev Sogn, Ugift, Barn
Viggo Hansen, 25-11-1894, Haslev Sogn, Ugift, Barn
Helga Hansen, 5-3-1896, Hylleholt Sogn, Ugift, Barn
Henry Hansen, 27-12-1898, Faxe Sogn, Ugift, Barn

*) Tilflyttet 1900 fra Faxe - Gift 1878

Gaard - Matr.nr. 7-a - Birkely

Peder Hansen, 12-4 1874, Dalby Sogn, Ugift, Husfader, Gaardejer
Ane Margrethe Hansen, 4-6-1879, Dalby Sogn, Ugift, Slægtning, Husgerning
Marie Kristine Pedersen, 23-8-1841, Kongsted Sogn, Enke, Husmoder, Husgerning *)
Hans Chr. Nielsen, 30-1-1882, Kongsted Sogn, Ugift, Tyende, Landbruget
Hans Jensen, 13-1-1877, Dalby Sogn, Ugift, Logerende, Malersvend

*) Ægtefælle død 1899.

Hus - Matr.nr. 7-b

Hans Chr. Hansen, 1-11 1864, V. Egede Sogn, Gift, Husfader, Husejer, Landbruget *)
Mette Marie Hansen, 15-2 1862, V. Egede Sogn, Gift, Husmoder *)
Jens Alfred Hansen, 6-4-1890, Dalby Sogn, Ugift, Barn
Anna Elisabeth Ingeborg Hansen, 8-5-1892, Dalby Sogn, Ugift, Barn
Maren Sofie Hansen, 13-5-1894, Dalby Sogn, Ugift, Barn
Karen Margrethe Hansen, 31-8-1896, Dalby Sogn, Ugift, Barn
Niels Hemming Hansen, 2-2-1900, Dalby Sogn, Ugift, Barn

*) Gift og tilflyttet 1890.

Hus - Matr.nr. 7-c

Hans Chr. Poulsen, 23-4-1865, Dalby Sogn, Gift, Husfader, Husejer, Daglejer *)
Karen Marie Poulsen, 7-10-1867, Dalby Sogn, Gift, Husmoder *)

*) Gift 1891

Hus - Matr.nr. 8 - Smedjen - 2 familier

Karen Hansen, 5-8-1833, Strøby Sogn, Enke, Husmoder, Landbruget *)
Peder Jensen, 16-1-1851, Dalby Sogn, Ugift, Stedsøn, Bestyrer, Landbruget
Kristine Nielsen, 10-5-1885, Faxe Sogn, Ugift, Tyende, Landbruget

*) Tilflyttet 1857 - Ægtefælle død 1891

Niels Jensen, 6-1-1873, Everdrup Sogn, Gift, Husfader, Daglejer **)
Inger M. Jacobsen, 29-8-1874, Karise Sogn, Husmoder **)

**) Gift 1899

Hus - Matr.nr. 9

Poul Poulsen, 28-2-1824, Ø. Egede Sogn, Gift, Husfader, Husejer, Alderdomsunderstøttelse
Ane Marie Poulsen, 28-3-1828, Dalby Sogn, Gift, Husmoder, Væverske

Hus - Matr.nr. 10 - 2 Familier

Karoline Illemann, 28-8-1819, Svendborg Sogn, Enke, Husmoder, Syarbejde, Alderdomsunderstøttelse. *)

*) Tilflyttet 1898 - Ægtefælle død 1862

Frederik Nielsen, 4-5-1858, Ulse Sogn, Gift, Husfader, Daglejer ved Agerbrug **)
Kirstine Nielsen, 14-5-1860, Sengeløse Sogn, Husmoder, Malkning, Landbruget **)

**) Tilflyttet og gift 1883.

Hus - Matr.nr. 11

Peter Petersen, 7-11-1833, Dalby Sogn, Gift, Husfader, Huslejer, Alderdomsunderstøttelse *)
Johanne Marie Pedersen, 24-5-1829, Gift, Husmoder *)
Maren Pedersen, 23-4-1871, Dalby Sogn, Ugift, Barn, Syerske

*) Gift 1858 - Hustru tilflyttet samme år.

I alt 18 gårde/huse  -  79 indbyggere

 Sidetop

 

 

Folketælling 1906  -  Frenderup

Kilde: Folketællinger på ''ArkivalierOnline'

 

Gaard - Matr.nr. 2-a - Skovgaard

Peder Christensen, 29-10-1837, Gift, Gaardejer
Ole Rasmus Christensen, 12-7 1871, Gift, Husfader, Gaardbestyrer
Anna Kristine Christensen, 6-12 1880, Gift, Husmoder
Magda Marie Christensen, 5-2 1903, Ugift, Barn
Erna Amalie Christensen, 20-12 1904, Ugift, Barn
Pige, 14-12 1905, Ugift, Barn
Marie Larsen, 3-1-1887, Ugift, Tyende
Anna Olsen, 1-12-1894, Ugift, Tyende
Karl Christoffersen, 26-1-1889, Tyende

Gaard - Matr.nr. 2-b - Krinkelkær

Jørgen Hansen, 8-5-1829, Gift, Parcellist
Karen Sofie Hansen, 29-1-1828, Gift, Husmoder
Anders Jørgensen, 18-2 1855, Ugift, Barn, Agerbrug
Niels Chr. Jørgensen, 23-3 1867, Ugift, Barn, Agerbrug
Frederik Jørgensen, 11-5 1874, Ugift, Barn, Tømrer
Marie Jørgensen, 9-6 1853, Ugift, Barn, Agerbrug
Hans Christian Jørgensen, 2-10 1850, Ugift, Barn, Agerbrug, Daglejer

Hus - Matr.nr. 2-c - Købmandshandel

Frederik Jensen, 10-7 1850, Gift, Husfader, Detailhandler
Marie Jensen, 11-3 1856, Gift, Husmoder
Inger Marie Jensen, 25-7-1881, Ugift, Barn
Jens Frederik Jensen, 24-4-1879, Ugift, Barn, Handelsbetjent

Gaard - Matr.nr. 3 - Frenderupgaard

Maren Andersen, f. 4-11-1847, Enke, Gaardfæsterske
Jens P. Andersen, f. 11-4-1879, Ugift, Gaardbestyrer
Anders Andersen, f. 18-12-1863, Ugift, Tyende
Anna Sofie Johanne Andersen, f. 27-3-1887, Ugift, Tyende
Jens Alfred Hansen, f. 6-4-1890, Ugift, Tyende
Henriette Larsen, f. 28-1-1890, Ugift, Tyende
Georg Viggo Hemming Hansen, f. 25-11-1894, Tyende

Hus - Matr.nr. 7-c

Hans Chr. Poulsen, 23-4-1865, Gift, Husfader, Husejer
Karen Marie Poulsen, 7-10-1867, Gift, Husmoder

Gaard - Matr.nr. 1-- Elbogaard

Niels Andersen, 31-3 1876, Gift, Husfader, Gaardejer
Stine Andersen, 3-11 1872, Gift, Husmoder
Holger Lars Andersen, 4-12 1902, Ugift, Barn
Marie Kristine Andersen, 25-9 1905, Ugift, Barn
Johanne Pedersen, 2-5-1888, Ugift, Tyende
Anna Kristine Emilie Pedersen, 24-4-1888, Ugift, Tyende
Jens Peder Olsen, 16-3-1884, Ugift, Tyende
Niels Pedersen, 31-10-1841, Gift, Slægtning, Daglejer

Hus - Matr.nr. 7-b

Hans Chr. Hansen, 1-11 1864, Gift, Husfader, Husejer
Mette Marie Hansen, 15-2 1862, Gift, Husmoder
Anna Elisabeth Ingeborg Hansen, 8-5-1892, Ugift, Barn
Maren Sofie Hansen, 13-5-1894, Ugift, Barn
Karen Margrethe Hansen, 31-8-1896, Ugift, Barn
Niels Hemming Hansen, 2-2-1900, Ugift, Barn

Hus - Matr.nr. 6 (Nedlagt gaard)

Oluf Alfred Edvard Hansen, 24-3-1885, Ugift, Husfader, Smed
Johanne Kristine Hansen, 27-4-1861, Enke, Husmoder, Daglejerske
Helga Johanne Juliane Marie Hansen, 5-3-1896, Ugift, Barn
Ejner Henry Johannes Hansen, 27-12-1898, Ugift, Barn
Stella Isabella Kamilla Elisabeth Hansen, 23-2-1904, Ugift, Barn
Johan Herman Hansen, 11-11-1883, Gift, Husfader, Skovarbejder
Kristine Sofie Hansen, 15-1-1883, Gift, Husmoder
Karen Johanne Hansen, 21-11-1905, Ugift, Barn

Hus - Matr.nr. 9

Poul Poulsen, 28-2-1828, Enkemand, Husfader, Havebrug, Alderdomsunderstøttelse

Hus - Matr.nr. 10

Peder Jensen, 16-8-1851, Ugift, Husfader, Daglejer
Karen Sofie Jensen, 15-5-1848, Ugift, Husmoder

Hus - Matr.nr. 11

Hans Chr. Nielsen, 31-1-1882, Gift, Husfader, Daglejer *)
Maren Katrine Nielsen, 23-4 1871, Gift, Husmoder
Else Johanne Marie Nielsen, 6-9 1902, Ugift, Barn
Petrea Katrine Nielsen, 30-12-1903, Ugift, Barn

*) Tilflyttet 1892 fra Fakse

Gaard - Matr.nr.4-a

Hans Henrik Adolf Andersen, 30-4-1869, Enkemand, Husfader, Gaardejer
Anne Sofie Christiansen, 7-5-1842, Enke, Husmoder
Katrine Nielsen, 7-11-1888, Ugift, Tyende
Hans Chr. Olsen, 11-4-1887, Ugift, Tyende
Hans Peter Jensen, 19-8-1893, Ugift, Tyende
Olga Sofie Frederiksen, 1-3-1892, Ugift, Tyende
Johannes Andersen, 20-5-1900, Ugift, Barn
Anna Marie Andersen, 15-4-1901, Ugift, Barn
Ejnar Andersen, 7-2-1903, Ugift, Barn
Otto Andersen, 17-4-1904, Ugift, Barn

Gaard - Matr.nr. 4-b - Kildeholm

Søren Peter Larsen, 26-1-1858, Gift, Husfader, Forpagter
Matilde Vilhelmine Kirstine Larsen, 15-5-1861, Gift, Husmoder
Karl Joakim Peter Larsen, 9-9-1884, Ugift, Barn
Otto Larsen, 1-5-1896, Ugift, Barn
Karl Chr. Christensen, 12-11-1888, Ugift, Tyende

Hus - Matr.nr. 4-c

Jørgen Hansen, 5-6-1872, Gift, Husfader, Skovarbejder
Johanne Marie Hansen, 30-9-1881, Gift, Husmoder
Maren Sofie Hansen, 25-10-1902, Ugift, Barn
Hans Ole Janus Hansen, 25-3-1901, Ugift, Barn
Johannes Peter Hansen, 19-3-1905, Ugift, Barn

Matr.nr. ? - Sandsynligvis lejer i Hus nr. 10

Frederik Nielsen, 4-5-1858, Gift, Husfader, Daglejer
Mette Kirstine Nielsen, 11-5-1860, Gift, Husmoder

Gaard - Matr.nr. 7-a - Birkely

Peder Hansen, 12-4 1874, Enkemand, Husfader, Gaardejer
Marie Kirstine Larsen, 23-8-1881, Enke, Husmoder
Anna Marie Olsen, 23-6-1876, Ugift, Tyende
Niels Petersen, 25-1-1876, Ugift, Tyende

Matr.nr. 8 - Den gamle Smedje

Peder Jensen, 16-1-1851, Ugift, Husfader, Landbrug, Husejer
Anna Kirstine Poulsen, 23-12-1873, Ugift, Tyende, Landbrug
Ane Marie Jensen, 12-6-1877, Ugift, Slægtning, Syjomfru

I alt 17 husstande  -  87 indbyggere

 Sidetop


Folketælling 1911  -  Frenderup

Kilde: Folketællinger på ''ArkivalierOnline'

 

Hus - Matr.nr. 8 - Den gamle Smedje

Peder Jensen, 16-1-1851, Dalby Sogn, Ugift, Husfader, Landbrug
Christen Jensen, 5-10-1827, Dalby Sogn, Enkemand, Alderdomsunderstøttelse
Stine Jensen, 15-11-1861, Faxe Sogn, Fraskilt, Tjenestetyende, Landbruget

Gaard - Matr.nr. 3 - Frenderupgaard

Maren Andersen, f. 4-11-1847, Smerup Sogn, Enke, Husmoder, Landbrug
Mine Hansen, 16-10-1894, Dalby Sogn, Ugift, Tjenestetyende
Helga Hansen, 5-3-1896, Faxe Sogn, Ugift, Tjenestetyende
Anders Andersen, 18-12-1863, Dalby Sogn, Ugift, Tjenestetyende
Anders Jørgensen, 18-2-1855, Dalby Sogn, Ugift, Daglejer

Hus - Matr.nr. 11

Hans Nielsen, 31-1-1882, Kongsted Sogn, Gift, Husfader, Daglejer
Maren Nielsen, 23-4 1871, Dalby Sogn, Gift, Husmoder
Else Nielsen, 6-9 1902, Dalby Sogn, Ugift, Barn
Petrea Nielsen, 30-12-1903, Dalby Sogn, Ugift, Barn
Emmy Nielsen, 13-11-1910, Dalby Sogn, Ugift, Barn

Hus - Matr.nr. 10

Peder Jensen, 16-10-1850, Dalby Sogn, Ugift, Husfader, Daglejer
Sofie Jensen, 15-5-1848, Dalby Sogn, Ugift, Husmoder
Edvard Larsen, 22-4-1908, Dalby Sogn, Ugift, Barn

Hus - Matr.nr. 6 [Nedlagt gård]

Rasmus Nielsen, 4-8-1878, Strøby Sogn, Gift, Husfader, Smed
Hanne Nielsen, 27-4-1861, Dalby Sogn, Gift, Husmoder
Henry Hansen, 27-12-1898, Faxe Sogn, Ugift, Barn
Stella Hansen, 23-2-1904, Dalby Sogn, Ugift, Barn

Hus - Matr.nr. 9

Jens P. Olsen, 16-3-1884, Herfølge Sogn, Gift, Husfader, Daglejer ved Landbrug *)
Marie Olsen, 3-9-1887, København, Gift, Husmoder *)
Astrid Olsen, 21-9-1906, Dalby Sogn, Ugift, Barn
Ernst Olsen, 22-12-1907, Dalby Sogn, Ugift, Barn
Rosa Olsen, 11-12-1909, Dalby Sogn, Ugift, Barn
Pige, 29-1-1911, Dalby Sogn, Ugift, Barn
*) Tilflyttet 1906

Hus - Matr.nr. 2-c

Frederik Jensen, 10-7 1850, Terslev Sogn, Gift, Husfader, Købmand
Marie Jensen, 11-3 1856, Terslev Sogn, Gift, Husmoder
Jens Jensen, 24-4-1879, Terslev Sogn, Ugift, Barn, Kommis
Annette Jensen, 11-1-1860, Sverrig, Enke, Husmoder, Dagleje i Landbruget
Torvald Olsen, 11-7-1902, V. Egede Sogn, Ugift, Barn

Hus - Matr.nr. 4-c

Karl Pedersen, 2-8-1880, Dalby Sogn, Gift, Husfader, Landbruget *)
Anna Pedersen, 10-6-1884, Dalby Sogn, Gift, Husmoder
Christian Pedersen, 22-1-1902, Jylland, Ugift, Barn
Karen Pedersen, 8-7-1903, København, Ugift, Barn
Ellen Pedersen, 20-8-1905, København, Ugift, Barn
Gudrun Pedersen, 6-2-1908, København, Ugift, Barn
Erna Pedersen, 27-7-1910, Dalby Sogn, Ugift, Barn

*) Tilflyttet 1908 fra København

Gaard - Matr.nr. 4-b - Kildeholm

Søren Peter Larsen, 26-1-1858, Sierslev Sogn, Gift, Husfader, Landbrug *)
Matilde Larsen, 15-5-1861, Vraaby (?), Gift, Husmoder
Otto Larsen, 1-5-1896, Roholte Sogn, Ugift, Barn

*) Tilflyttet 1905 fra Roholte

Gaard - Matr.nr. 7-a - Birkely

Peder Hansen, 12-4 1874, Dalby Sogn, Gift, Husfader, Landbruget
Jane Hansen, 3-3-1886, Dalby Sogn, Gift, Husmoder (tilfl. 1906)
Astrid Hansen, 21-5-1905, Dalby Sogn, Ugift, Barn
Karen Andersen, 18-5-1890, Højelse Sogn, Ugift, Ung Pige i Huset

Gaard - Matr.nr. 2-b - Krinkelkær

Niels Chr. Jørgensen, 23-3 1867, Dalby Sogn, Ugift, Husfader, Landbruget
Marie Jørgensen, 9-6 1853, Dalby Sogn, Ugift, Husbestyrerinde
Karen Sofie Hansen, 29-1-1828, Dalby Sogn, Enke, Husmoder, Aftægt

Gaard - Matr.nr. 2-a - Skovgaard

Peder Christensen, 29-10-1837, Karise Sogn, Gift, Husfader, Landbrug
Maren Sofie Christensen, 21-8-1845, Faxe Sogn, Gift, Husmoder
Ole Christensen, 12-7 1871, Dalby Sogn, Gift, Husfader, Landbrug
Anna Christensen, 6-12 1880, Tureby Sogn, Gift, Husmoder
Henriette Larsen, 22-7-1890, Ø. Egede Sogn, Ugift, Tjenestetyende
Marie Olsen, 15-3-1896, Ø. Egede Sogn, Ugift, Tjenestetyende
Hans Olsen, 11-4-1887, Dalby Sogn, Ugift, Tjenestetyende
Magda Christensen, 5-2-1903, Dalby Sogn, Ugift, Barn
Erna Christensen, 20-12-1904, Dalby Sogn, Ugift, Barn
Julie Christensen, 14-12 1905, Dalby Sogn, Ugift, Barn
Valborg Christensen, 2-6-1907, Dalby Sogn, Ugift, Barn
Svend Christensen, 8-5-1910, Dalby Sogn, Ugift, Barn

Gaard - Matr.nr. 1 - Elbogaard

Niels Andersen, 31-3 1876, Dalby Sogn, Gift, Husfader, Landbrug
Stine Andersen, 3-11 1872, Dalby Sogn, Gift, Husmoder
Marie Pedersen, 23-8-1851, Dalby Sogn, Enke,
Anders Pedersen, 25-2-1882, Dalby Sogn, Ugift, Tjenestetyende
Herman Pedersen, 7-7-1894, Dalby Sogn, Ugift, Tjenestetyende
Thorvald Nielsen, 13-11-1894, Faxe Sogn, Ugift, Tjenestetyende
Holger Andersen, 4-12 1902, Dalby Sogn, Ugift, Barn
Marie Andersen, 25-9 1905, Dalby Sogn, Ugift, Barn
Ellen Jørgensen, 27-1-1893, Faxe Sogn, Ugift, Tjenestetyende

Hus - Matr.nr. 7-b

Hans Chr. Hansen, 1-11 1864, V. Egede Sogn, Gift, Husfader, Landbrug
Marie Hansen, 15-2 1862, V. Egede Sogn, Gift, Husmoder
Niels Hemming Hansen, 2-2-1900, Dalby Sogn, Ugift, Barn

Hus - Matr.nr. 7-c

Hans Chr. Poulsen, 23-4-1865, Dalby Sogn, Gift, Husfader, Landbrug
Johanne Poulsen, 22-7-1881, Dalby Sogn, Gift, Husmoder (tilfl. 1906)
Anton Poulsen, 9-7-1905, Dalby Sogn, Ugift, Barn
Marius Poulsen, 25-10-1907, Dalby Sogn, Ugift, Barn
Mary Poulsen, 19-12-1909, Dalby Sogn, Ugift, Barn

Hus - Matr.nr. 7-e

Hans Jensen, 18/7-1878, Gift, Ø. Egede Sogn, Husfader, Landbruget *)
Karoline Jensen, 30/11-1877, Kongsted Sogn, Gift, Husmoder *)
Niels Jensen, 25/4-1902, Ugift, Faxe Sogn, Barn, Landbruget
Ejner Nielsen, 25-2-1905, Faxe Sogn, Ugift, Barn

*) Tilflyttet 1909

Hus - Matr.nr. 7-f

Jens Hansen, 16/9-1874, Ø. Egede Sogn, Gift, Husfader, Landbruget *)
Trine Hansen, 24/5-1874, Dalby Sogn, Gift, Husmoder
Karen Nielsen, 16-11-1847, Ø. Egede Sogn, Enke, Moster, Alderdomsunderstøttelse
Emil Hansen, 6-11-1899, Ø. Egede Sogn, Ugift, Barn
Anna Hansen, 23/6-1902, Ø. Egede Sogn, Ugift, Barn
Peder Hansen, 11/8-1904, Ø. Egede Sogn, Ugift, Barn
Elisabeth Hansen, 5/12-1907, Ø. Egede Sogn, Ugift, Barn
Pige, 10/1-1911, Dalby Sogn, Ugift, Barn

*) Tilflyttet 1908

Hus - Matr.nr. 7-g

Niels Larsen, 23/6-1865, Dalby Sogn, Gift, Husfader, Landbruget *)
Sofie Larsen, 8/4-1868, Faxe Sogn, Gift, Husmoder *)
Elna Larsen, 2-7-1897, Ø. Egede Sogn, Ugift, Barn
Theodor Larsen, 11-4-1900, Ø. Egede Sogn, Ugift, Barn
Karl Larsen, 4-10-1901, Ø. Egede Sogn, Ugift, Barn
Ingeborg Larsen, 27/9-1905, Ø. Egede Sogn, Ugift, Barn
Christian Jørgensen, 2-10-1850, Dalby Sogn, Ugift, Logerende, Landbruget

*) Tilflyttet 1909

Gaard - Matr.nr.4-a

Hans Andersen, 30-4-1869, Dalby Sogn, Enkemand, Husfader, Landbruget
Anne Sofie Nielsen, 7-5-1842, Dalby Sogn, Enke, Husmoder, Alderdomsunderstøttelse
Johannes Andersen, 20-5-1900, Dalby Sogn, Ugift, Barn
Anna Marie Andersen, 15-4-1901, Dalby Sogn, Ugift, Barn
Ejnar Andersen, 7-2-1903, Dalby Sogn, Ugift, Barn
Otto Andersen, 17-4-1904, Dalby Sogn, Ugift, Barn
Kirstine Nielsen, 14-3-1860, Dalby Sogn, Gift, Tjenestetyende
Viggo Hansen, 25-1-1894, Dalby Sogn, Ugift, Tjenestetyende

I alt 19 husstande  -  104 indbyggere

 Sidetop

 

 

Folketælling 1916  -  Frenderup

Kilde: Folketællinger på 'mikrokort'

 

Gaard - Matr.nr. 2-b - Krinkelkær

Niels Jørgensen, 23-3 1867, Ugift, Gmd. *)
Marie Jørgensen, 9-6 1853, Ugift, Landbruget
Kristian Jørgensen, 2-10 1850, Ugift, Arbejdsmand
Anders Jørgensen, 18-2 1854, Ugift, Arbejdsmand
Frederik Jørgensen, 11-5 1874, Ugift, Arbejdsmand

*) Indkomst 2.500 - Formue 20.000

Hus - Matr.nr. 2-c

Frederik Jensen, 10-7 1850, Gift, Husfader, Detailhandler *)
Marie Jensen, 11-3 1856, Gift, Husmoder
Sofie Hansen, 13-5 1894, Ugift, Tyende

*) Indkomst 1.200 - Formue 5.000

Gaard - Matr.nr. 1 - Elbogaard

Niels Andersen, 31-3 1876, Gift, Husfader, Gmd. *)
Stine Andersen, 3-11 1872, Gift, Husmoder, Landbruget
Holger Andersen, 4-12 1902, Ugift, Barn, Landbruget
Marie Andersen, 25-9 1905, Ugift, Barn, Landbruget
Anna Petersen, 26-12 1896, Ugift, Tyende, Landbruget
Theodor Larsen, 11-4 1900, Ugift, Tyende, Landbruget
Kristian Hansen, 18-5 1901, Ugift, Tyende, Landbruget

*) Indkomst 6.000 - Formue 60.000

Gaard - Matr.nr. 7 - Birkely

Peder Hansen, 12-4 1874, Gift, Husfader, Gmd. *)
Juliane Hansen, 3-3 1886, Gift, Husmoder, Landbruget
Astrid Hansen, 21-5 1905, Ugift, Barn, Landbruget
Gustav Hansen, 19-10 1912, Ugift, Barn
Hugo Hansen, 9-11 1913, Ugift, Barn

*) Indkomst 2.000 - Formue 22.000

Matr.nr. ??

Vilhelm Nielsen, 24-2 1879, Gift, Husfader, Skovarbejdsmand
Marie Nielsen, 6-3 1876, Gift, Husmoder
Emma Nielsen, 9-2 1903, Ugift, Barn
Carl Nielsen, 1-9 1904, Ugift, Barn
Peter Nielsen, 19-4 1905, Ugift, Barn
Kristine Nielsen, 13-12 1908, Ugift, Barn
Henrik! Nielsen, 20-7 1912, Ugift, Barn
Efrejn Nielsen, 24-6 1915, Ugift, Barn

Gaard - Matr.nr. 2-a - Skovgaard

Peder Christensen, 29-10 1837, Enkemand, Husfader, Fhv. Gdjr. *)

(Indkomst 800 - Formue 25.000)

Gaard - Matr.nr. 2-a - Skovgaard

Ole Christensen, 12-7 1871, Gift, Husfader, Gdjr. *)
Anna Christensen, 6-9 1880, Gift, Husmoder, Landbrug
Magda Christensen, 5-2 1903, Ugift, Barn, Landbrug
Erna Christensen, 20-12 1904, Ugift, Barn, Landbrug
Julie Christensen, 14-12 1905, Ugift, Barn, Landbrug
Valborg Christensen, 2-6 1907, Ugift, Barn, Landbrug
Svend Aage Christensen, 8-5 1910, Ugift, Barn, Landbrug
Jens Larsen, 7-4 1898, Ugift, Tyende, Landbrug
Anna Chmiel, 1-5 1897, Ugift, Tyende, Landbrug

*) Indkomst 4.400 - Formue 10.000

Hus - Matr.nr. 10

Peder Jensen, 16-10-1850, Ugift, Husfader, Arbejdsmand
Karen Sofie Jensen, 15-5 1848, Ugift, Husmoder
Edvard Larsen, 22-4 1908, Ugift, Barn

Hus - Matr.nr. 11

Hans Nielsen, 31-1 1882, Gift, Husfader, Arbejdsmand
Maren Nielsen, 23-4 1871, Gift, Husmoder
Else Nielsen, 6-9 1902, Ugift, Barn
Petrea Nielsen, 30-12 1903, Ugift, Barn
Emmy Nielsen, 13-11 1909, Ugift, Barn
Erling Nielsen, 19-2 1915, Ugift, Barn

Matr.nr. ??

Alfred Hansen, 6-4 1890, Gift, Husfader, Arbejdsmand
Kristine Hansen, 16-6 1886, Gift, Husmoder

Matr.nr. 3 - Frenderupgaard [nedlagt gård]

Jørgen Eriksen, 7-5 1883, Gift, Husfader, Arbejdsmand
Karen Eriksen, 15-6 1890, Gift, Husmoder
Bøge Eriksen, 8-5 1911, Ugift, Barn
Dagmar Eriksen, 23-7 1912, Ugift, Barn
Villy Eriksen, 10-6 1915, Ugift, Barn

*) Tilflyttet 1913 fra Østeregede

Matr.nr. 3 - Frenderupgaard [nedlagt gård]

Annette Olsen, 11-1 1860, Enke, Husmoder, Landbruget

Tilflyttet 1910 fra Østeregede

Hus - Matr.nr. 8 - Den gamle Smedje

Peder Jensen, 16-1 1851, Ugift, Husfader, Parcellist *)
Kristine Poulsen, 12-12 1890, Ugift, Tyende, Landbrug
Charles Hansen, 2-10 1910, Ugift, Barn

*) Indkomst 1.500 - Formue 11.000

Gaard - Matr.nr. 4-b - Kildeholm

Søren Willumsen, 6-6 1877, Gift, Husfader, Gaardforpagter *)
Ellen Willumsen, 18-7 1881, Gift, Husmoder, Landbrug
Marie Nielsen, 10-9 1898, Ugift, Tyende, Landbrug
Thorvald Nielsen, 6-7 1901, Ugift, Tyende, Landbrug
Lars Nielsen, 11-1 1851, Gift, Logerende, Arbejdsmand
Maren Nielsen, 17-4 1854, Gift, Logerende

*) Indkomst 1.580 - Formue 3.800

Gaard - Matr.nr.4-a

Hans Andersen, 30-4 1869, Enkemand, Husfader, Gdjr. *)
Anna Andersen, 15-4 1901, Ugift, Barn, Landbruget
Ejnar Andersen, 7-2 1903, Ugift, Barn, Landbruget
Otto Andersen, 17-4 1904, Ugift, Barn, Landbruget
Ane Sofie Christiansen, 7-5 1841, Enke, Husmoder, Fattighjælp
Kirsten Nielsen, 14-5 1860, Enke, Tyende, Landbruget

*) Indkomst 1.500 - Formue 15.000

Matr.nr. ??

Erik Pedersen, 21-10 1877, Gift, Husfader, Arbejdsmand
Sine Marie Pedersen, 13-3 1875, Gift, Husmoder
Else Pedersen, 21-7 1904, Ugift, Barn
Niels Chr. Pedersen, 8-1 1906, Ugift, Barn
Ole Vilh. Pedersen, 5-7 1907, Ugift, Barn
Anne Pedersen, 23-11 1909, Ugift, Barn
Birthe Pedersen, 20-11 1912, Ugift, Barn
Helga Pedersen, 15-5 1915, Ugift, Barn

Hus - Matr.nr. 7-g

Niels Larsen, 23-6 1865, Gift, Husfader, Husejer, Landbruget
Sofie Larsen, 8-4 1869, Gift, Husmoder, Landbruget
Ingeborg Larsen, 27-9 1905, Ugift, Barn

Hus - Matr.nr. 7-b

Hans Chr. Hansen, 1-11 1864, Gift, Husfader, Husejer, Landbruget
Marie Hansen, 15-2 1862, Gift, Husmoder, Landbruget

Hus - Matr.nr. 7-f

Jens Hansen, 16-9 1874, Gift, Husfader, Husejer, Arbmd.
Trine Hansen, 24-5 1874, Gift, Husmoder, Landbruget
Anna Hansen, 23-6 1902, Ugift, Barn, Landbruget
Peder Hansen, 11-8 1904, Ugift, Barn, Landbruget
Elisabeth Hansen, 5-12 1906, Ugift, Barn
Karen Hansen, 10-1 1911, Ugift, Barn
Axel Hansen, 7-9 1914, Ugift, Barn
Karen Maria Hansen, 16-11 1847, Enke, Husmoder, Alderd.understøtt.

Hus - Matr.nr. 7-e

Hans Jensen, 18-7 1878, Gift, Husfader, Husejer, Arbmd.
Karoline Jensen, 30-11 1877, Gift, Husmoder, Landbruget
Niels Jensen, 25-4 1902, Ugift, Barn, Landbruget
Agnes Nielsen, 23-11 1914, Ugift, Barn

Hus - Matr.nr. 7-c

Hans Chr. Poulsen, 23-4 1865, Enkemand, Husfader, Gmd. *)
Martha Poulsen, 24-10 1907, Ugift, Barn
Niels Chr. Poulsen, 2-8 1911, Ugift, Barn
Karen Marie Rasmussen, 20-7 1885, Enke, Husmoder, Landbruget
Hans Peter Olsen, 23-7 1889, Ugift, Tyende, Landbruget

*) Indkomst 1.000 - Formue 6.000

I alt 20 husstande  -  100 indbyggere
Heraf er 46 børn, der endnu ikke er fyldt 15 år.

 Sidetop

 

Folketælling 1921  -  Frenderup

Kilde: Folketællinger på 'mikrokort'

Hus - Matr.nr. 7-b

Hans Chr. Hansen, 1-11-1864, Gift, Vesteregede, Husfader, Landbrug *)
Mette Marie Hansen, 15-2-1862, Gift, Vesteregede, Husmoder, Landbrug *)
Maren Sofie Hansen, 13-5-1894, Ugift, Dalby, Datter, Landbrug
Poul Møller Hansen, 9-3-1916, Ugift, Dalby, Søn

*) Tilflyttet 1890 fra Vesteregede

Hus - Matr.nr. 7-c

Hans Chr. Poulsen, 23-4-1865, Gift, Dalby, Husfader, Landbrug
Dagmar Marie Poulsen, 20-8-1885, Gift, Dalby, Husmoder, Landbrug
Helga Rasmussen, 29-1-1906, Ugift, Dalby, Datter, Landbrug
Marius Poulsen, 25-10-1907, Ugift, Dalby, Søn
Niels Chr. Poulsen, 2-8-1911, Ugift, Dalby, Søn
Johannes Poulsen, 22-7-1916, Ugift, Dalby, Søn

Hus - Matr.nr. 7-e

Hans P. Jensen, 18-7-1878, Gift, Østeregede, Husfader, Landbrug *)
Caroline Amalie Jensen, 30-11-1877, Gift, Kongsted, Husmoder, Landbrug *)
Augusta Vilhelma Nielsen, 7-7-1915, Ugift, København, Slægtning

*) Tilflyttet 1909 fra Ulse

Hus - Matr.nr. 7-f

Jens P. Hansen, 15-9-1874, Gift, Østeregede, Husfader, Landbrug *)
Maren Kathrine Hansen, 24-5-1874, Gift, Dalby, Husmoder, Landbrug *)
Karen Marie Hansen, 16-11-1847, Enke, Østeregede, Slægtning, Alderd.underst. *)
Elisabeth Hansen, 5-12-1906, Ugift, Østeregede, Barn *)
Karen Ingeborg Hansen, 10-1-1910, Ugift, Dalby, Barn
Aksel Chr. Hansen, 7-9-1914, Ugift, Dalby, Barn

*) Tilflyttet 1909 fra Østeregede

Hus - Matr.nr. 7-g

Niels Larsen, 23-6-1865, Gift, Dalby, Husfader, Landbrug, Tækkemand *)
Sofie Larsen, 8-4-1868, Gift, Østeregede, Husmoder, Landbrug *)

*) Tilflyttet 1909 fra Østeregede

Hus - Matr.nr. 2-c - Købmandsforretning

Oluf Andersen, 9-3-1879, Gift, Everdrup, Husfader, Købmand
Kirstine Andersen, 14-9-1881, Gift, Randers, Husmoder
Ebba Sofie Magd. Andersen, 4-3-1911, Ugift, Toksværd, Barn
Ella Meta Rasm. Andersen, 29-7-1912, Ugift, Toksværd, Barn
Peter Andersen, 23-11-1913, Ugift, Toksværd, Barn
Ketty Katarina Andersen, 6-5-1918, Ugift, Tybjerg, Barn

*) Alle tilflyttet 1919 fra Tybjerg

Gaard - Matr.nr. 7-a - Birkely

Peter Hansen, 18-4-1874, Gift, Dalby, Husfader, Landbrug, Gdr.
Juliane Hansen, 3-3-1888, Gift, Østeregede, Husmoder
Astrid Gunhilda Hansen, 21-5-1905, Ugift, Dalby, Barn
Gustav Peter Hansen, 19-10-1911, Ugift, Dalby, Barn
Hugo Peter Hansen, 9-11-1912, Ugift, Dalby, Barn

Hus - Matr.nr. 9

Signe Andersen, 2-11-1867, Fraskilt, Dalby, Husmoder, Landbrug
Henry Andersen, 29-4-1912, Ugift, Østeregede, Barn

*) Begge tilflyttet 1920 fra Østeregede

Hus - Matr.nr. 10

Peder Jensen, 16-10-1850, Ugift, Dalby, Husfader, Landbrug, Arb. (Jomfruens Egede)
Karen Sofie Jensen, 15-5-1848, Ugift, Dalby, Husbestyrerinde
Edv. Laurits Peder Larsen, 22-4-1908, Ugift, Dalby, Plejebarn

Hus - Matr.nr. 6 - [nedlagt gård]

Hans Peder Hansen, 14-1-1888, Gift, Flinterup Sorø, Husfader, Land.arb. *)
Elisabeth Amalie Hansen, 14-2-1898, Gift, Næstved, Husmoder *)
Carl Chr. Hansen, 27-11-1918, Ugift, Braaby Sorø, Barn *)
Niels P. R. Hansen, 10-4-1920, Ugift, Dalby, Barn

*) Tilflyttet 1918 fra Braaby

Gaard - Matr.nr. 4-a

Hans H. A. Andersen, 30-4-1869, Enkemand, Dalby, Husfader, Landbrug, Gdr.
Otto Andersen, 17-4, 1904-Ugift, Dalby, Tyende, Landbrug
Kirsten Nielsen, 14-5-1860, Enke, Sengeløse, Husbestyrerinde

Gaard - Matr.nr. 4-b - Kildeholm

Søren Willumsen, 6-6-1877, Gift, Horsens, Husfader, Forpagter
Ellen Willumsen, 18-7-1881, Gift, Allerslev, Husmoder, Landbrug
Werner Willumsen, 18-5-1916, Ugift, Dalby, Barn
Esther Willumsen, 14-10-1918, Ugift, Dalby, Barn
Ejvind Willumsen, 2-11-1919, Ugift, Dalby, Barn
Ebba Jørgensen, 1-9-1904, Ugift, Borre, Tyende, Landbrug
Karl Larsen, 4-10-1901, Ugift, Dalby, Tyende, Landbrug
Erik Holgersen, 21-8-1906, Ugift, Fakse, Tyende, Landbrug
Marie Nielsen, 20-9-1898, Ugift, Kongsted, Slægtning, Landbrug

Hus - Matr.nr. 4-c

Jens Hansen, 14-4-1891, Gift, Jungshoved, Husfader, Opsynsmand v/Lystrup Skove
Anna Hansen, 11-7-1889, Gift, Kongsted, Husmoder
Villy Hansen, 30-10-1915, Ugift, Udby, Barn
Karla Hansen, 11-6-1917, Ugift, Rislev, Barn
Dagny Hansen, 25-8-1918, Ugift, Kongsted, Barn

*) Alle tilflyttet 1920 fra Kongsted

Hus - Matr.nr. 8 - Den gamle Smedje

Peder Jensen, 16-1-1850, Ugift, Dalby, Husfader, Rentier, Fhv. Gdr.
Johanne Kristine Poulsen, 12-12-1890, Ugift, Kongsted, Husbestyrerinde
Charles E. Hansen, 2-10-1910, Ugift, Fakse, Barn
Kaj Erlefred Poulsen, 9-1-1916, Ugift, Dalby, Barn

Hus - Matr.nr. 3 - Frenderupgaard [nedlagt gård]

Jørgen Eriksen, 7-5-1883, Gift, Kongsted, Husf., Fodermester (Jomfruens Egede)
Karen Marie Eriksen, 15-5-1890, Gift, Toksværd, Husmoder
Bøge August Eriksen, 8-5-1911, Ugift, Østeregede, Barn
Dagmar Eriksen, 23-7-1912, Ugift, Østeregede, Barn
Hans Villy Eriksen, 10-6-1915, Ugift, Dalby, Barn
Svend Holger Eriksen, 21-9-1918, Ugift, Dalby, Barn

Hus - Matr.nr. 11

Hans Chr. Nielsen, 31-1-1881, Gift, Kongsted, Husfader, Murermester
Maren Katrine Nielsen, 23-4-1871, Gift, Dalby, Husmoder
Emmy Hansine Nielsen, 13-11-1910, Ugift, Dalby, Barn
Erling Victor Peder Nielsen, 19-2-1915, Ugift, Dalby, Barn

Hus - Matr.nr. 3 - Frenderupgaard [nedlagt gård]

Annette Olsen, 11-1-1859, Enke, Sverrig, Husmoder, Malkekone

Tilflyttet 1910 fra Østeregede

Gaard - Matr.nr. 2-a - Skovgaard

Ole R. Christensen, 12-7-1871, Gift, Dalby, Husfader, Landbrug, Gdr.
Anna Christensen, 6-7-1880, Gift, Thureby, Husmoder, Landbrug
Magda Christensen, 5-2-1903, Ugift, Dalby, Barn, Landbrug
Erna Christensen, 20-12-1904, Ugift, Dalby, Barn, Landbrug
Julie Christensen, 14-12-1905, Ugift, Dalby, Barn, Landbrug
Valborg Christensen, 2-6-1907, Ugift, Dalby, Barn
Svend Aage P. Christensen, 8-5-1910, Ugift, Dalby, Barn
Peder Christensen, 29-10-1837, Enkemand, Dalby, Aftægt, Fhv. Gdr.
Hans Olsen, 8-4-1889, Ugift, Dalby, Tyende, Landbrug

Gaard - Matr.nr. 2-b - Krinkelkær

Niels Jørgensen, 23-3-1867, Ugift, Dalby, Husfader, Landbrug, Gdr.
Ane Marie Jørgensen, 9-6-1853, Ugift, Dalby, Husbestyrerinde, Landbrug
H. Christian Jørgensen, 2-10-1850, Ugift, Dalby, Slægtning, Landbrug, Arb.
Anders Jørgensen, 18-2-1855, Ugift, Dalby, Slægtning, Landbrug, Arb.
Frederik Jørgensen, 11-5-1874, Ugift, Dalby, Slægtning, Tømrermester

Gaard - Matr.nr. 1-a - Elbogaard

Niels Andersen, 31-3-1876, Gift, Dalby, Husfader, Landbrug, Gdr.
Christine Andersen, 3-11-1872, Gift, Dalby, Husmoder, Landbrug
Marie Kirstine Andersen, 25-9-1905, Ugift, Dalby, Datter, Landbrug
Andreas Valdem. Pedersen, 30-11-1896, Ugift, Karise, Tyende, Landbrug

I alt 91 indbyggere

Sidetop


Folketælling 1925  -  Frenderup

Kilde: Folketællinger fra 'ArkivalierOnline'

Hus - Matr.nr. 2-c - Købmandshandel

Anders Oluf Andersen, 9-3-1879, Gift, Everdrup, Husfader, Købmand
Svenningine Kirstine Andersen, 14-9-1881, Gift, Randers, Husmoder
Ella Meta Rasmine Andersen, 29-7-1912, Ugift, Toksværd, Barn
Peter Andersen, 23-10-1913, Ugift, Toksværd, Barn
Jenny Ketty Katharina Andersen, 6-5-1918, Ugift, Tybjerg, Barn
Frimann Rygaard Andersen, 8-10-1921, Ugift, Dalby, Barn

Gaard - Matr.nr. 1-a - Elbogaard

Kristine Andersen, 3-11-1872, Enke, Dalby, Husmoder, Gaardejerske
Holger Lars Andersen, 4-12-1902, Dalby, Ugift, Gaardbestyrer, Søn
Marie Kirstine Andersen, 25-9-1905, Ugift, Dalby, Datter, Landbrug
Hans Peder Andreasen, 18-6-1905, Enderslev, Ugift, Tjenestekarl
Ernst Viggo Holger Christensen, 15-3-10, Fakse, Ugift, Tjenestekarl

Gaard - Matr.nr. 2-a - Skovgaard

Ole Rasmus Christensen, 12-7-1871, Gift, Dalby, Husfader, Gaardejer
Anna Kirstine Marie Christensen, 6-9-1880, Gift, Thureby, Husmoder, Landbrug
Peder Christensen, 29-10-1837, Enkemand, Dalby, Bedstefader.
Erna Amalie Christensen, 20-12-1904, Ugift, Dalby, Barn, Landbrug
Julie Katrine Christensen, 14-12-1905, Ugift, Dalby, Barn, Landbrug
Valborg Kristine Christensen, 2-6-1907, Ugift, Dalby, Barn
Svend Aage Peder Christensen, 8-5-1910, Ugift, Dalby, Barn

Hus - Matr.nr. 9

Signe Sofie Jensen, 2-11-1867, Fraskilt, Dalby, Husmoder, Landbrug
Henry Rasmus Andersen, 29-4-1912, Ugift, Østeregede, Barn

Matr.nr. ??

Albert Julius Aksel Olsen, 21-3-1898, Gift, Kalvehave, Husfader, Skovbrug
Oline Vilhelmine Olsen, 5-5-1900, Gift, Kalvehave, Husmoder

Hus - Matr.nr. 10

Vilhelm Peder Olsen, 26-1-1898, Gift, Ø. Egede, Husfader, Stenbryder
Anna Katrine Olsen, 29-4-1898, Gift, Dalby, Husmoder
Johanne Kristine Ingvorsen, 28-6-1917, Ugift, Dalby, Barn
Karen Sigrid Olsen, 16-5-1919, Ugift, Fakse, Barn

Hus - Matr.nr. 11

Hans Chr. Nielsen, 31-1-1881, Gift, Kongsted, Husfader, Murermester
Maren Katrine Nielsen, 23-4-1871, Gift, Dalby, Husmoder
Petrea Katrine Nielsen, 30-12-1903, Ugift, Dalby, Barn
Erling Viktor Peder Nielsen, 19-2-1915, Ugift, Dalby, Barn

Hus - Matr.nr. 3 el. 6 (?)

Jørgen Eriksen, 7-5-1883, Gift, Kongsted, Husfader, Kreaturpasser
Karen Marie Margrethe Eriksen, 15-6-1890, Gift, Toksværd, Husmoder
Dagmar Eleonora Kristine Eriksen, 23-7-1912, Ugift, Ø. Egede, Barn
Hans Villy Eriksen, 10-6-1915, Ugift, Dalby, Barn
Svend Holger Eriksen, 21-9-1918, Ugift, Barn

Hus - Matr.nr. 8 - Den gamle Smedje

Peder Jensen, 16-1-1851, Ugift, Dalby, Husfader, Formue, Fhv. Landbruger
Johanne Kristine Poulsen, 12-12-1890, Ugift, Kongsted, Husbestyrerinde *)
Kaj Erlefred Poulsen, 9-1-1917, Ugift, Dalby, Barn

*) Fraværende

Gaard - Matr.nr. 4-b - Kildeholm

Søren Willumsen, 6-6-1877, Gift, Hersom, Husfader, Forpagter
Ellen Kristine Willumsen, 18-7-1881, Gift, Allerslev, Husmoder
Verner Willumsen, 18-5-1916, Ugift, Dalby, Barn
Esther Willumsen, 14-10-1918, Ugift, Dalby, Barn
Ejvind Willumsen, 2-11-1919, Ugift, Dalby, Barn
Else Olivia Nielsen, 28-11-1907, Ugift, Freerslev, Husassistent
Anders Sørensen, 17-4-1884, Ugift, Galten, Medhjælper
Otto Andersen, 17-4-1904, Ugift, Dalby, Medhjælper

Hus - Matr.nr. 4-c

Niels Peder Sofus Pedersen, 2-4-1896, Gift, Kongsted, Husfader, Skovopsynsmand
Dorthea Kristine Pedersen, 15-7-1899, Gift, Dalby, Husmoder
Karen Inger Pedersen, 19-3-1921, Ugift, Dalby, Barn

Gaard - Matr.nr. 4-a

Hans Henrik Adolf Andersen, 30-4-1869, Enkemand, Dalby, Husfader, Gaardejer
Anna Marie Andersen, 15-4-1901, Ugift, Dalby, Barn
Ejnar Andersen, 7-2-1903, Ugift, Dalby, Barn
Mette Kirstine Nielsen, 14-5-1860, Enke, Sengeløse, Husbestyrerinde

Gaard - Matr.nr. 7-a - Birkely

Peter Hansen, 12-4-1874, Gift, Dalby, Husfader, Landbrug, Gaardejer
Inger Juliane Hansen, 3-3-1886, Gift, Østeregede, Husmoder
Astrid Gunhilda Hansen, 21-5-1905, Ugift, Dalby, Barn
Hugo Peter Hansen, 9-11-1912, Ugift, Dalby, Barn

Hus - Matr.nr. 3 - Frenderupgaard [nedlagt gård]

Agnete Olsen, 11-1-1860, Enke, Sverrig, Husmoder, Fhv. Malkekone

Hus - Matr.nr. 7-b

Hans Chr. Hansen, 1-11-1864, Gift, Vesteregede, Husfader, Husmand
Mette Marie Hansen, 15-2-1862, Gift, Vesteregede, Husmoder

Hus - Matr.nr. 7-f

Jens Peder Hansen, 16-9-1874, Gift, Østeregede, Husfader, Husmand
Maren Kathrine Hansen, 24-5-1874, Gift, Dalby, Husmoder
Kristine Elisabeth Hansen, 5-12-1906, Ugift, Østeregede, Barn
Aksel Christian Hansen, 7-9-1914, Ugift, Dalby, Barn

Hus - Matr.nr. 7-e

Hans Peder Jensen, 18-7-1878, Gift, Østeregede, Husfader, Husmand
Karoline Amalie Jensen, 30-11-1877, Gift, Kongsted, Husmoder
Niels Karl Sofus Jensen, 25-4-1902, Ugift, Fakse, Barn, Mekaniker

Hus - Matr.nr. 7-c

Hans Christian Poulsen, 23-4-1865, Gift, Dalby, Husfader, Parcellist
Dagmar Marie Poulsen, 20-7-1885, Gift, Dalby, Husmoder
Mary Christine Poulsen, 19-12-1909, Ugift, Dalby, Barn
Niels Christian Poulsen, 2-8-1911, Ugift, Dalby, Barn
Johannes Poulsen, 22-7-1917, Ugift, Dalby, Barn

Hus - Matr.nr. 7-g

Ane Sofie Larsen, 8-4-1868, Enke, Ø. Egede, Husmoder, Landbrug
Theodor Chr. Larsen, 11-4-1900, Ugift, Ø. Egede, Søn, Landbrug
Karl Larsen, 4-10-1901, Ugift, Ø. Egede, Søn, Skovbrug

Gaard - Matr.nr. 2-b - Krinkelkær

Niels Chr. Jørgensen, 23-3-1867, Ugift, Dalby, Husfader, Landbrug
Ane Marie Jørgensen, 9-6-1853, Ugift, Dalby, Husbestyrerinde
Hans Christian Jørgensen, 2-10-1850, Ugift, Dalby, Slægtning, Landbrug
Anders Jørgensen, 18-2-1855, Ugift, Dalby, Slægtning, Landbrug
Lars Frederik Jørgensen, 11-5-1874, Ugift, Dalby, Slægtning, Tømrer

I alt 80 indbyggere

 Sidetop


Folketælling 1930  -  Frenderup

Kilde: Folketællinger på Internettet (ddd.dda.dk)

Hus Matr. 2c, 2d - Købmandshandel

Frederik Vilhelm Wieth, 1-10 1880, G, Husfader, Købmand, Følleslev, Holbæk A.
Nina Nikoline Nielsine Wieth, 2-9 1878, G, Husmoder, København

Gaard - Matr.nr. 4b - Kildeholm

Søren Willumsen, 6-6 1877, G, Husfader, Forpagter, Hersom, Viborg Amt
Ellen Kirsten Willumsen, 18-7 1881, G, Husmoder, Allerslev
Verner Erhard Willumsen, 18-5 1916, U, Barn, Dalby
Ester Gudrun Willumsen, 14-10 1918, U, Barn, Dalby
Ejvind Chr. H. Willumsen, 2-11 1919, U, Barn, Dalby
Hans Laurits Jørgensen, 24-7 1906, U, Tjenestekarl, Landbrug, Øster Egede
Ester Kirstine Nielsen, 21-7 1913, U, Tjenestepige, Husgerning, Haslev

Hus - Matr.nr. 4c

Niels Peter Sofus Petersen, 2-4 1896, G, Husfader, Skovarbejder, Kongsted
Dorthea Kristine Petersen, 15-7 1899, G, Husmoder, Dalby
Karen Inger Marie Petersen, 19-3 1921, U, Barn, Everdrup

Hus - Matr.nr. 8 - Den gamle Smedje

Peter Jensen, 16-1 1857, U, Rentier, Lever af Formue, Dalby
Charles Erlefred Hansen, 2-10 1910, U, Plejebarn, Snedkersvend, Faxe
Kaj Erlefred Poulsen, 9-1 1917, U, Plejebarn, Dalby
Johanne Kirstine Poulsen, 12-12 1890, U, Husbestyrerinde, Kongsted

Hus - Matr.nr. ?

Jørgen Eriksen, 7-5 1883, G, Husfader, Arbejdsmand, Kongsted
Karen Marie Eriksen, 15-6 1890, G, Husmoder, Toksværd
Svend Holger Eriksen, 20-9 1918, U, Barn, Dalby

Gaard - Matr.nr. 4a

Hans Henrik Adolf Andersen, 30-4 1869, E, Husfader, Gaardmand, Dalby
Ejner Andersen, 7-2 1903, U, Medhjælper, Landbrug, Dalby
Anna Marie Andersen, 15-4 1901, U, Husbestyrerinde, Dalby

Hus - Matr.nr. 11

Hans Christian Nielsen, 30-1 1882, G, Husfader, Murermester, Kongsted
Maren Katrine Nielsen, 23-4 1871, G, Husmoder, Dalby

Hus - Matr.nr. ?

Julius Isak Hansen, 25-2 1903, G, Husfader, Arbejdsmand, Spjellerup
Edith Viola Hansen, 14-7 1908, G, Husmoder, København
Knud Kingebro Petersen, 25-1 1927, U, Barn, København
Grete Marie Kingebro Hansen, 15-2 1930, U, Barn, Kongsted

Hus - Matr.nr. 10

Laurits Vilhelm Jørgensen, 20-3 1887, G, Husfader, Arbejdsmand, Dalby
Anna Margrethe Jørgensen, 9-9 1893, G, Husmoder, Hylleholt
Marie Johanne Jørgensen, 1-7 1930, U, Barn, Hobro, Jylland
Ane Marie Rasmussen, 1-7 1859, E, Logerende, Aldersrente, Hylleholt

Hus - Matr.nr. 6-b (?)

Erik Petersen, 21-10 1877, G, Husfader, Arbejdsmand, Dalby
Tine Marie Petersen, 13-3 1875, G, Husmoder, Ulse
Edith Johanne Petersen, 30-1 1923, U, Plejebarn, Dalby
Ella Helga Petersen, 15-5 1915, U, Barn, Dalby

Gaard - Matr.nr. 7a - Birkely.

Peter Hansen, 12-4 1874, G, Husfader, Gaardmand, Dalby
Inger Juliane Hansen, 3-3 1886, G, Husmoder, Øster Egede
Hugo Peter Hansen, 9-11 1912, U, Barn, Dalby

Gaard - Matr.nr. 2a - Skovgaard

Ole Rasmus Christensen, 12-7 1871, G, Husfader, Gaardmand, Dalby
Anna Kirstine Christensen, 6-9 1880, G, Husmoder, Tureby
Erna Amalie Christensen, 20-12 1904, U, Barn, Dalby
Hermann Hoffman Frederiksen, 7-8 1910, U, Tjenestekarl, Landbrug, Dalby
Villy Frederiksen, 2-4 1915, U, Tjenestekarl, Landbrug, Øster Egede
Svend Aage Peter Christensen, 8-5 1910, U, Søn, Dalby

Gaard - Matr.nr. 1a - Elbogaard

Kristine Andersen, 3-11 1872, E, Husmoder, Dalby
Holger Lars Andersen, 4-12 1902, U, Bestyrer, Landbrug, Dalby
Marie Kirstine Andersen, 25-9 1905, U, Datter, Dalby
Rigmor Margrete Nielsen, 16-11 1913, U, Husassistent, Tureby
Karl Ole Rasmussen, 30-8 1912, U, Medhjælper, Landbrug, Faxe
Ejner Viggo Rasmussen, 7-6 1916, U, Medhjælper, Landbrug, Øster Egede

Hus - Matr.nr. 7b

Hans Christian Hansen, 1-11 1864, G, Husfader, Landbrug, Vester Egede
Mette Marie Hansen, 15-2 1866, G, Husmoder, Vester Egede

Hus - Matr.nr. 7f

Jens Peter Hansen, 16-9 1874, G, Husfader, Landbrug, Øster Egede
Maren Katrine Hansen, 21-5 1874, G, Husmoder, Dalby
Anna Marie Petersen, 23-6 1902, E, Datter, Ulykkesforsikring, Øster Egede
Børge Emil Petersen, 13-7 1921, U, Barn, Dalby

Hus - Matr.nr. 7e

Hans Peter Jensen, 18-7 1878, G, Husfader, Ved Landbrug, Øster Egede
Karoline Amalie Jensen, 30-11 1877, G, Husmoder, Kongsted
Niels Karl Sofus Jensen, 25-4 1902, G, Søn, Cykelreparation, Faxe
Ane Marie Jensen, 10-8 1904, G, Hustru, Karise
Tove Jensen, 6-4 1926, U, Barn, København
Niels Christian Poulsen, 2-8 1911, U, -, Chauffør, Dalby

Hus - Matr.nr. 7c

Hans Christian Poulsen, 23-4 1865, G, Husfader, Ved Landbrug, Dalby
Dagmar Marie Poulsen, 20-7 1885, G, Husmoder, Dalby
Marius Poulsen, 25-10 1907, U, Søn, Ved Landbrug, Dalby
Johannes Poulsen, 22-7 1916, U, Søn, Ved Landbrug, Dalby
Mary Kristiane Poulsen, 18-12 1909, U, Datter, Dalby

Hus - Matr.nr. ?

Agnete Olsen, 11-1 1860, E, Aldersrente, Sverige

Gaard - Matr.nr. 2b - Krinkelkær

Niels Christian Jørgensen, 23-3 1867, U, Husfader, Gaardejer, Dalby
Hans Christian Jørgensen, 2-10 1850, U, Medhjælper, Dalby
Anders Jørgensen, 18-2 1855, U, Medhjælper, Dalby
Lars Frederik Jørgensen, 11-5 1874, U, Medhjælper, Dalby
Ane Marie Jørgensen, 9-6 1853, U, Husbestyrerinde, Dalby

Hus - 4. Matr.nr. 7g

Ane Sofie Larsen, 8-4 1868, E, Husmoder, Landbrug, Øster Egede
Ingeborg Larsen, 27-9 1905, U, Husassistent, Øster Egede
Theodor Kristian Larsen, 11-4 1900, U, Vognmand, Udlejningsbil, Øster Egede

I alt 77 indbyggere

Sidetop

 

Folketælling 1940  -  Frenderup

Kilde: Folketællinger på 'ArkivalierOnline'

Matr.nr. 1-a -  Elbogaard

Lars Holger Andersen, 04-12-1902, Frenderup, Dalby Sogn, G, Gaardejer, Landbrug
Julie Sofie Andersen, 28-12-1906, Taagerup, Dalby Sogn, G, Husmoder
Klara Marie Ester Hansen, 31-05-1924, Druestrup, Dalby Sogn, U, Husgerning

Matr.nr. 2-a - Skovgaard

Ole Rasmus Christensen, 12-07-1871, Dalby Sogn, G, Husfader, Gaardejer
Anna Kirstine Marie Christensen, 06-09-1880, Tureby Sogn, G, Husmoder, Husførelse
Erna Amalie Christensen, 20-12-1904, Dalby Sogn, U, Barn

Julie Katrine Jacobsen, 14-12-1905, Dalby Sogn, S, Barn

Matr.nr. 2-b - Krinkelkær

Lars Frederik Jørgensen, 11-05-1874, Frenderup, U, Gaardejer, Landbrug
Anders Jørgensen, 18-02-1855, Frenderup, U, Broder, Fodermester, Aldersrentenyder
Hans Christian Jørgensen, 02-10-1850, Frenderup, U, Broder, Lever af Formue
Viggo Christian Madsen, 19-05-1908, Ringsted, G, Forkarl
Mary Kirstine Madsen, 03-12-1913, Terslev Sogn, G, Husgerning

Matr.nr. 2-c, 2-d - Købmandshandel

Frederik Vilhelm Wieth, 01-10-1880, Følleslev, G, Husfader, Detailhandler
Nina Nikoline Nielsine Wieth, 02-09-1878, København, G, Husmoder

Matr.nr. 2-e - Hus

Niels Peter Verner Nielsen, 04-05-1905, Dalby Sogn, G, Chauffør, Vognmand
Ketty Yvon Ludavika Nielsen, 29-04-1905, Vejlø Sogn, G, Husmoder
Eli Amalie Nielsen, 02-10-1929, Kongsted Sogn, U, Barn

Knud Helge Nielsen, 16-11-1931, Frenderup, Dalby Sogn, U, Barn

Matr.nr. 3-a - Frenderupgaard (nedlagt gård)

Jørgen Eriksen, 07-05-1883, Kongsted Sogn, G, Husfader, Landarbejder
Maren Marie Margrethe Eriksen, 15-06-1890, Toksværd Sogn, G, Husmoder
Ruth Henny Eriksen, 11-09-1933, Frenderup, Dalby Sogn, U, Plejebarn

Matr.nr. 4-a - Gaard

Hans Henrik Adolf Andersen, 30-04-1869, Frenderup, E, Gaardejer, Landbrug
Ejner Andersen, 07-02-1903, Frenderup, Dalby Sogn, U, Søn, Medhjælper
Anna Marie Andersen, 15-04-1901, Frenderup, U, Datter, Husbestyrerinde
Jens Børge Andersen, 12-11-1931, Druestrup, Dalby Sogn, U, Slægtning

Matr.nr. 4-c - Hus

Erling Viktor Peter Nielsen, 19-02-1915, Frenderup, G, Husfader, Tømrersvend
Johanne Kristine Nielsen, 28-06-1917, Taagerup, Dalby Sogn, G, Husmoder
Kirsten Nielsen, 03-06-1936, Frenderup, Dalby Sogn, U, Barn

Matr.nr. 4-b - Kildeholm

Søren Villumsen, 06-06-1877, Hersom Sogn, Viborg Amt, E, Husfader, Gaardforpagter
Verner Erhard Villumsen, 18-05-1916, Frenderup, Dalby Sogn, U, Søn, Forkarl
Ejvind Christian H. Villumsen, 02-11-1919, Frenderup, U, Søn, Medhjælper
Esther Gudrun Villumsen, 14-10-1918, Frenderup, Dalby Sogn, U, Datter, Husgerning
Helga Larsen Tønnesen, 31-03-1908, Aarløse, Sorø Amt, U, Husbestyrerinde

Matr.nr. 7-a - Birkely

Peter Hansen, 12-04-1874, Frenderup, Dalby Sogn, G, Gaardejer, Landbrug
Inger Juliane Hansen, 03-03-1886, Aas, Øster Egede Sogn, G, Husmoder
Hugo Peter Hansen, 09-11-1912, Frenderup, Dalby Sogn, U, Søn, Medhjælper

Matr.nr. 7-b

Peter Andersen, 16-10-1897, Gilleleje Sogn, G, Husfader, Husmand, Landbrug
Ingeborg Hedvig Gudrun Andersen, 18-03-1900, Ulse Sogn, G, Husmoder
Arne Gert Andersen, 30-05-1926, Ramløse, Frederiksborg Amt, U, Barn

Frede Ivan Andersen, 07-02-1929, Ramløse, Frederiksborg Amt, U, Barn
Anni Elisabeth Andersen, 30-05-1934, Frenderup, Dalby Sogn, U, Barn

Matr.nr. 7-c

Marius Poulsen, 25-10-1907, Frenderup, Dalby Sogn, U, Parcellist, Landbrug
Dagmar Marie Poulsen, 20-07-1885, Høsten, Dalby Sogn, E, Husmoder
Ejner Emil Hansen, 23-08-1912, Aarhus Amt, G *)

Mary Kristine Hansen, 19-12-1909, Frenderup, Dalby Sogn, G *)
Eva Helga Hansen, 06-01-1935, Frenderup, Dalby Sogn, U *)
Aase Birte Hansen, 29-07-1936, Rode, Dalby Sogn, U *)
*) Midlertidigt nærværende - Fast bopæl = Dalby Borup

Matr.nr. 7-f

Jens Peter Hansen, 16-09-1874, Atterup, Øster Egede Sogn, G, Husmand, Landbrug
Maren Katrine Hansen, 24-05-1874, Taagerup, Dalby Sogn, G, Husmoder

Matr.nr. 7-g

Axel Larsen, 31-10-1904, Faxe Sogn, G, Husfader, Husmand, Landbrug
Anna Marie Larsen, 23-06-1902, Atterup, Øster Egede Sogn, G, Husmoder
Grete Helene Larsen, 17-02-1936, Frenderup, Dalby Sogn, U, Barn

Jenny Irene Larsen, 06-08-1940, Frenderup, Dalby Sogn, U, Barn

Matr.nr. 7-e

Hans Peter Jensen, 18-07-1878, Øster Egede Sogn, G, Husfader, Husmand
Karoline Amalie Jensen, 30-11-1877, Kongsted Sogn, G, Husmoder
Niels Carl Sofus Jensen, 25-04-1902, Faxe Sogn, G, Søn, Vognmand
Ane Marie Jensen, 10-08-190 4, Karise Sogn, G, Hustru

Erik Hans Gunnerup Jensen, 04-03-1939, Frenderup, Dalby Sogn, U, Barn
Henning Peter Jensen, 04-03-1939, Frenderup, Dalby Sogn, U, Barn

Matr.nr. 8-a - Gl. Smedje

Johannes Albert Burohardi Jensen, 10-09-1903, Jyderup Sogn, U, Kreaturpasser
Dagny Elise Rose, 02-05-1907, København, F, Husbestyrerinde
Ane Marie Rose, 21-05-1930, Førslev Sogn, U, Barn

Ruth Betty Rose, 09-09-1931, Haarslev Sogn, U, Barn
Sinnet Elise Rose, 02-05-1934, Haarslev Sogn, U, Barn
Elna Johanne Jensen, 19-05-1939, Toksværd Sogn, U, Barn

Matr.nr. 9 - Hus

Svend Villy Hansen, 24-02-1912, Faxe Sogn, G, Husfader, Landarbejder
Vera Valborg Hansen, 28-06-1914, Ørslev Sogn, G, Husmoder
Jytte Merete Hansen, 11-01-1936, Køge, U, Barn

Matr.nr. 10 - Hus

Poul Erik Thomsen, 30-06-1915, Faxe Sogn, G, Husfader, Landarbejder
Ellen Helene Kristine Thomsen, 24-04-1918, Karise Sogn, G, Husmoder

Matr.nr. 11 - Hus

Hans Christian Nielsen, 30-01-1882, Kongsted Sogn, G, Husfader, Murermester
Maren Katrine Nielsen, 23-04-1871, Dalby Sogn, G, Husmoder

Matr.nr. 16-d (?)

Erik Petersen, 21-10-1877, Høsten, Dalby Sogn, G, Husfader, Aldersrentenyder
Tine Marie Petersen, 13-03-1875, Ulse Sogn, G, Husmoder

Matr.nr. 3-b (?)

Agnete Olsen, 11-01-1860, Sverige, E, Husmoder, Aldersrentenyder

I alt 75 indbyggere

Sidetop

 

gixmo.dk

Denne side er redigeret d.  25. juni 2021