Samtidshistorie

Hvem var egentlig konge i Danmark i 1866, da Jørgen Hansen
blev selvejerbonde i Frenderu
p?


Svar på spørgsmål af denne art kan muligvis findes i noterne herunder.
Noterne er opdelt i 50-års intervaller, og oplysningerne er altovervejende fundet på
Wikipedia, Den frie Encyklopædi.

1650-1700 1700-1750 1750-1800 1800-1850 1850-1900  

Samtidshistorie 1648-1700

1648

Christian d. 4. - Konge af Danmark og Norge siden 1588 -
dør 71 år gammel den 28. februar 1648 på Rosenborg Slot.

Selv om hans regeringstid er præget af militære nederlag og økonomisk tilbagegang, fremstår Christian 4. som en af de mest fremtrædende, elskede og beundrede konger i rækken.

Han anlagde flere nye byer og opførte mange kendte bygningsværker (Børsen, Holmens Kirke, Rosenborg Slot mm.).  Utvivlsomt den største bygherre, der har været i Norden

Han efterfølges af sin næstældste søn - Frederik d. 3., som var født i 1609.

Christian d. 4.

1657-1658

Krig med svenskerne, som Danmark taber. - Vinteren 1657-1658 var så streng, at de danske bælter frøs til, og det benyttede svenskerne sig af til at marchere over isen fra Jylland via Fyn og Lolland og mod København. - Ved 'Freden i Roskilde' måtte Danmark afstå bl.a. Skaane, Halland og Blekinge

1670

Frederik den 3. dør 61 år gammel.

Hans regeringstid (1648-1670) var præget af flere krige med Sverige.

Han efterfølges af Christian den 5., som var født i 1646.


Frederik d. 3.

1684

Ludvig Holberg - som senere bliver kaldt ”den danske litteraturs fader" - bliver født i Bergen i Norge. Han uddannede sig ved Københavns Universitet, hvor han senere underviste som professor i metafysik, latin og historie. - Samtidig med at han forelæste på universitet, skrev han så sine mange berømte komedier (Den politiske Kandestøber, Jeppe på Bjerget m.fl.). - Han dør 70 år gammel i 1754.

Ludvig Holberg

1689

Slottet 'Sofie Amalienborg' i København brænder ned til grunden. Brandårsagen var en olielampe, der eksplodere under en fest på slottet. - 170 mennesker, en stor del af byens højeste borgerskab, mister livet. - På grunden opføres i 1750-erne det nuværende Amalienborg Slot.

1690

Tordenskjold (Peder Wessel) fødes i Trondhjem i Norge.
Han bliver senere kendt for sin indsats som fregatchef og viceadmiral i den danske flåde under 'Store Nordiske Krig' først i 1700-tallet.

Tordenskjold bliver dræbt i en kårdeduel i 1720.


Tordenskjold

1698

Leonora Christina Ulfeldt dør 77 år gammel.
Hun var datter af Christian d. 4., og 15 år gammel blev hun gift med rigsgreve og senere rigshofmester Corfitz Ulfeldt, som i 1763 blev dømt til døden for højforræderi.
Som påstået medskyldig i mandens forbrydelser sad Leonora Christina fængslet i 'Blåtårn' i København i årene 1763-1785.
Det var her hun skrev sine erindringer i 'Jammersminde'.


Leonora Christina Ulfeldt

1699

 

Christian d. 5 dør 53 ����������r gammel. Han var Danmark og Norges konge i perioden 1670-1699.
Han var ophavsmand til 'Danske Lov' af 1685.
I hans regeringstid var vi igen i krig med Sverige. I 'Skånske Krig' 1675-1679 var admiral Niels Juel en hovedperson ved 'Søslaget i Køge Bugt' d. 1/7-1677.

Han efterfølges af Frederik d. 4.


Christian d. 5.

 

Sidetop


 

Samtidshistorie 1700-1750

Frederik d. 4. var blevet konge af Danmark og Norge i 1699 - Han dør 1730.

1700

Den gregorianske kalender blev indført i Danmark den 1. marts 1700.

Man stoppede med brug af den julianske kalender den 18. februar, (altså et spring i datoen på 11 dage). Mange mennesker var vrede over, at man "stjal" 11 dage af deres liv.

1700-1720

Den 'Store Nordiske Krig' blev udkæmpet i Østersø-regionen. Det var i denne lange og hårde krig, at Tordenskjold gjorde sig bemærket, bl.a. ved slaget ved Dynekilden i 1716. - Ved fredsslutningen i 1720 sker der kun meget små ændringer for Danmarks vedkommende.

1701

Landmilitsen oprettes

Forløberen for værnepligten var en landmilits oprettet af Frederik 4. i 1701 i forbindelse med Store Nordiske Krig. Hver fjerde fæstegård skulle stille en soldat, og de blev udvalgt af godsejeren, og det blev ofte betragtet som en straf, da den fratog karlene deres eneste fritid. Den militære træning foregik om søndagen efter kirketid, og blev som regel ledet af tysktalende officerer, og var særdeles forhadt, blandt andet blev de ulydige straffet med at sidde på en træhest. Landmilitsen blev ophævet i en kort periode omkring 1730 men genindført med stavnsbåndet i 1733

Almindelig værnepligt blev indført i Danmark som et resultat af stavnsbåndets ophævelse, men stadig kun for landbefolkningen. I købstæderne blev værnepligt først indført i 1848. Ny lov om værnepligt i hele landet kom i 1849.

1703

Thomas Kingo - en af Danmarks store salmedigtere - dør 69 år gammel 14/10-1703.

Han var i 1677 blevet udnævnt til biskop i Odense og i 1699 udgav han en salmebog med 300 salmer (heraf 85 af hans egne salmer)


Thomas Kingo

1709

Vinteren er så hård, at man kan køre i slæde fra Sjælland til Bornholm

1711

En voldsom byldepest (Den Sorte Død) hærger i Europa.
I København kræver sygdommen ca. 23.000 dødsofre (1/3 af byens befolkning)

1715

Ludvig d. 14. af Frankrig - Solkongen - dør 77 år gammel d. 1/9-1715. - Med en regeringstid på 72 år er han den længst regerende hersker i europæisk historie.

1719

Den engelske forfatter Daniel Defoe udgiver romanen 'Robinson Crusoe'.

1720

Peter Tordenskjold bliver dræbt i 1720 ved en duel på kårde. Han blev 30 år gl.
Da dansk lov på dette tidspunkt forbød kristen bisættelse af en falden duellant, blev han bisat i Holmens Kirke i stilhed.

1721

I perioden 1721-1727 lod Frederik d. 4. oprette 240 såkaldte Rytterskoler i landets 12 rytterdistrikter. - Der blev opført nye, grundmurede bygninger til skolerne, og der blev udstedt instrukser om skolepligt og undervisning - samt om lærernes ansættelse og aflønning.

1725

Peter den Store - Russisk Zar 1682-1725 - dør 53 år gammel.
I 1703 grundlagde han Skt. Petersborg, som hurtigt udviklede sig til en driftig havneby. I 1712 blev byen Ruslands hovedstad i stedet for Moskva.

I Peter den Stores regeringstid deltog Rusland bl.a. i den 'Store Nordiske Krig'
Han gennemførte mange reformer, og han betragtes som en af de betydeligste zarer i landets historie

1728

Københavns brand i oktober 1728 er den største brand i Københavns historie.
Branden gjorde op mod 20% af Københavns befolkning hjemløse. Ca. 47% af matriklerne i den middelalderlige del af byen forsvandt på de ca. 60 timer ilden hærgede, og branden blev dermed en væsentlig årsag til, at der i dag ikke er mange spor af middelalderens København.

1730

 

Frederik d. 4 dør 59 år gammel d. 12/10-1730 på Odense Slot.

Han var Danmarks og Norges Konge i perioden 1699-1730.
Mest kendt er han nok for bygning af de 2 lystslotte Frederiksberg Slot og Fredensborg Slot samt opførelsen af ca. 240 rytterskoler med indførelse af undervisningspligt.

I hans regeringstid bragte Store Nordiske Krig og en pest-epidemi store ulykker over landet.

Ny konge bliver Christian d. 6. (søn af Frederik d. 4.)


Frederik d. 4.

1733

Stavnsbåndet indføres.

Stavnsbåndet var en dansk lovgivning af 1733, som bandt alle mandlige bønder mellem 14 og 36, senere mellem 4 og 40 år, til at forblive under deres fødegods. Baggrunden var en voksende flugt fra landbruget, bl.a. på grund af landbrugskrise. Godsejerne ville med Stavnsbåndet sikre sig billig arbejdskraft, om end det blev begrundet med, at det var soldaterudskrivningen, der skulle sikres.
Stavnsbåndet bliver ophævet i 1788 som led i Landboreformerne.

1734

Guldhorn nr. 2 findes på mark nær ved Møgeltønder. Det første guldhorn blev fundet næsten samme sted i 1639. - Guldhornene blev stjålet og smeltet om i 1804. - Efter tegninger er der senere lavet kopier af hornene.

1735

Den stærkt religiøse konge (Christian d. 6.) indfører 1735 streng kirketugt, der forbyder enhver forlystelse p�� helligdage.  I 1736 indfører han konfirmationen med obligatorisk konfirmationsforberedelse

1737

Naturkatastrofer i Asien - Oktober 1737

Cirka 300.000 mennesker omkommer i det værste kendte jordskælv i Indiens historie.
Få dage senere omkommer andre 300.000 i en cyklon i Calcutta.

1739

Almueskole med almindelig undervisningspligt indføres 1739 overalt i landet.

Rytterskolens religiøse idegrundlag blev i virkeligheden udvidet til hele kongeriget, og som hovedregel blev landsbydegnen lærer, og sognepræsten en slags skoleinspektør. - Blev kaldt ’den sorte skole’ på grund af de sorte kjoler degnen og præsten skulle bære. Der blev bygget mange nye ’sorte’ folkeskoler efter 1739, men de var ikke nær så flotte som rytterskolerne fra 1721-27.

I modsætning til tidligere var undervisningen nu gratis. Alle børn, selv de fattigste, skulle begynde i skolen fra 5-6 års alderen.

Pensum var bibelhistorie (indoktrinering), mundtlig og skriftlig dansk samt regning. Af hensyn til børnearbejdet hjemme på gårdene var skolen lukket i pløje- og høsttiden. I praksis det betød det, at der som regel kun var undervisning om vinteren (fra november til marts - fra ploven gik ind, til den gik ud igen).

1741

Vitus Bering - Dansk polarforsker - dør 60 år gammel af skørbug på Beringsøen.
På en af sine ekspeditioner opdagede han i 1728, at der var et farvand mellem Sibirien og Nordamerika. - Strædet fik senere navnet 'Beringsstrædet'

1746

Christian d. 6. dør kun 47 år gammel den 6. august 1746.
Han var Danmark og Norges konge i perioden 1730-1746.
Danmark var ikke i krig i hans regeringstid.
Til gengæld var tiden præget af en svær økonomisk krise, der dog ikke forhindrede opførelsen af det nye, pragtfulde residensslot, det første 'Christiansborg', til erstatning for det forfaldne Københavns Slot.

Ny konge bliver Frederik d. 5 (søn af Christian d. 6.)

Christian d. 6.

1748

Det Kongelige Teater begynder sit virke på Kongens Nytorv i København.

1749

Berlingske Tidende udkommer den 3. januar 1749 som Danmarks første avis.

 

Sidetop


 

Samtidshistorie 1750-1800

Frederik d. 5. var blevet konge af Danmark og Norge i 1746 - Han dør 1766
Se nedenfor

1754

Ludvig Holberg - ”den danske litteraturs fader" - dør i København 70 år gammel d. 27. januar 1754.

Han var uddannet ved Københavns Universitet, hvor han senere underviste som professor i metafysik, latin og historie. - Samtidig med at han forelæste på universitet, skrev han så sine mange berømte komedier (Den politiske Kandestøber, Jeppe på Bjerget m.fl.).


L. Holberg

1758

Hans Egede - også kaldt ’Grønlands Apostel - dør d. 5/11-1758 (72 år gl.)

Hans Egede søgte efter vikingerne i Grønland i 1721, men fandt dem ikke.
Han grundlagde Godthåb (Nuuk), der i dag er den grønlandske hovedstad.
Hans Egede blev i 1740 udnævnt til biskop over Grønland.

1764

Hans Adolph Brorson (1694-1764) dør 70 år gl.

Han var biskop i Ribe i 23 år - og en af vore største salmedigtere. Han skrev flere hundrede salmer (bl.a. 'Den yndigste rose er funden').


H. A. Brorson

1766

Frederik d. 5. dør kun 43 år gammel i 1766.

Han var konge af Danmark og Norge i årene 1746-66.
Kongens regeringstid var - i lighed med faderens - en fredsperiode. Økonomisk var det en fremgangstid, hvilket bl.a. gav sig udtryk i udvidelse af København med Frederiksstaden med de fire Amalienborg-palæer. Gennem hele regeringen støttede kongen sig til dygtige ministre som A.G. Moltke og J.H.E. Bernstorff.
Med dronning Louise får han 5 børn - og samme antal får han med sin yndlingselskerinde 'Madam Hansen'.

Han efterfølges af sin søn - Christian d. 7. - som er konge til 1808.

Frederik d. 5.

1769

Den første folketælling i Danmark blev gennemført i 1769.

Den viste, at der på det tidspunkt var 797.584 indbyggere i kongeriget Danmark, hvoraf de 80.000 boede i København. - Næste folketælling blev afholdt i 1787.

1769

En koppe-epidemi hærger Europa. - I 1769 døde der alene i København 1219 børn.
I Danmark indførtes koppevaccination, som var obligatorisk i perioden 1810-1976.

1770

Ludwig van Beethoven - senere berømt komponist - fødes i Bonn i Tyskland.
Han dør i 1827.

1772

Johann Friedrich Struensee (f. 1737) henrettes i København.

Struensee blev i 1769 livlæge for den sindssyge Christian 7., men han udnyttede kongens sygdom til at gøre sig selv til reel enehersker i landet.

Han gennemfører mange reformer, som møder stor modstand og giver ham mange fjender. - I januar 1772 bliver han arresteret og anklaget for magtmisbrug og majestætsfornærmelse. Han bliver dømt til døden og halshugget på Østerfælled d. 28. april 1772.


J. F. Struensee

1776

Den nordamerikanske uafhængighedserklæring vedtages d. 4. juli 1776.

1783

N. F. S. Grundtvig (senere salmedigter m.m.) fødes 8. september 1783.
Han dør i 1872.

1788

Stavnsbåndet: ophæves d. 20/6-1788.

Stavnsbåndet var en dansk lovgivning af 1733, som bandt alle mandlige bønder mellem 14 og 36, senere mellem 4 og 40 år, til at forblive under deres fødegods.. Loven blev ophævet som led i Landboreformerne af 1788.
Frihedsstøtten på Vesterbrogade blev rejst få år senere som et monument til minde om stavnsbåndets ophævelse.

1789

Den franske revolution indledes 14. juli 1789 med 'Stormen mod Bastillen'.

1790

Første dampmaskine i Danmark bliver sat i gang i en smedie på Holmen i København.

1791

Komponisten Wolfgang Amadeus Mozart dør 5/12-1791 (35 år gl.)

Han var en af wienerklassikkens mestre og en af de mest populære komponister nogensinde. Udover at komponere spillede han mange instrumenter, f.eks. cembalo, klaver og violin. Mozart var et ægte vidunderbarn, der spillede klaver fra han var 3 år og begyndte at komponere som 5-årig.


Mozart

1795

Københavns brand 1795 - begyndte fredag den 5. juni 1795 ved flådens gamle leje ved Gammelholm. - Ilden bredte sig herefter over Holmens Kanal til kvarteret omkring Sankt Nicolai Kirke og videre via Gammel Strand til Kompagnistræde, Knabrostræde, Rådhusstræde, Farvergade, Gammeltorv, Nytorv, Frederiksberggade, Vestergade og Sankt Peders Stræde.
Branden døde ud søndag den 7. juni og havde da fortæret 941 huse og gjort knap 6.000 af hovedstadens indbyggere hjemløse.

1799

George Washington - USA's første præsident - dør 67 år gammel d. 14/12-1799.

1799-1815

Napoleonskrigene

Række af krige mellem Frankrig på ene side og en række forskellige alliancer på den anden side, hyppigst involverende Storbritannien, Østrig, Preussen og Rusland. Samtlige europæiske stater deltog i disse krige i kortere eller længere perioder

 

Sidetop


 

Samtidshistorie 1800-1850

1800

Christian d. 7. er konge af Danmark og Norge (siden 1766)
Han dør1808 - Se nedenfor.

1801 og 1807

Den danske deltagelse i 'Napoleonskrigene' kaldes ofte 'Englandskrigene',
og begrænser sig til to perioder:

1801 Slaget på Reden - Under slaget på Reden besejrer briterne med viceadmiral Nelson den danske flåde.

1807 Københavns Bombardement og Kanonbådskrigen - England bombarderer København og tager den danske flåde - Efter 5 dages bombardement kapitulerer Københavns kommandant til englænderne.

1803

Slaveriet ophæves i Danmark, da negerimport til de Dansk-Vestindiske øer forbydes.

1805

Hans Christian Andersen fødes i Odense d. 2. april 1805.

1808

Christian d. 7. dør 59 år gammel d. 13. marts 1808.
Han var konge af Danmark og Norge i årene 1766.1808.

Regeringstiden faldt sammen med en af de mest urolige perioder i Europas historie, revolutionstiden og Napoleonskrigene.
Kongen led af kronisk skizofreni og betragtedes som 'sindsforvirret'. I den syge konges sted varetoges regeringen af stærke personligheder i hans omgivelser - bl.a. af livlægen J.F. Struensee og efter dennes fald i 1772 af geheimestatsminister Ove Høegh-Guldberg. Fra 1784 var kronprins Frederik (6.) reelt kongemagtens legitime repræsentant.

Han efterfølges af sin søn Frederik d. 6.

Christian d. 7.

1814

Folkeskolen indføres.
Alle børn i hele landet får i 1814 ret og pligt til syv års undervisning

Landsby-degnen i sin sorte kjole blev overflødig, og undervisningen af børn blev overtaget af seminarieuddannede lærere. I byerne er der skolegang hver dag, men på landet kun hver anden. Forældrene accepterer først lidt efter lidt børnenes mødepligt. Analfabetismen afskaffes efterhånden.

1814

Freden i Kiel afslutter i 1814 Napoleonskrigene for Danmarks del.
Den danske konge bliver tvunget til at afstå Norge til kongen af Sverige.
En afledt effekt var, at de nordatlantiske territorier, Færøerne, Island og Grønland, for første gang kom under dansk lov, idet disse indtil da tilhørte Norge.

1818

Nationalbanken i København blev oprettet d. 1. august 1818 som et privat aktieselskab. Nationalbanken skulle være uafhængig af staten.
Det skyldtes, at erfaringerne fra bl.a. statsbankerotten i 1813 havde vist, at det var for farligt at lade staten stå for seddeludstedelsen.

1819

Danmarks første dampskib - Caledonia - bliver indsat som postdamper mellem København og Kiel fra 1819.

1821

Den afsatte franske kejser Napoleon Bonaparte dør på øen Elba - 52 år gammel

1827

Komponisten Ludwig van Beethoven dør 57 år gammel d. 17. marts 1827.
I 1790 startede han en karriere som omrejsende pianist og klaverlærer, men dette måtte han opgive i 1797 på grund af en tiltagende døvhed. - I mellemtiden var han blevet så anerkendt som komponist, at han kunne leve af bestillingsarbejder. - Af samtiden betragtedes han som den største komponist efter Mozart


Beethoven

1828

Skuespillet 'Elverhøj' med tekst af Johan Ludvig Heiberg og musik af Friedrich Kuhlau opføres for første gang.

1832

Med en forordning af 5/9-1832 bliver det bestemt, at alle tjenestefolk skal have en skudsmålsbog. Det er en lille fortrykt bog med forskellige attester.

Første indførsel var ofte konfirmationsattesten. Derefter kunne der komme vaccinationsattester, påtegning ved flytning til et andet sogn og vidnesbyrd fra husbonden.
Ordningen med skudsmålsbøger blev ophævet i 1921.
Samtidig blev husbondens revselsesret ophævet.

1839

Frederik d. 6. dør 71 år gammel d. 3. december 1839.

Han havde da været Danmarks konge siden 1808 og konge af Norge 1808-1814. - På grund af faderens sindssygdom var han reelt regent fra 1784, hvor han blev optaget i statsrådet.

Som kronprins støttede han helhjertet de store landboreformer i 1780erne, der førte Danmark ind i den moderne tid.


Frederik d. 6.

 

Storpolitisk var det en svær tid. Slaget på Rheden 1801, bombardementet at København 1807 og tabet af flåden var svære slag. Også statsbankerotten 1813 og tabet af Norge 1814 trak dybe spor. - Men kongens omsorg for sit folk bevirkede, at han nød stor folkelig respekt og fremstod som en elsket landsfader.

Frederik d. 6 efterlod sig ingen mandlige arvinger, og tronen overtages derfor af hans fætter Christian d. 8.

1844

Bertel Thorvaldsen dør 74 år gammel d. 24. marts 1844.

Han var en berømt dansk billedhugger, der tilbragte ca. 40 år af sit liv i Rom, hvor han udførte han en række berømte statuer og relieffer.

Sine sidste år tilbragte han dels i sin bolig på Kunstakademiet, hvor han udnævntes til professor 1805, dels på Nysø, hvor der 1925 indrettedes et museum over hans dér udførte arbejder.


Bertel Thorvaldsen

1845

Trankebar (også kendt som Dansk Ostindien) sælges til England for 1.225.000 Rigsdaler. - Trankebar var en dansk koloni på Indiens sydøstkyst 1620-1845.

1847

Den første jernbanestrækning i selve Danmark - mellem København og Roskilde - indvies 27. juni 1847.

1847

Carlsberg-bryggeriet grundlægges i 1847 af J. C. Jacobsen. Bryggeriet bliver blandt de førende i verden.

1848

Christian d. 8. dør 62 år gammel d. 20. januar 1848.

Han var konge af Danmark i perioden 1839-1848. Kongen var en velbegavet person med stor interesse for kunst og videnskab; men hans korte regeringstid blev stærkt præget af de nationale og liberale strømninger, der kort efter hans død førte til en demokratisk forfatning med den første grundlov.

Han efterfølges af sin søn Frederik d. 7.

Christian d. 8.

1848

Steen Steensen Blicher - 'Hedens Digter' - dør 66 år gammel d. 26. marts 1848.

Han var præst og en kendt forfatter (E Bindstouw, Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog, Præsten i Vejlbye, Hosekræmmeren m.fl.).
I 1809 tog han teologisk embedseksamen


Steen St. Blicher

1848-1850

Treårskrigen fra 1848-1850 var en dansk-tysk fejde, der havde sin årsag i den Slesvig-Holstenske bevægelses krav om Slesvigs og Holstens løsrivelse fra Danmark.

Krigen omfattede nogle af de største slag i danmarkshistorien:
Slaget ved Bov (9/4-1848), Slaget ved Slesvig (23/4-1848), Slaget ved Kolding (23/4-1849), Slaget ved Fredericia (6/7-1849) og Slaget på Isted Hede (25/7-1850).

Der var sejre og nederlag for begge parter, men krigen førte ikke til en varig fred.
Se 2. Slesvigske Krig i 1864.

1849

Værnepligt i hele landet indføres ved lov af 12. februar 1849.

Den gennemsnitlige højde for en værnepligtig i 1852 var 165,4 cm.
I efteråret 2000 var den 180,7 cm.

1849

Danmarks første egentlige grundlov - Danmarks Riges Grundlov - blev underskrevet af Frederik d. 7. den 5. juni 1849.

Denne dato markerede dermed Danmarks overgang fra enevælde til konstitutionelt monarki. Hermed overførtes den virkelige lovgivende magt fra kongen til den folkevalgte rigsdags to kamre, Folketinget og Landstinget.
Grundloven er baseret på ideen om magtens tredeling i den udøvende magt, den lovgivende magt og den dømmende magt.
Ved en grundlovsændring i 1866 blev valgret og valgbarhed til Landstinget indskrænket, så at dette nærmest blev en konservativ godsejerrepræsentation.
Grundloven af 1915 ophævede denne indskrænkning og indførte bl.a. kvindevalgret

1850

Adam Gottlob Oehlenschläger - dansk guldalder-digter og skuespilforfatter - dør 70 år gammel d. 20. januar 1850.

I årene 1797-1799 forsøgte han sig som skuespiller, men uden held.
Han regnes for Danmarks første store romantiske forfatter.
Oehlenschläger har blandt andre skrevet Danmarks folkelige nationalsang 'Der er et yndigt land' og digtene 'Aladdin' og 'Guldhornene'.


Adam Oehlenschläger

Sidetop


 

Samtidshistorie 1850-1900

1850

Frederik d. 7. er konge af Danmark (siden 1848)
Han dør i 1863.

 

1851

Hans Christian Ørsted dør 74 år gammel d. 9. marts 1851.

Han var en betydningsfuld dansk fysiker og kemiker.
H.C. Ørsted tog farmaceutisk eksamen 1797 og blev professor i København 1806.
Han opdagede elektromagnetismen i 1820, og i 1825 isolerede han som den første grundstoffet aluminium.


H. C. Ørsted

1851

Det første danske frimærke udgives 1. april 1851.
Mærket var uden takker og havde værdien '4 Rigsbankskilling'

 

1861

Den amerikanske borgerkrig udkæmpes fra 1861 til 1865 i USA mellem Nordstaterne (Unionen) og Sydstaterne (Konføderationen).
Krigen ender i 1865 med sejr til Nordstaterne, og en af følgevirkningerne er frigivelse af alle slaver.

1862

Bernhard Severin Ingemann dør 73 år gammel d. 24/2-1862.

Ingemann underviste på Sorø Akademi, hvor han var lektor i dansk sprog og litteratur, men er mest kendt som en stor dansk salmedigter og forfatter af mange historiske romaner.

Blandt han mest kendte salmer er 'Nu titte til hinanden', 'I Østen stiger solen op', 'Julen har bragt velsignet bud' og 'Dejlig er jorden'


B. S. Ingemann

1863

Frederik d. 7. dør 55 år gammel d. 15. november 1863.
Han var konge af Danmark 1848-63. - Han dør barnløs og bliver den sidste oldenborger på den danske trone.
Efter 2 opløste ægteskaber indgik han varig forbindelse med Louise Rasmussen fra Fredericia (danserinde og senere modehandlerske), der i 1850 blev hans hustru som grevinde Danner.

Hans regeringstid blev stærkt præget af det voksende modsætningsforhold til Tyskland. I eftertiden huskes han dog især som giveren af den demokratiske grundlov 1849, hvilket allerede i samtiden gav ham tilnavnet ”Frederik Folkekær”.

Han efterfølges af Christian d. 9. fra den Glücksborgske linie af kongeslægten.

Frederik d. 7.

1864

2. Slesvigske Krig

Krigen i 1864 starter 1. februar, da Østrigske og preussiske tropper med 57.000 mand gået over Ejderen - og dermed er krigen mod Danmark startet.

De danske forposter trak sig tilbage til Dannevirke-stillingen. Denne kan ikke holdes, så den 5. februar valgte man at trække sig tilbage til Dybbøl. Efter en hård kamp d. 18. april, mister man også denne stilling, mens man holder Als frem til en blodig kamp den 29. juni. Danmark er totalt uforberedt på krig og Tyskerne besætter Jylland, helt op til Limfjorden. Der sluttes våbenstilstand den 20. juli og ved en fredskonference i Wien den 30. oktober må Danmark afstå Holsten og både Nord- og Sydslesvig, så grænsen rykker helt op til Kongeåen.

Det danske tabstal blev opgjort til i alt 2.827 døde (2.144 faldne og 683 døde af sygdom)

1865

Carl Nielsen (senere dansk komponist) bliver født den 9. juni 1865 i et fattigt hjem i Nørre Lyndelse ved Odense. - Efter en konser-vatorieuddannelse bliver han kapelmester i Det Kongelige Kapel.
Som komponist betegnes han som Nordens største musikbegavelse på sin tid. - Carl Nielsen har komponeret melodier til en lang række danske sange og salmer - bl.a. 'Hvem sidder der ved skærmen', 'Den danske sang' og 'Jeg ved en lærkerede'.

Han dør 66 år gammel i 1931.


Carl Nielsen

1866

Jeppe Aakjær (f. Jeppe Jensen) fødes i Aakjær ved Skive den 10. september 1866.
Dansk forfatter af romaner, noveller, digte, skuespil mm.

Skrev bl.a. "Jens Vejmand" som blev et stort hit i starten af 1900-tallet.
Han dør i 1930.

1869

Suez-kanalen mellem Middelhavet og Rødehavet indvies den 17. november 1869.
Det er verdens længste skibskanal, som er farbar for store skibe.
Den er 162,2 kilometer lang og mellem 300 og 365 meter bred.
Byggeriet af kanalen tog 10 år og beskæftigede 1,5 millioner mennesker.

1871

Dansk Kvindesamfund stiftes i 1871 og er dermed kvindesagens ældste forening.

1871

Den britiske opdagelsesrejsende Henry Stanley møder den savnede skotske missionær David Livingstone ved Tanganyikasøen.

1872

Nikolai Frederik Severin Grundtvig - kendt som N.F.S. Grundtvig - dør 89 år gammel den 2, september 1872.
Han var forfatter, digter, filosof, historiker, præst og politiker.

Han har skrevet mange danske salmer, bl.a. Nu falmer skoven trindt om land, Et barn er født i Betlehem, Det kimer nu til julefest, og Vær velkommen Herrens år.

Grundtvigs arbejde for folkeoplysningen inspirerede til oprettelse af folkehøjskoler - den første blev grundlagt i Rødding i 1844.

Grundtvig havde igennem sit liv mindst 3 sindssygeanfald.


N. F. S. Grundtvig

1875

Kronemønten (kroner og ører) tages i brug 1. januar 1875, hvor de afløste Rigsbankdaleren. - 1 daler sattes til 2 kroner, 1 mark til 33 1/3 øre og 1 skilling til 2 øre.

1875

Hans Christian Andersen - verdensberømt dansk digter - dør 70 år gammel den 4. august 1875.

H. C. Andersen blev født i Odense i 1805. Hans far var en fattig skomager, og hans mor var vaskekone. - I 1819 tog han alene til København, hvor han uden held forsøgte at vinde fodfæste på teatret som sanger, danser eller skuespiller.

Indflydelsesrige mennesker sørgede for hans skolegang. Først i Slagelse og siden i Helsingør, og i 1828 begyndte han at studere på Københavns Universitet.

Det var med sine eventyr, H. C. Andersen opnåede sin store popularitet. De er oversat til flere end 100 sprog.
Blandt de populæreste er Fyrtøjet og Prinsessen paa Ærten fra 1835, Den lille Havfrue og Kejserens nye Klæder fra 1837, Den grimme Ælling fra 1843, Snedronningen fra 1844, Den lille Pige med Svovlstikkerne fra 1845 og Klods-Hans fra 1855

H. C. Andersen blev aldrig gift. 

H. C. Andersen

1876

I 1876 anmeldte Elisha Gray og Graham Bell uafhængigt af hinanden telefonapparater til patent i USA. Bells system viste sig at være det bedste
Telefonen blev opfundet af den tyske fysiklærer Philip Reis 1861; men hans telefon var upraktisk, og der var ikke behov for den på den tid.

1877

Familiejournalen (egentlig Illustreret Familie Journal) - et dansk ugeblad -
udkommer første gang d. 7. januar 1877.

1878

Den Internationale Arbejderforening stiftes af Louis Pio den 12. februar 1878.
Reorganiseres under navnet Socialdemokratisk Forbund (og senere Socialdemokratiet).

1879

Østsjællandske Jernbaneselskab.

I 1875 fik ejeren af Den sjællandske Sydbane, justitsråd Christian Frederik Garde, koncession på ”anlæg og benyttelse af en bane fra Køge eller et punkt på den sydsjællandske jernbane i nærheden af Køge til Fakse med en sidebane over Store Heddinge til Rødvig”.
Jernbanen blev indviet d. 30. juni 1879 under særdeles festlige og fornemme former, i det kongen, dronningen, kronprinsen og en række personer med tilknytning til kongehuset samt udenrigsministeren var til stede.

1881

Asta Sophie Amalie Nielsen - dansk skuespiller - fødes 11. sept. 1881 i København. . Hun bliver uddannet på Det kongelige Teaters elevskole og debuterer på film i 1910.

Hun flytter senere til Tyskland og bliver tidens store stumfilmsstjerne. På grund af den politiske udvikling i Tyskland flytter hun tilbage til Danmark i 1937.

Hun dør 90 år gammel den 25. maj 1972.

1883

Karl Marx dør 65 år gammel den 14. marts 1883.

Marx var en tysk økonom, sociolog, filosof og socialist - og han anses som "socialismens fader" og ophav til begrebet marxisme.
Han optrådte i mange af det 20. århundredes sovjetiske og kommunistiske idolbilleder sammen med Friedrich Engels og Vladimir Lenin som en af "kommunismens 3 fædre".

Karl Marx

1890

Niels Wilhelm Gade dør 73 år gammel den 21. december 1890.

Niels W. Gade, var en dansk komponist og dirigent.
Gennem flere årtier var Gade den dominerende skikkelse i dansk musikliv. Hans mest kendte værk er nok Brudevalsen (fra Et Folkesagn).

Som direktør for både Musikforeningen og Det Kongelige Danske Musikkonservatorium havde Niels W. Gade stor indflydelse på det danske musikliv i anden halvdel af 1800-tallet.

1892

Den 30-årige Jens Nielsen bliver henrettet med økse i Horsens d. 7. nov. 1892.

Han var dømt for drabsforsøg på en fængselsbetjent, og klokken 7,15 blev han hans hals skåret over af bødlen, Hr. Sejstrups økse.

Han blev den sidste i Danmark, der blev henrettet med “hovedet på blokken”.

1896

De første 'moderne' Olympiske lege starter 6. april 1896 i Athen i Grækenland.

På trods af at Danmark kun havde 3 deltagere med, kom der seks medaljer i hus (i vægtløftning, skydning og sabel).

1900

De Olympiske Lege afholdes i Paris i dagene 2. - 22. juli 1900 med deltagelse af 24 lande. - Danmark deltager med 14 mænd.

Danmark vinder i alt 7 medaljer. Den ene medalje vindes i tovtrækning, hvor 3 danskere vinder guld sammen med 3 svenskere.

1906

 

Christian d. 9. dør 88 år gammel d. 29. januar 1906.
Han var konge af Danmark 1863-1906 - og den første konge af den glücksborgske linie på den danske trone.

Christian 9. tiltrådte regeringen umiddelbart inden krigen og det påfølgende nederlag i 1864. Hans regeringstid faldt sammen med den forbitrede forfatningskamp, der fulgte af ydmygelsen i 1864. Den sluttede omsider med 'Systemskiftet' i 1901, hvor princippet om folketingsparlamentarisme - dvs. at regeringen ikke må være i uoverensstemmelse med Folketingets flertal - blev knæsat.

Han efterfølges af sin søn Frederik d. 8. - Født 1843.


Christian d. 9.

 

 

Sidetop


Fundne fejl - og supplerende oplysninger - bedes venligst sendt til vagnmc@gmail.com - TAK

   
gixmo.dk
Denne side er redigeret d.  11. december 2018